Økonomi

Svindlere under press

Trygdejuks avdekkes som aldri før, og bare på tre år er andelen avdekket svindlerkroner økt med 655 prosent, fra 15,5 millioner til 117 millioner kroner.

I september 2009 hadde 117 personer blitt anmeldt for å ha svindlet til seg 15,5 millioner kroner fra NAV. Hittil i år er 655 personer anmeldt, som utgjør 687 saker, for å ha svindlet 117 millioner kroner fra NAV.

Da NAVs trygdesvindelavdelingen (NAV Kontroll) ble opprettet var det fem personer ansatt, i dag er de 85 personer fordelt på fem regionale avdelinger, og det ser ikke ut som om noen av dem skal bli overflødig med det første.

I september 2009 hadde 117 personer blitt anmeldt for å ha svindlet til seg 15,5 millioner kroner fra NAV. Hittil i år er 655 personer anmeldt, som utgjør 687 saker, for å ha svindlet til seg 117 millioner kroner fra NAV.  

I 2009 var det 62 personer som ble anmeldt for å ha svindlet til seg 5,4 millioner kroner i dagpenger, mens 39 personer ble anmeldt for å ha svindlet for 5,1 millioner kroner i attføringsytelser. Gjennomsnittsbeløpene i disse sakene er rundt 104 000 kroner. Høyeste beløp var 720 000 kroner i en attføringssak, og 443 000 kroner i en dagpengesak. 

Samtidig blir ikke statistikken fra 2009 direkte sammenlignbar med 2012-tall. Det henger sammen med at Regjeringen fra 1. mars 2010 erstattet tidsbegrenset uførepensjon, rehabiliteringspenger og attføringsytelser med ”arbeidsavklaringspenger”. (Hva gjør man ikke for å pynte på statistikken?).  

Trygdesvindelstatistikken fra NAV hittil i 2012 forteller om følgende fordeling:

  • Arbeidsavklaringspenger: 82 saker, 16.992.183 kr, 207 222 kr i snitt.
  • Barnetrygd: 42 saker, 3.692.982 kr, 87 928 kr i snitt.
  • Dagpenger: 354 saker, 45.240.216 kr, 127 797 kr i snitt.
  • Enslig forsørgerstønad: 66 saker, 15.560.614 kr, 235 767 kr i snitt.
  • Foreldrepenger/engangsstønad: 11 saker, 1.698.353 kr, 154 396 kr i snitt.
  • Sykepenger: 79 saker, 17.295.670 kr, 218 933 kr i snitt.
  • Uførepensjon: 29 saker, 13.498.112 kr, 465 452 kr i snitt.
  • Annet: 24 saker, 2.873.738 kr, 119 739 kr i snitt.

For alle 687 sakene er det et snitt på 170 000 kroner. Siden 32 av sakene omfatter bedrageri av flere ytelser, er det i gjennomsnitt 178 400 kroner per person.  

Absolutt flest saker (354 saker og totalt i overkant av 45 millioner kroner) er avdekket for dagpengesvindel, men det høyeste gjennomsnittet i svindelen (med hele 465 500 kr) finner vi i de 29 uførepensjonssaken. Høyt gjennomsnitt finner vi også i enslig forsørgerstønad (i underkant av 236 000 kr), sykepenger (219 000 kr) og de såkalte arbeidsavklaringspenger (207 000 kr). Sistnevnte ligger også på 2.plass hva gjelder antall saker (82).

NAV forklarer til Aftenposten.no at de avdekker mange dagpenger-saker fordi de har lang erfaring og god rutine på områder der de anser risikoen for svindel som stor. Sånn sett er det vel lite tvilsomt at de andre områdene vil gjøre annet enn å fortsette å nå nye høyder.   

Men det som fortsett mangler ved NAVs trygdesvindelstatistikk, er en presisering av hvilke grupper som dette i hovedsak omfatter. Vi vet at de har tallene, det ble avdekket på Dagsrevyen 9.mars 2011 (ikke tilgjengelig på internett). Her ble vi kjent med at politiet gikk til aksjon mot flere somaliske barnefamilier som er siktet for grovt trygdebedrageri. Hver familie skal ha svindlet staten for rundt 800.000 kroner ved å hevde at de er skilt og at moren er aleneforsørger. Og det ”sensasjonelle”: For første gang bekreftet NAV Kontroll at de har statistikk på etnisitet. NAV hevdet da å kjenne til minst 100 somaliske kvinner i Norge som har fått barn med ektemannen etter at de ble skilt. 

Mange fortviler over omfattende trygdejuks, og i 2009 skrev politiadvokat Trond Høvik en utredning (i Politijuristen nr.2) om hvordan trygdejukset foregår og foreslo tiltak for å stoppe det (jeg har skrevet om dette her). Men lite eller ingenting har skjedd i offentligheten etter dette. Fortsatt fremstilles somaliere og andre innvandrergrupper som ”svake og dumme”, men de eneste som er svake og dumme er ”vi”.