Terrorisme og ekstremisme

Intet nytt fra husislamisten

Aftenpostens husislamist, Mohammad Usman Rana, promoterer igjen personer og institusjoner som har et lite hyggelig rulleblad, altså han fremmer shariaforkjempere. Igjen handler det om at Rana vil ha imamutdannelse i Vesten, men statlige myndigheter har å holde fingrene av fatet. Derfor anbefaler Rana to institusjoner i USA som utklekkingsanstalter. To korte søk på nettet, og vi fikk ikke bare napp: fiskene spratt over ripa og ned i fiskekummen.

Bakgrunnen for dagens kommentar fra Ranas penn, er jødehatet utbasunert av imam Nehmat Ali Shah, født i Gujranwalla, mest kjent i Pakistan for produksjon av bøffelmelk og for å være preget av bakstreverske tanker.  Denne imamen i Central Jamat-e-ahle-Sunnat, lirte av seg utvetydig antisemittisme ganske nylig   Derfor vil Rana ha imamutdannelse i vesten, og ikke import av imamer fra et land som Pakistan. Men den norske staten må holde fingrene fra fatet, for både han og Islamsk Råd vil ha ”teologisk integritet og uavhengighet”. Hvis ikke vil utdannelsen ”aldri vinne særlig troverdighet blant de muslimske massene”, hevder han.

I neste sving mister han selv troverdighet: han tar et byks over Atlanteren og ender opp hos Zaytuna College og Hartford Seminary der ”den norsættede kvinnen og konvertitten professor Ingrid Mattson leder en ren imamskole”.

Ja, dette lyder jo som søt musikk i ørene våre, ikke sant?  Ordentlig college og dertil en kvinne med norske aner!

Zaytuna visste jeg vi hadde omtalt før, det vil si forrige gang Rana fremmet dette stedet som imamskole for norske muslimer i samme avis. Vi sendte den gang oppdraget i hui og hast over Skagerrak, til vår medarbeider i København, Helle Merete Brix, som ikke minst er ekspert på Brorskapet. Brix leverte som alltid varen:

I Aftenposten den 19. oktober skrev cand.med og skribent Mohammad Usman Rana begejstret om Zaytuna College i Californien, der har været 15 år undervejs og hvor det første hold elever begyndte i august i år. Ideen med Zaytuna College er, skriver Rana, at “utdanne professionelle, intellektuelle og spirituelle akademikere, som er trofaste mot den rike islamskteologiske tradisjon samtidig som de er bevandret i nåtidens strømninger og kritiske ideer som former de vestlige samfunn”.

Det lyder fint. Men spørgsmålet er: Er ånden i en sådan uddannelse tro mod sharia eller mod de sekulære nationale forfatninger i Europa og USA?

Så hva fant Brix ut? Brix gikk gjennom rullebladet til de sentrale bak Zaytuna, og kunne konkludere med at alt er ved det samme: sharia settes over nasjonale grunnlover i vesten:

Jeg kan derfor ikke dele Ranas begejstring for Zaytuna College, ej heller hans anbefaling i indlægget i Aftenposten: “I første omgang kan norske myndigheter følgelig isteden vurdere å støtte unge nordmenn som vil reise til vestlig islams fremste lærested i California og ta en bachelorgrad”. Det synes at svare til vittighed om manden, der skulle hænges og selv skulle betale for rebet. For utvivlsomt prædiker grundlæggerne af Zaytuna College at sharia står over vestlig lov.

Og hva med Hartford Seminary og Ingrid Mattson? Et søk i google, og denne artikkelen fra The Americanthinker  dukket opp. Her avdekkes det tette bånd til Syrias nåværende diktator,  og det ene båndet etter det andre til radikale islamister. Men hva med den nesten norske kvinnen og konvertitten?

Huff, da, dette ser heller ikke pent ut. Eksempelvis mener denne fruen at den totalitære ideologien wahhabismen (som er grunnpilaren for al-Qaida) er en reformbevegelse – i positiv forstand – som best kan sammenliknes med «protestantisk kristendom».

Hartford’s faculty also includes Ingrid Mattson, the headscarf-sporting former president of the fundamentalist Islamic Society of North America (ISNA). ISNA has been exposed as an arm of the Muslim Brotherhood, acting in cooperation with Saudi Wahhabis and South Asian jihadists. Mattson, who appeared as a Muslim participant in the 2009 inauguration of President Barack Obama, possesses a long and dismaying biography as an apologist for Islamist extremism. In the aftermath of the terrorist attacks of 9/11, Mattson was among the most prominent in purveying the claim that jihad in Islam could be only defensive, and in portraying Wahhabism — which inspires al-Qaeda — as a reform movement comparable to Protestant Christianity. Since then she has promoted a totalistic view of sharia law as applicable to all human transactions — in line with Islamist ideology.

Tja, jeg antar at redaksjonen i Aftenposten ikke tar seg tid til å etterprøve Ranas skriverier. Og jeg tror heller ikke ledelsen synes det er særlig hyggelig å bli kjent med hva som promoteres av ideologisk fanteri i spaltene sine.