Islam

Shariacollege

Aftenpostens Muhammad Usman Rana mener norske myndigheter bør sponser norske muslimer som ønsker å studere ved et islamsk amerikansk college. Slik formulerer han seg i avisen om ideen bak colleget: “utdanne professionelle, intellektuelle og spirituelle akademikere, som er trofaste mot den rike islamskteologiske tradisjon samtidig som de er bevandret i nåtidens strømninger og kritiske ideer som former de vestlige samfunn”. Vel, vi sendte Ranas kommentar til Danmark for ekspertuttalelse. Og, ja, vi gjettet riktig: colleget sentrale herrer er shariafans – i Ranas kalifat-ånd med andre ord.

Myten om Zaytuna

Med mellemrum diskuteres det frugtbare i at oprette og udvikle islamiske institutioner i Vesten. Undervisningen skal foregå på et europæisk sprog, for eksempel engelsk, tysk eller fransk. Undervisningen skal indholdsmæssigt være tro både over for koranen og islam og de vestlige demokratier. På denne måde, argumenteres det fra de, der støtter sådanne institutioner, vil man undgå en ekstremistisk udgave af islam.

I Aftenposten den 19. oktober skrev cand.med og skribent Mohammad Usman Rana begejstret om Zaytuna College i Californien, der har været 15 år undervejs og hvor det første hold elever begyndte i august i år. Ideen med Zaytuna College er, skriver Rana, at “utdanne professionelle, intellektuelle og spirituelle akademikere, som er trofaste mot den rike islamskteologiske tradisjon samtidig som de er bevandret i nåtidens strømninger og kritiske ideer som former de vestlige samfunn”.

Det lyder fint. Men spørgsmålet er: Er ånden i en sådan uddannelse tro mod sharia eller mod de sekulære nationale forfatninger i Europa og USA?

Hijabklædte studiner

Klikker man ind på hjemmesiden for Zaytuna College, kan man nemt få indtryk af noget rart og positivt. I en artikel med titlen “What´s in our name” står der for eksempel: “The olive tree has always been considered a blessed tree by the three great Abrahamic faiths of Judaism, Christianity, and Islam”. (Zaytuna betyder oliventræ, red.). På et billede ler en mandlig underviser muntert sammen med sine elever under gennemgang af juraen i Hanifi-skolen. Men hanifi-skolen er en af de fire retsskoler i islam, der alle er ultrakonservative, hvad angår kvindens stilling og foreskriver barbariske straffe, set med moderne øjne. Lærer eleverne mon at betragte retsskolernes bestemmelser i en nutidig kontekst? En enkelt af kvinderne på billedet bærer ikke hovedtørklæde. Men se et andet billede fra dette college, fra en morgentime i arabisk, hvor alle de kvindelige studerende på billedet bruger hijab.

Ekstremisme, når den er værst

For at danne sig et billede af, hvad Zaytuna College er, må man dog se nærmere på ihvertfald to af mændene bag, Hamza Yusuf og Zaid Shakir. (Den tredie er den i offentligheden mindre kendte Hatem Bazian, red.)

Den 49-årige Hamza Yusuf beskrives jævnligt i internationale medier som en af de mest indflydelsesrige muslimske prædikanter i Vesten. Yusuf, der er født og opvokset i Californien, konverterede til islam som 17-årig. Han har studeret ti år i De Forenede Arabiske Emirater og Mellemøsten og taler efter sigende et fremragende arabisk.

Yusuf, med sit ungdommelige udseende og hageskæg, ligner mere vesterlændinges forestilling om en college-professor end den stereotyope forestilling om en muslimsk ekstremist, med vildt skæg og fodlang kjortel.

I 1996 grundlagde Yusuf Zaytuna Institute. Han er også forfatter til en række bøger om islam og holder foredrag verden over.

Ysusuf har haft adgang til regeringskredse i både USA og Europa. I 2006 var Yusuf således en af af de tilknyttede talere på projektet “The Radical Middle Way”, som Tony Blairs daværende Labour-regering nedsatte efter terrorangrebet den 5. juli 2005 i London.

I min bog om Det Muslimske Broderskab “Mod Mørket” har jeg gengivet et udsnit af en tale, Yusuf i den anledning holdt for unge britiske muslimer, der altså helst ikke skulle radikaliseres. I talen sagde Yusuf blandt andet, at vist var det forkert at brænde danske ambassader ned og slå ihjel i forbindelse med Muhammedtegningerne. Men: “De kalder os idioter, fordi vores gruppe dræber mennesker på grund af, hvad nogen har sagt om profeten, men selv dræber de hinanden, fordi et fodboldlandshold vinder over et andet fodboldhold…..”Hvad er dummest, at dræbe på grund af en fodboldkamp, eller fordi den mest betydningsfulde person i dit liv er bleve tvanhelliget, fornedret? Begge er forkert på den, men lad være med at kalde vores folk for fjolser og ikke jeres egne folk for fjolser. Dette er ekstremisme, når den er værst”. (Mod Mørket, s. 119).

Forbindelse til Broderskabet

Ved flere lejligheder, også i forbindelse med The Radical Middle Way, har Yusuf optrådt sammen med prædikanter fra kredsen omkring Det Muslimske Broderskab, herunder Abdallah Bin Bayah, et af medlemmerne af Det Europæiske Råd for Fatwa og Forskning. Rådet har Yusuf al Qaradawi som formand.

Bin Bayah, der bor og underviser i Saudi Arabien, er tidligere justitsminister i Mauretanien. Han har gæsteundervist på Zaytuna Institute, og man kan læse en bemærkelsesværdig og ret ildevarslende artikel, baseret på foredraget “Muslims living in non-muslim lands” som Bin Bayah holdt på Zaytuna Institute i 1999.

Inkluderet i artiklen er Yusufs overstrømmende introduktion til Bin Bayah: Det var også Bin Bayahs fatwa, som Yusuf citerede fra, da han efter 11. september klargjorde, hvordan muslimske kvinder i USA skulle forholde sig til den intimidering, som han mente, de nu blev udsat for. Der var tale om en “god, sund fatwa”. Hvis kvinder på grund af trusler og den slags følte det ubehageligt at gå ud med hovedtørklæde på, havde de nu Bin Bayahs fatwa for, at det var bedst at blive hjemme. Men i orden ikke at bære det, hvis det var nødvendigt at de gik ud.

Målet er en islamisk stat

Den sorte konvertit Zaid Shakir er mindre sleben end Yusuf, også udadtil. I en artikel, der linkes til fra Zaytuna Colleges hjemmeside med titlen “We are all in this together” skælder han ud over “den igangværende kampagne mod at dæmonisere, kriminalisere og deligitimere muslimer som borgere i USA….”.

Også Shakir har opnået en art rockstjerne status blandt grupper af unge muslimer. Shakir blev muslim mens han var i militæret og beskrives, som Yusuf, ofte som moderat.

I 2006 havde New York Times en stor artikel om begge personer. I bunden af artiklen gjorde Shakir det klart, hvor han egentlig står i forhold til demokratiet. Han udtrykker ønske om, at USA en dag bliver en islamisk stat.

I bogen “The Muslim Mafia: Inside the Secret Underworld That´s Conspiring to Islamize America” optræder Shakir ligeledes. Trods den højdramatiske titel er det en seriøs bog, der, som forfatterne understreger, ikke handler om muslimer generelt, men om organisationer som Det Muslimske Broderskab. Det er dem, der refereres til som en mafia. Blandt andre den amerikanske islamekspert Daniel Pipes har omtalt bogen på sin hjemmeside. I orden at kapre fly med soldaterBogens forfattere citerer fra en CD med Zaid Shakir, der har titlen “Jihad or terrorism?”. CDen er indkøbt i en islamisk forretning i Brooklyn.

Fra produktbeskrivelsen lyder det:

«The enemies of Islam have linked (Jihad and Terrorism) together as far as we Muslims are concerned, by trying to make one synonymous with the other. They say that Jihad is irresponsible, random, senseless, violence, and terrorism is Jihad… The two are not synonymous; they can’t be synonymous.» — Imam Zaid Shakir

Det fremgår, at CDén dækker følgende emner:

“If the enemies of Islam attack Muslim civilians, can we attack non-Muslim civilians?What is the role of Muslims living amongst non-Muslims in the West?Jihad and terrorism, objective or subjective?What is the meaning of the word Jihad?Are we obliged to stay in the West?Who sanctions Jihad?World Trade Center Bombing!Hijacking Airplanes!Should we vote?Hijra or Jihad?” Jeg har tidligere skrevet om Zaid Shakir og CDen på Sappho.dk og bestilte i den anledning CDen over en islamisk butik på internettet. Men den er aldrig nået frem. I “The Muslim Mafia” er der dog flere citater fra CDen:

«The World Trade Center bombings of course was aided and abetted by our good friends at the FBI». (citeret på s. 23 i The Muslim Mafia)

Og: «Islam doesn’t permit us to hijack airplanes filled with civilian people». Men: «If you hijack an airplane filled with the 82nd Airborne, that’s something else.» Ibid, citeret på s. 135).

Shakir hentyder til 82nd Airborne Division’s elite paratroopers (faldskærmssoldater, red.). Det er altså ifølge Shakir tilladt at kapre et fly fyldt med amerikanske soldater.

Et antidemokratisk budskab

Jeg kan derfor ikke dele Ranas begejstring for Zaytuna College, ej heller hans anbefaling i indlægget i Aftenposten: “I første omgang kan norske myndigheter følgelig isteden vurdere å støtte unge nordmenn som vil reise til vestlig islams fremste lærested i california og ta en bachelorgrad”. Det synes at svare til vittighed om manden, der skulle hænges og selv skulle betale for rebet. For utvivlsomt prædiker grundlæggerne af Zaytuna College at sharia står over vestlig lov.

Blandt ikke-muslimer er der ofte en tendens til at bakke op om institutioner af denne type ud fra en forestilling om, at hvis der blot prædikes på et europæisk sprog, og hvis blot underviserne har hjemme i Vesten, er alt godt. Men det er ingen garanti for en moderat islam. Det synes Zaytuna College at være et godt eksempel på.