Terrorisme og ekstremisme

Hva NRK ikke fortalte

Igjen underkommuniserer NRK alvorlige fakta, denne gangen i Brennpunkts dokumentar om niqab. For hvem er de to kvinnene som fikk løfte frem sine såre følelser over mistroen mot niqab? Og hvorfor ble de aldri konfrontert med hvilke verdier og hvilken ideologi de hegner om?

Nei, jeg tror verken Rahma Søvik, konvertitt, eller Leyla Hasic, innvandrer fra Bosnia, er hjernevasket eller tvunget til å bruke niqab, som var et gjennomgangstema i Brennpunkts dokumentar, med den ubehjelpelige tittelen Niqab på norsk  (som om kjønnsfascisme og islamisme har noe som helst å gjøre med noe som er et norsk uttrykk eller del av norsk kultur).

Dokumentaren er gjennomgående bygget på følelser. På de unge kvinnenes følelser for dette plagget, fra deres ståsted som noe frigjørende, noe som gjør dem lykkelige, ja, euforiske, og der lykken eskalerer når de møter likesinnede i samme utstyr, som på konferanse hos Islam Net.

Og der sa jeg det: Islam Net: Søvik og Hasic deltok på konferansen til shariaforkjemperne i Islam Net på Egeberg i Oslo  i fjor. Neppe tilfeldig, for Rahma Søvik har i flere år vært leder for Islam Nets studentavdeling i Tromsø, Islam Net Student Tromsø (INST), der Søvik har samarbeidet tett med moskeen Alnor. Eksempelvis er Sandra Maryam Moe, den sentrale lederskikkelsen i Alnor, som vi har avdekket gjentatte ganger samarbeider med blant annet internasjonale hatpredikanter

Her er søknad om midler til INST, signert styreleder Søvik, og der Sandra Maryam Moe er oppført som kasserer.

Her et innlegg som Søvik skriver på nettsiden til Alnor

Her fra INST’s presentasjon av at de er stiftet, i samarbeid med Alnor.

Og her er Søvik kontaktpersonen i Alnors nettverkskafé for kvinner  

Burde ikke seerne fått informasjon om dette? Burde ikke Søvik avklart hvilke verdier hun står for?

I denne artikkelen hos Nordlys kommer det endog klart frem at Søvik til fulle støtter leder av Islam Net, Fahad Qureshi. Her avviser hun også at personer som Yusuf Estes (som eksempelvis går for drap av homofile, og Abdur-Raheem Green, som går for det samme), er ekstreme.

Endog prøver Søvik å hvitvaske Islam Net ved å peke på at Islamic Cultural Centre, en ytterliggående Oslo-moské som nå også tilbyr utdannelse i ekstremislam, og Tawfiiq Islamsk Senter, vel så ytterliggående med uttalt støtte til Al-Shabab, samarbeider med Islam Net.

Hvorfor forteller ikke NRK dette, men fremstiller Søvik som et uskyldig offer for våre ”fordommer” mot niqab. Forstår ikke NRK at når man velger niqab, ja, så har man også valgt en lite hyggelig ideologisk pakke?

Den andre skikkelsen i dokumentaren, Leyla Hasic, som i fjor gjorde seg bemerket med kronikk i Aftenposten, om ”Hvor er min rett til å praktisere islam?” publiserte samme kronikk hos Islam Net. Tilfeldig? Neppe.

De to unge kvinnene er islamister. De slapp unna kritiske spørsmål: Hvilket samfunn er deres idealsamfunn? Burde ikke dette vært et naturlig spørsmål?

Som i saken om romkvinnen unnlot altså NRK igjen å formidle de mest avgjørende forholdene. Og main stream forstår ikke, eller gidder ikke anstrenge seg?