Terrorisme og ekstremisme

Kan Thorkildsen leve med dette?

At Islam Net har fått midler i kampen mot tvangsekteskap, kan knapt kalles annet enn en skandale. Islam Net praktiserer ikke bare kjønnsfacisme og støtter barbariske shariastraffer. Islam Net har også åpne bånd til internasjonale islamister som er i myndigheters søkelys grunnet mistanke om tilknytning til terrorvirksomhet. En av disse holdt kurs om ekstremisme for Islam Net denne sommeren. Kursholderen var i direkte kontakt med den drepte al-Qaidatoppen Anwar al Awlaki, og han støtter eksempelvis steining til døden for sex utenfor ekteskap.

Som kjent har Barne- likestilings- og inkluderingsdepartementet ved det underliggende Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet gitt Islam Net 100 000 kroner til temadag for å bekjempe tvangsekteskap.  Kravet var at Islam Net ikke tvang deltakerne til kjønnssegregering. Vi spådde at kjønnsdelingen vil skje av seg selv, grunnet erfaringer vi har med medlemmenes mentalitet. Islam Net bekreftet selv på Facebook at de regner med at det blir nettopp et kjønnsdelt arrangement.

Dette er ille i seg selv. Men tilstandene rundt Islam Net er langt verre enn dette. Jeg opplevde selv i fjor en full sal på Høyskolen i Oslo som under et arrangement i regi av Islam Net støttet amputasjoner og henrettelser som straffemetoder.

Vi har gravd frem ytterligere alvorlige forhold rundt Islam Net. I sommer holdt islamisten Sheikh Shady al-Suleiman kurs for Islam Net om ekstremisme. Mannen tilhører Australias største moské, og han har selv ikke bare hyllet al-Qaidas drepte Anwar al-Awlaki han har også hyret al-Awlaki inn som foredragsholder for muslimsk ungdom i Sydney.

Kurs om eller ekstremisme? 

Islam Net holdt kurs om ekstremisme i sommer. Den såkalte lærde predikanten som var kursholder heter Sheikh Shady al-Suleiman. Han er fra Australia. Vi har skrevet om han før her på rights.no. Han er tilknytter en sentral samarbeidspartner for Islam Net, organisasjonen iERA – «Islamic Education and Research Academi». Dette er en gruppe hvor flere av personene har vært og er i myndighetenes søkelys – flere av dem er nektet adgang til ulike land på grunn av ekstremistiske holdninger og mistanke om tilknytning til terrororganisasjoner.

Shady al Suleiman som underviste våre hjemlige islamister i ekstremisme burde vite hva han snakker om. Han har sin bakgrunn fra Lakemba mosque i Sydney, og mens han hadde ansvar for moskeen i Sydney ble en ikke ukjent person invitert til å holde foredrag for hundrevis av ungdommer. Det handler om Anwar al-Awlaki.

Denne personen holdt nok også kurs i ekstremisme, for han var mest kjent for å inspirere ungdom til det. Blant annet var han åndelig veileder for Nidal Malik Hasan som drepte 13 mennesker ved Fort Hood i Texas i 2009 og for og Umar Farouk Abdulmutallab som prøvde å sprenge et fly på vei til Detroit samme år. Denne foredragsholderen var ingen ringere enn al-Qaeda-lederen Anwar al Awlaki.

Islam Net, ved lederen Fahad Qureshi konkluderer på sin Facebookside at det de har lært etter foredraget til Suleiman er følgende: Ekstremisme – det er ”det som avviker fra Allahs lover”. Detfor er det vel bare å forvente at Suleimans uttalelser her ikke er å betrakte som ekstreme der i gården:

Suleiman støtter steining til døden for utroskap (ca 34 min. inn i filmen) og sier at AIDS er en guddommelig straff for promiskuitet og homoseksualitet (ca 29 min.)

I talen sin «Path of knowledge» sier han:

«Oh Allah give victory to the Muslim Palestinians in Palestine. Oh Allah give them victory on their enemy. Oh Allah give them victory on their enemy. Give victory to the Muslims in Afghanistan and Chechnya. Give victory to all the mujahideen all over the world. Oh Allah, prepare us for the jihad, oh Allah prepare us for the jihad. Oh Allah strengthen us for it, make us be ready for it.»

Ja, det er kursholderen sin, det. Og siden IslamNet setter fokus på ekstremisme, kan de sikkert forvente mer penger fra staten til ytterligere kursvirksomhet. Bruk av bitte små ord kan altså bety tusenvis av kroner i forskjell i stønad.

Her fra Islam Nets Facebookgruppe:

Fahad Qureshi

Mange brødre og søstre som ofte nylig har begynt å praktisere islam imponeres av ekstreme holdninger i konseptene av jihad og al wala’ wal bara’. Ikke alle, men mange av brødrene som havner i slike retninger har »Gangster»-fortider og søker, uten å være klar over det, etter »Gangsterlivet» i islam. Mange har tidligere levd et liv i synd og ønsker å gjøre opp for synden så fort som mulig, dermed går de veldig raskt inn i religionen, men dessverre går de så raskt at de går til det ekstreme som er i strid med Profeten ﷺ sin lære. Sh. Shady Alsuleiman holdt et kurs om dette i sommer. Alle bør gå gjennom dette kurset, særlig konvertitter og ny-praktiserende muslimer, slik at man blir i stand til å skille mellom islam og ekstremisme.  

Videoen kan ses her (vi setter pris på om du deler den videre på din profil): 

Extremism in Jihad and Al Wala’ wal Bara’ – Sh. Shady Alsuleiman