Forskjellsbehandling og diskriminering

Islam Net bekrefter ingen fri mixing

Inga Marte Thorkildsens direktorat, IMDi, har gitt Islam Net 100 000 kroner til temadag mot tvangsekteskap. Forutsetningen var at arrangementet ikke krever kjønnssegregering. Som vi sa: det bli kjønnssegregert, fordi Islam Nets tilhengere selv ordner det. Vi får nok rett, skal vi tro Fahad Qureshi. Dette kan likestillingsministeren leve med å sponse?

Høyskolen i Oslo, Islam Net

Slik så det ut i den ene enden i salen der Islam Net hadde debattmøte.

Som vi meldte tidligere i dag,  sponser Thorkildsens IMDi Islam Nets temadag om tvangsekteskap. Forutsetningen er denne: Folk må kunne ”sitte hvor de vil”. Så naiv er altså myndigheter og (enkelte) politikere at de fremdeles ikke har forstått at Islam Nets medlemmer setter seg nettopp akkurat der de vil – kjønnsdelt.

Jeg kommenterte derfor utspillet slik:

Da kan jeg fortelle IMDi følgende, etter selv å ha observert hvordan kjønnsinndelingen foregår i regi av Islam Net: det skjer helt naturlig. Jentene setter seg i den ene delen av salen, guttene i den andre. Fordi de ønsker det selv.

Nå debatteres det kommende arrangementet på Islam Nets Facebookgruppe, der medlemmer lurer på om Islam Net har vendt islam ryggen. Fahad Qureshi sier nøyaktig det jeg forventet: det blir kjønnssegregering – inshallah.

Islam Net kjønnssegregering

Og slik står det til i den andre enden av salen under samme arrangement.

«Før noen som helst kommer med sine teorier om at vi ikke følger Allahs påbud e.l., minner jeg dere om hva Allah SWT sier Surah Al-hujurat:

»O you who have believed, if there comes to you a disobedient one with information, investigate, lest you harm a people out of ignorance and become, over what you have done, regretful.»
[Qur’an 49:6]

Ifølge islam skal ikke menn og kvinner mikses fritt på forsamlinger, det er ikke Islam Net som sier det, det er det majoriteten av deltagerne på våre konferanser er religiøst overbevist om. Når de er overbevist om dette, vil folk inshaAllah selv sette seg etter retningslinjene islam har satt. Dermed er det heller ikke et så stort problem, annet enn at det prinsippielt er galt å forby å tilrettelegge for muslimske kvinners ønske om separasjon fra menn når det gjelder deltagelse på seminarer, men i praksis vil det inshaAllah ikke bli et problem.

(…)

Dunya kunnskap er halal, men fri miksing er haram. Det som er forskjellen er at hos oss blir det ikke fri miksing fordi vårt publikum vet hvordan de skal sitte, mens på skolene blir det fri miksing i praksis. En som kan akseptere fri miksing i praksis for dunya, mister automatisk sin kredibilitet når vedkommende forsøker å komme med kritikk til at staten betaler for en konferanse om islam hvor fri miksing er tillatt på papiret, men i praksis inshaAllah ikke vil forekomme.

Dette var vel klar nok tale, eller hva sier Thorkildsen? Fint integreringsprosjekt?