Antisemittisme

Overlevende etter Hamas-massakren: – Det var en FN-lærer som holdt meg som gissel

Over 100 israelere som ble ofre for Hamas-massakren 7. oktober, saksøker FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA og krever 10 milliarder kroner i erstatning. De etterlatte begrunner søksmålet med at FN-ansatte støttet drap, forbrytelser mot menneskeheten, tortur og systematisk voldtekt begått av Hamas under massakren. Frigitte gisler har blitt holdt fanget av UNRWA-ansatte i Gaza, som 84 år gamle Ditza Heiman, som oppholdt seg 53 dager i hjemmet til en Hamas-sympatiserende FN-ansatt lærer.

Ynet News har intervjuet flere av de overlevende og etterlatte etter terrorangrepet 7. oktober i fjor. En av dem er den 84 år gamle Ditza Heiman, som ble tatt som gissel. Den gamle kvinnen er blant gislene som ble løslatt etter forhandlinger i fjor. At søksmålet mot FN-organet er nødvendig vitner hennes historie om. Gisselholderne var en Hamas-tilknyttet familie der en av dem jobbet som lærer for UNRWA.

Ansvarlige for barnedrap

Mens Ditza overlevde, sitter en rekke gjenlevende etter massakren igjen med forferdelige, uopprettelige tap. Gadi og Reuma Kedem er blant disse. Til Ynet News forteller de sin historie.

«UNRWA er medskyldig i drapet på mine barn og min familie», sa Gadi og Reuma Kedem, hvis barn og barnebarn ble myrdet i massakren 7. oktober. «Det er ingen smerte i verden som kan sammenlignes med å begrave dine drepte barn og barnebarn i deres eget hjem. Alt som gjenstår er å kjempe slik at de som er ansvarlige for å styrke Hamas blir holdt ansvarlige. UNRWA støttet Hamas, overførte midler og finansierte drap, samtidig som de var fullt medskyldige i fremveksten av Hamas-terrorister. UNRWA og dets ledere er fullstendig ansvarlige for drapet på mine barn og familie.»

UNRWA insisterte på å foreta betalinger i amerikanske dollar, en valuta som i Gaza ikke kunne bruke til å kjøpe noe. Denne praksisen ble utført utelukkende i Gaza, ikke i Vestbredden, Jordan eller andre FNs flyktningprogrammer. De månedlige 20 millioner dollar i kontanter som ble fraktet til Gaza ble deretter vekslet av Hamas-vekslere til shekel for 10-20 prosent av summen.

Denne betalingsordningen tok penger fra sivile i Gaza og ga Hamas rundt 2-4 millioner dollar per måned. Programmet sikret en pålitelig inntektskilde for Hamas’ ledelse hver måned – nødvendig for å betale smuglere og våpenhandlere som bare tok imot dollar.

Lazzarinis frykt

Det er en avsindig tanke at et FN-organ har hatt så utstrakt samarbeid med Hamas, men det har UNRWA unektelig hatt. Vi har fulgt avsløringene av UNRWA i en rekke saker, ikke minst grunnet regjeringen Støres utrettelige støtte, sist belyst i saken Milliondrysset er ikke det verste – løgnen er verre:

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kunne stolt kaste 100 ferske millioner på FN-organisasjonen for palestinske flyktninger (UNRWA), da han kry som en hane tok imot UNRWA-sjef Philippe Lazzarini i Oslo mandag. Han påsto at det har vært framsatt «kolossal og urettferdig kritikk» mot FN-organisasjonen, mens det i realiteten er avdekket at UNRWA er uløselig knyttet til Hamas.

Philippe Lazzarini har forøvrig reist fra Oslo, men fortsetter sin kampanje for å ødelegge for Israels innsats for å få oppløst det terrorinfiltrerte FN-organet.

«Hvis vi ikke presser tilbake, vil andre FN-organer og internasjonale organisasjoner være neste, noe som ytterligere undergraver vårt multilaterale system» siteres Lazzarini i Times of Israel.

Stikk i strid med Lazzarinis påstander hadde det vært en god ting om både andre FN-organer og internasjonale organisasjoner hadde blitt sett nærmere etter i sømmene. Både FN og  menneskerettighetsorganisasjonene har utviklet seg til aktivistiske organer som ikke lenger kan stoles på. Det er en tematikk som er stadig mer aktuell og underbelyst i norsk presse. For det er den klassiske bukken og havresekken-problematikken som kommer til syne når man ikke kan stole på at informasjonen som kommer fra Gaza via Amnesty, Human Rights Watch, Leger uten grenser, WHO og FN er pålitelig og nøytral.

Får støtte

Avisen oppsummerer videre hvordan Israel støtter de overlevende som nå tar ut milliardsøksmål mot FN-organet.

Israel har også anklaget UNRWA, den største arbeidsgiveren i de palestinske områdene, for å lukke øynene for Hamas-aktiviteter og ansatte for aktivt å hjelpe terrorgrupper.

I februar hevdet forsvarsminister Yoav Gallant at av de 13.000 UNRWA-ansatte i Gaza, var minst 12 prosent tilknyttet terrorgruppene Hamas og Palestinian Islamic Jihad (PIJ), inkludert 1.468 ansatte aktive i Hamas og PIJ. Av disse var 185 UNRWA-arbeidere aktive i de militære grenene til Hamas, og 51 i PIJs militærgren, sa han.

Gallant hevdet også at minst 12 UNRWA-ansatte deltok aktivt i massakren 7. oktober og at minst 30 flere hjalp til ved å legge til rette for å ta gisler og plyndring fra israelske samfunn overkjørt av Hamas-terrorister.

IDF, som startet en offensiv mot Hamas etter 7. oktober, har også avdekket flere tunneler som går under UNRWA-forbindelser i Gaza og dokumentert terroraksjoner i FN-anlegg. Den avdekket også et Hamas-datasenter under UNRWA-hovedkvarteret i Gaza by.

UN Watch går så langt i sin kritikk at de omtaler utvalget som «orkestrert hvitvasking av terror».

Senest i februar skrev vi at UNRWA må avvikles, og etter den tid har også Israel økt presset for at akkurat dette skal skje. At de lykkes er neppe trolig, for FN gir ingen tegn til å la seg sjokkere av terrortilknytningene. Det gjør altså heller ikke den sittende regjeringen, eller Peace Research Istitute Oslo (PRIO), som forrige uke fikk høre UNRWA-lederens bønn om å redde FN-organet.

Nå er de etterlattes søksmål et faktum. I en mer rettferdig verden skulle Barth Eides ekstra 100 millioner snarere gått til ofrene for terroren enn til dem som både tilrettela, finansierte og bidro til å gjennomføre den.