Aktuelt

Massiv palestinsk støtte til Hamas viser ny måling

Norske og vestlige medier vil ha oss borgere til å tro at Hamas har liten støtte på Gaza. Mediene vil ha oss til å tro at palestinere flest er fredselskende, akkurat som de vil ha oss til å tro at islam er synonymt med fredsbudskap. En ny måling slår beina under på denne troen. Støtten til Hamas er høy, mens støtten til Fatah er synkende og på et lavt nivå. Et betydelig flertall støtter også terrorangrepet 7. oktober som drepte rundt 1.200 personer inne i Israel.

At støtten til Hamas er svært høy, vitner den ferske målingen til Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) om. Ikke bare støttes Hamas sitt diktatoriske og korrupte styre på Gaza, men også det verste angrepet på jøder siden 2. verdenskrig er noe palestinerne på Gaza gir sin støtte til.

Forholder man seg dog kun til hovedstrømsmedier i Vesten kan man raskt forledes til å tro det motsatte, noe vi eksempelvis har dokumentert i denne artikkelen, NRKs naive tro på Hamas. Informasjon fra Hamas blir ofte blitt tatt som god fisk av norske journalister, mens informasjon fra Israel blir tatt som illeluktende fisk.

Så er det slik at palestinere flest ønsker seg fred og en tostatsløsning?

I PCPSRs måling viser det seg at på Vestbredden støtter 71 prosent at Hamas styrer Gaza. På Gaza er støtten 46 prosent. Kun 24 prosent i Gaza ønsker en ny regjering. Slik ser tabellen ut:

En fersk undersøkelse utført av det respekterte palestinske opinionsinstituttet Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR).

Tilsvarende har støtten for en tostatsløsning gått ned, mens støtten til den væpnede kampen for å utslette Israel og opprette en palestinsk stat «fra elven til havet» har økt.

Som i tilsvarende målinger fra PCPSR for tre og seks måneder siden, tror nesten alle palestinere at Israel begår krigsforbrytelser i dag, og motsatt for Hamas. Dessuten mener mer enn 90 prosent at Hamas ikke begikk noen grusomheter mot israelske sivile 7. oktober. Bare én av ti palestinere har sett videoer som viser grusomheter begått av Hamas.

Resultatene viser at det er omtrent femten ganger større sannsynlighet for at de som så videoene enn de som ikke så den mente at Hamas-krigere begikk grusomheter 7. oktober.

Som vi ser er folk på Vestbredden betydelig mer pro-Hamas. På Vestbredden mener hele 73  prosent at 7. oktober var et legitimt angrep, mens støtten på Gaza nå er på 57 prosent. 41 prosent mener terrorangrepet ikke var legitimt. 44 prosent som har sett videoer fra 7. oktober mener at Hamas begikk grusomheter.

1.570 personer på Vestbredden (760) og Gaza (750) deltok i undersøkelsen i månedsskiftet mai-juni. Feilmarginen er beregnet til +/- 3 prosent.