æreskultur

Vil overvåke moskeene, fengsle imamer og forby hijab

Kampen mot æresvold strammer seg til. Sjokkerende 8.000 jenter i Danmark har levd som barnebruder. Nå vil Inger Støjberg i Danmarksdemokratene sette hardt mot hardt for å få bukt med den islamske æreskulturen: Hijab skal ut av barneskolen, imamer og ektemenn til barnebruder skal i fengsel, familiemedlemmer til jentene skal straffes. Dette er den nye og virkelige kvinnekampen i vår tid, heter det.

Det strammer seg til rundt den umenneskelige, tyranniske æreskulturen som har ødelagt livet til titusener av jenter og kvinner i Vest-Europa fra typisk muslimske land. Sist ut i Norge var bokbomben fra politihold om æreskultur, en bombe som vanskelig kan ignoreres av dagens regjering grunnet avsenderne fra Kripos. Gunnar Svensson og Terje Bjøranger krever blant annet forbud mot arrangerte ekteskap som er en grunnerve og oksygenet til æreskultur, og de vil forby søskenbarnekteskap som også har torpedert integreringen.

Hele 8.000 barneekteskap

I går la Danmarksdemokratene, anført av partileder Inger Støjberg, frem 11 konkrete forslag for å komme æreskulturen til livs. Bakgrunnen er ikke minst de sjokkerende tallene som er lagt på bordet hos våre naboer. Dansk Statistik, tilsvarende vårt SSB, har lagt frem en oversikt over godkjente vielser av innvandrere og etterkommere fra ikke-vestlige land hvor minst en av partene er mindreårig og har bopel i Danmark:

Siden 1980-tallet har danske myndigheter anerkjent over 8.000 ekteskap der jenta var mindreårig på tidspunkt for vielse. Praksisen har pågått helt inn i vår tid, der tallet for 2022 er hele 76 godkjente ekteskap.

Støjberg vil nå straffeforfølge samtlige, det vil si menn helt tilbake til 80-tallet som har giftet seg med et barn, inkludert når dette har skjedd i opprinnelseslandet før innreise/familiegjenforening til Danmark. Lov om sseksualforbrytelser mot mindreårige skal brukes, mener Støjberg.

«Det er viktig at vi sender et signal til omverdenen om at vi rett og slett ikke vil akseptere dette i Danmark – også i tilfeller der jenta er blitt voksen. Selv i de tilfellene vil det ofte være et veldig, veldig åpent sår for kvinnene. Det at de har blitt voksne gjør det ikke bedre, sier Inger Støjberg.

Det vil selvsagt være en uoverkommelig oppgave for staten å utvide dansk lov til å omfatte hele verden, og dertil også bakover i tid, ikke minst i forhold til bevisførsel. Støjberg har følgende svar på denne floken, der hun forholder seg til dansk jord:

«Det er klart det er en stor jobb, men skal vi virkelig få slutt på barnebruder, må vi ha mot til å stå fast på at vi ikke ønsker å bidra til dette på dansk jord. Derfor må alle nykommere vite at de vil bli straffet hvis de tar med en barnebrud til Danmark.»

Det er ingen foreldelsesfrist for jenter som er giftet bort som barn. Danmarksdemokratenes forslag inkluderer også de tusenvis av ekteskap siden 1980-tallet som myndighetene har godkjent via kongebrev (tilsvarende godkjent av Fylkesmannen i Norge). Her må myndighetene også straffeforfølge mennene, sier Støjberg.

 – Ja, jeg mener det. De mennene må i fengsel, sier Inger Støjberg.

Bør de også utvises av Danmark?

 – Ja, det vil ofte følge av en fengselsstraff av det kaliberet. Og det tror jeg er helt riktig. Da er jeg enig i at noen av dem kan ha blitt danske statsborgere etterpå, og vi kan ikke utvise dem.

Danmarksdemokratene skal legge frem et forslag for Folketinget som vil pålegge regjeringen å legge frem et lovforslag om nødvendig innstramming av straffeloven, slik at ektemennene til de muslimske barnebrudene kan straffes i Danmark.

Forslagene

De foreløpige 11 konkrete forslagene til Danmarksdemokratene er disse:

1. Ekteskap med barnebruder skal straffes med tilbakevirkende kraft

2. Etablere en kommisjonsundersøkelse av barneekteskaps-skandalen

3. Frata imamene deres vigselsmyndighet

4. Anerkjente trossamfunn må anerkjenne sivile skilsmisser

5. Overvåking av moskeene

6. Exitstrategi for kvinner som ønsker å bryte ut av sosial kontroll

7. Økt straff for familiemedlemmer som er vitne til sosial kontroll

8. Forsterket innsatsstyrke i politiet

9. Gjeninnføre registrering av æresrelaterte saker

10. Innføre hijabforbud i grunnskolen

11. Styrket kunnskap om sosial kontroll for helsesøstre, pedagoger og lærere

Utelukker ikke å ta fra moskeer anerkjennelse som trossamfunn

Inger Støjberg og kollega Susie Jessen er begge opprørte over at myndighetene for eksempel ikke aksjonerte i en barneekteskapssak i Århus kommune i 2022 der en imam viet et jentebarn til en eldre mann. Østjyllands politi tok ikke ut tiltale i saken på grunn av hensynet til jentas familiesituasjon, noe vi også rapportert om tidligere i år..

 – Vi gir ikke opp i den saken. Det er en enorm fiasko når myndighetene lukker øynene for barnebruder. Dermed støtter de oppfatningen blant innvandrere om at Koranen veier tyngre enn vårt demokratiske lovverk. Jeg anser det som en selvfølge at politiet vil se på denne saken på nytt og også anvende disiplinærreglene dersom det har vært svikt fra de ansatte, sier Inger Støjberg.

Susie Jessen utfyller henne.

 – Dette er også grunnen til at vi ønsker å frata imamene deres ekteskapsmyndighet og overvåke moskeene. Det gir ingen mening at det ikke er mulig i dag. Imamene bør holdes ansvarlige for sine handlinger, sier Susie Jessen.

De to har en så dyp mistillit til moskeene at de ikke utelukker at konsekvensen blir å frata moskeene anerkjennelse som trossamfunn. Som de sier: i Danmark er det religionsfrihet, men ikke religionslikhet.

Danske demokrater håper også at regjeringen, i kampen mot sosial kontroll, gjenopptar forslaget om et hijabforbud, som ble lansert for to år siden av Kommisjonen for de glemte kvinners kamp. Inger Støjberg er imidlertid skeptisk. Hun savner at statsminister Mette Frederiksen mener alvor med sin angivelig strenge innvandringspolitikk og løftet om etterforskning av barnebrudeskandalen.

 – Vi har en regjering som ikke tar innvandringspolitikken til hjertet. Den har i hvert fall ikke vist den i aksjon mens den var ved makten. Nå kommer vi med noen forslag til hva du kan gjøre. Det er faktisk en hjelpende hånd til regjeringen, som har vanskeligheter med å omsette ord til handling, sier Inger Støjberg.

Støjberg leverer også en bredside på Facebook mot danske myndigheter, «for det enorme svik» mot muslimske jenter og kvinner.

Mens Norge sover…

Det samme om svik og handlingslammelse kan vel sies om den Ap-ledede regjeringen i Norge. Den har ikke villet omsette det historiske anmodningsvedtaket fra 2020 der regjeringen ble bedt om å kriminalisere tvangsekteskap, forby søskenbarnekteskap samt å pålegge foreldre ansvar for å sikre at døtrene ikke blir kjønnslemlestet (avvergelsesplikt). Ingenting av dette er fulgt opp av den Ap-styrte regjeringen. Men i Danmark sier søsterpartiet at de finner forslagene til Danmarkssdemokratene «svært interessante», mens Dansk Folkeparti er mer nølende hva gjelder det å klare å straffeforfølge flere tiår gamle barnebrudsaker.

Mens regjering, næringsliv og mediene diskuterer kvinneandel i bedriftsstyrer etc., lever muslimske jenter og kvinner i en tilværelse preget av undertrykkelse og vold, inkludert seksuell vold i ekteskapet. Vår tids viktigste kvinnesak gjennom siste 40-50 år, nemlig kampen for å løfte de marginaliserte muslimske jentene og kvinnene inn i frihet har aldri blitt prioritert. Det er sannelig en skamplett av verste sort i vår tid.

Berlingske