Antisemittisme

En sleip jobbsøker?

Utenriksminister Espen Barth Eide sendte den 7. mars ut en pressemelding der han frarådet norske selskaper å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde det som omtales som de folkerettsstridige israelske bosetningene. Men hvordan kan han begrunne en boikott av varer og tjenester fra de delene av dagens Israel som ble overtatt fra nabolandene som angrep Israel i 1967? Og hva mener han om Tyrkias okkupasjon av Nord-Kypros?

Utenriksminister Espen Barth Eide er en mann som åpenbart lider av schizofreni. I hvertfall tyder politikken hans på det.

For hva annet kan være grunnen til at han den 7. mars sendte ut en pressemelding der han oppfordret til boikott av Israel, samtidig som han i Stortinget i februar gikk imot Rødt og SVs krav om at regjeringen måtte ta initiativ til internasjonale sanksjoner og internasjonal våpenembargo mot Israel.

Mot og for

I E24 siteres Barth Eide på følgende: 

Da Stortinget debatterte saken i forrige uke, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at han ikke tror det er lurt med norske sanksjoner, og at han heller ikke tror det vil få avgjørende betydning for Israels vurderinger.

Tvert imot tror han det vil skade arbeidet med å få slutt på krigen.

– Det ville skade veldig mange av de prosessene vi er dypt inne i, og som jeg vet at palestinerne ønsker at vi skal være inne i, sa Barth Eide.

Men den samme Barth Eide sendte altså den 7. mars i år, det vil si bare 1,5 måned etter at han og Ap hadde sluttet seg til Stortingets nei til boikott av Israel, en pressemelding der det heter:

Regjeringen understreker sin holdning til den israelske bosettingspolitikken på okkupert land ved å fraråde norske selskaper å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene.

– Norge har i mange år vært tydelige på at bosettingspolitikken på Vestbredden, inkludert Øst- Jerusalem, er i strid med folkeretten, herunder humanitærretten og menneskerettighetene, og undergraver muligheten for en fremtidig palestinsk stat og en fredelig løsning på konflikten, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Frarådingen kommer på bakgrunn av Israels folkerettsstridige bosettingspolitikk, som har blitt intensivert i løpet av det siste året, samt nye bosettingsutvidelser og økt bosettervold mot palestinerne. Flere vestlige land, inkludert USA, har iverksatt tiltak mot bosettingene, som innreiserestriksjoner og frys av midler for voldelige bosettere. Flere europeiske land har allerede utstedt råd til næringslivet om handel med bosettingene.

– Norsk næringsliv har bedt om veiledende retningslinjer fra norske myndigheter. Med denne presiseringen gjør vi det tydelig at norsk næringsliv bør være oppmerksomme på at de, gjennom økonomisk eller finansielle aktivitet i de folkerettsstridige israelske bosettingene, risikerer å bidra til brudd på internasjonal humanitærrett eller menneskerettighetene, sier Eide.

Situasjonen på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, er svært alvorlig. Siden 7.oktober 2023 er det drept 400 palestinere på Vestbredden. Av disse er 102 barn. I 2023 gjennomførte den israelske regjeringen flere endringer som har lagt til rette for økt utbygging og bosettingsaktivitet på Vestbredden.

– Palestinere fordrives fra sine hjem, som deretter blir ødelagt. Fjoråret var også det dødeligste året for palestinere på Vestbredden siden FN begynte registreringen. Jeg gjentar atden uretten palestinerne utsettes for, må stanse, sier Eide.

Presiseringen overfor næringslivet omfatter handel med varer som er produsert i israelske bosettinger.

Regjeringen forventer at norske selskaper opptrer ansvarlig og etterlever Åpenhetsloven, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Hvordan kan Norges utenriksminister først uttale seg mot boikott av Israel fordi det vil skade arbeidet med å få slutt på krigen, og bare noen uker senere snur han rundt på hælen og sender ut en pressemelding der det heter at:

Regjeringen understreker sin holdning til den israelske bosettingspolitikken på okkupert land ved å fraråde norske selskaper å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene.

Espen Barth Eide kan da ikke mene begge deler? Eller er det noe helt annet som ligger under?

Hva med Nord-Kypros?

Vi kan i år markere 50-årsjubileum for Nato-medlemmet Tyrkias okkupasjon av Nord-Kypros. Dette var utvilsomt en okkupasjon i strid med folkeretten, og det er bare okkupanten Tyrkia som har anerkjent Nord-Kypros som egen stat.

I en artikkel hos organisasjonen Med Israel for fred – Miff – av 12. november 2018 heter det:

12. november er det publisert markedsføring av «et prestisjeanlegg». «Villaer og leiligheter av høy standard» med de første enhetene klar i juli 2019.

Men hvorfor har du ikke hørt om dette? Hvorfor har ikke norske myndigheter grepet inn? Hvorfor skriver ingen norske medier om dette? Hvorfor raser ikke LO, Fagforbundet, Kirkens Nødhjelp og Norges KFUK-KFUM mot dette?

– Fordi de norske bosetternes naboer ikke er jøder, men tyrkere, og bosetningene ikke ligger i Judea og Samaria [Vestbredden], men på Nord-Kypros. På grunn av dobbeltstandard.

Det kunne neppe falle Barth Eide inn å gå ut med oppfordring om boikott av import fra okkupanten Tyrkia for å ha okkupert deler av Kypros i strid med folkeretten. For hva skulle han tjene på det – muslimske despoter som Erdogan må man holde seg inne med. Det er kanskje nok å minne om hva som skjedde da Sverige søkte medlemskap i NATO. Men vi kan jo også nevne at i 2017 hevdet den gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades at daværende FN-utsending Espen Barth Eide var partisk og hadde unødig hastverk i forhandlingene om å samle den delte øya. – Jo mindre Eide snakker, jo bedre, sa Anastasiades den gang.

Da er det mye greiere med Israel.

Kunsten å ri to hester

Når Stortinget med støtte fra Ap og Barth Eide stemmer ned et forslag fra SV og Rødt om boikott av Israel, så binder dette regjeringen. Da kan ikke regjeringen på egen hånd iverksette boikott av Israel før Stortinget vedtar noe annet.

Men det er selvsagt ikke noe veien for å oppfordre andre til å boikotte Israel. For eksempel i praksis å instruere Vinmonopolet, som er et 100 prosent statseid aksjeselskap, om å slutte og selge vin fra Golanhøyden helt nord i Israel, på grensen mot Syria.

Vinmonopolet solgte i 2023 ca. 5.900 liter vin fra Israel. Av dette kom ca. 3.800 liter fra områder okkupert av Israel etter 7-dagers krigen i 1967, hvorav det aller meste kom fra Golanhøyden.

Golanhøyden er over 1.000 meter høy og var før 1967 en glimrende plass for syriske styrker å plassere sitt artilleri, for derfra kunne Syria gjøre tilværelsen usikker for innbyggerne i store deler av Israel. Som en følge av 7-dagers krigen okkuperte Israel blant annet Golanhøyden. Dette var ikke i strid med folkeretten fordi det var Syria som angrep Israel.

Når det gjelder folkeretten på dette området vil vi vise til vår artikkel av 2. januar 2023 der vi tilbakeviser at det foreligger noen rettsstridig okkupasjon fra israelsk side. 

Golanhøyden er et glimrende sted å produsere vin, med syd-vestvendte skråninger ned mot flatlandet ved Genesaretsjøen, som for øvrig ligger 209 meter under havoverflaten. Og det er nettopp her Israels største vinprodusent ligger – Golan Heights Winery, som absolutt er vel verdt et besøk.

Bildet er tatt av skribenten ved et besøk på Golanhøyden, og viser deler av vinlageret til Golan Heights Winery.

«Nytt signal fra regjeringen»

Når norske politikere vil regjere uten å «regjere», så sendes det «signaler» utad. Og det er akkurat det Barth Eide gjør i pressemeldingen. Vel vitende om at han i februar gikk imot boikott av Israel i Stortinget, har han nå gått ut og fraråder import av varer fra det han anser som ulovlig okkuperte områder.

Formelt er ikke dette i strid med stortingsvedtaket, fordi det er helt opp til den enkelte importør hvorvidt vedkommende vil følge Barth Eides råd eller ikke. Men at det er i strid med «vedtakets ånd», eller intensjoner som det heter i Riksrevisjonens kontrollspråk, kan det ikke være noen som helst tvil om.

Det er altså ikke nok at regjeringen allerede har pålagt de som importerer varer fra Israel å merke varene spesielt hvis de er produsert i områder okkupert av Israel. For hva hvis venner av Israel leser merkelappen og legger nettopp slike varer i handlekurven? Da kan man jo risikere stikk motsatt effekt – at salget øker fordi varer fra Israel har gjennomgående svært høy kvalitet.

For en statsbedrift som Vinmonopolet, der daglig leder og medlemmene av styret oppnevnes av staten, er styret helt avhengig av velviljen hos den til enhver tid sittende regjering for å beholde jobben. Da følger man selvsagt de «signaler» som sendes fra regjeringen. Gjør man ikke det er risikoen stor for å bli skiftet ut fra et interessant og godt betalt styreverv ved neste generalforsamling.

Og den som hopper når Barth Eide sier hopp, er selvsagt Vinmonopolets administrerende direktør Elisabeth Hunter:

– Dette er eit nytt signal frå regjeringa som vi er positive til. No vil vi sjå nærare på kva dette betyr for oss. Vi vil involvere styret for å få behandla saka der så raskt som praktisk mogleg i eit ekstraordinært styremøte, seier administrerande direktør Elisabeth Hunter til NRK.

Hvor mange andre norske bedrifter som importerer varer eller tjenester fra det som regjeringen Støre definerer som områder okkupert av Israel, kjenner vi ikke til. Men at det er et visst antall er helt klart. Så er det selvsagt frivillig for bedriften om «signalet» fra Barth Eide skal følges eller ikke.

Helt frivillig er det likevel ikke, for man tenker seg gjerne om et par ganger ekstra før man setter i gang med noe regjeringen fraråder.

Lovbrudd

Det som er alvorlig er at Barth Eide går ut med en pressemelding der han oppfordrer næringslivet om ikke å handle varer fra områder som er lovlig okkupert av Israel. Da handler han i strid med stortingsvedtaket.

Og dagen etter – fredag 8. mars kl. 0900 er boikotten fra Vinmonopolet et faktum. Når styret i Vinmonopolet har besluttet å følge Barth Eides «signaler» og nekter å selge vin fra blant annet Golan Heights Winery, så har de begått et lovbrudd.

Alkohollovens §3-1, 4. ledd lyder nemlig som følger:

AS Vinmonopolet skal ikke forskjellsbehandle leverandører og produkter på grunnlag av nasjonalitet eller opprinnelsesland. Departementet kan gi forskrifter om innkjøp, produktutvalg, leveringsbetingelser og prisfastsetting.

Bestemmelsen er tatt inn i lovverket fordi Vinmonopolet er et monopol – det er bare de som kan selge alkoholholdige drikkevarer til forbrukerne. Derfor har Stortinget besluttet at det er forbrukerne selv som skal få bestemme hvilken vin de skal kjøpe – det skal ikke være statens oppgave.

Dette er derfor alvorlig. Vinmonopolets ledelse kan ikke begå lovbrudd, selv ikke etter oppfordring fra regjeringen. Hva andre næringsdrivende som importerer varer og tjenester fra det som anses som okkuperte områder velger å gjøre, gjenstår å se.

Men for Barth Eide personlig kan det ha vært viktig å sende ut pressemeldingen. Ap har gått imot boikott av Israel i Stortinget, men det kan tolkes dithen at dette gjaldt hele Israel – ikke bare de okkuperte områdene. Pressemeldingen oppfordrer bare til boikott av varer produsert i okkuperte områder, dvs. Vestbredden, Golan og Øst-Jerusalem.

For Barth Eide kan dette være greit å ha på CV-en når regjeringen Støre etter stortingsvalget i september neste år høyst sannsynlig må overlate regjeringskontorene til en regjering ledet av Høyres Erna Solberg. Da blir Barth Eide arbeidsløs, hvis han da ikke greier (igjen) å få satt sin fot innenfor døren til en eller annen internasjonal organisasjon.

Men for å greie det må han helst ha støtte fra den nest største mellomstatlige organisasjonen i verden etter FN, nemlig  OIC – Organisation of Islamic Cooperation – og dets 57 medlemsland. Hva er da bedre enn å vise til at han som norsk utenriksminister har gått inn for boikott av Israel, samtidig som han har vært utenriksminister i et av meget få europeiske land som har fortsatt å pøse penger inn i UNRWA, til tross for at det må anses bevist at mange av UNRWA’s ansatte deltok i massakrene på jøder den 7. oktober i fjor. 

For de som vil sette seg nærmere inn i sannhetsgehalten til det Barth Eide sender ut, kan vi anbefale Miff’s artikkel av 7. mars  der pressemeldingen plukkes fra hverandre.