Innvandring

Kriminell cash flow hindrer retur av avviste asylsøkere

Millioner av kroner i kontanter sendes månedlig til opprinnelsesland. I november alene ble 83 millioner kroner sendt utenlands fra Oslo. Pengene stammer fra kriminalitet, dop og sexsalg, og kommer ofte fra avviste migranter som oppholder seg i hovedstaden. Flere land nekter nå å ta imot avviste asylsøkere, og Justisdepartementet er kjent med at pengestrømmen til opprinnelseslandene gjør det vanskelig å etablere returavtaler. 

– Pengeoverføringer fra diaspora er en viktig inntektskilde fra utlandet for mange utviklingsland, skriver Justisdepartementet til NRK.

Politiet sier seg enig i analysen, og i intervju med NRK forteller Magne Løvø, seksjonsleder i operativ utlending og grenseavsnittet i Oslo politidistrikt, at politiets egne beregninger viser sjokkerende høye beløp som overføres  i kontanter via pengebyråer til landene de illegale migrantene kommer fra.

Dersom november måned kan anses å være representativ, er beløpet på omtrent en milliard norske kroner årlig fra Oslo alene. Til NRK forteller Løvø at beløpet politiet beregnet for november var 83 millioner.

Politiet sier de har kommet fram til summen etter å ha fått et anslag fra Finanstilsynet, og så trukket fra det som har gått ut av landet elektronisk. Finanstilsynet sier til NRK at de ikke kjenner til beregningene eller hvilke anslag politiet skal ha fått, men bekrefter at det er stor risiko for at pengebyrå blir utnyttet til kriminalitet.

Hvem er de?

Mens Politiets utlendingsenhet opplyser til NRK at det per 1. desember 2023 var litt over 1100 personer som hadde utreiseplikt, og nesten 500 av dem er registrert forsvunnet eller med ukjent adresse, er ikke Guri Tyldum, forsker ved Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (Fafo), enig i at det nødvendigvis er disse som sender store beløp ut av landet.

Hun omtaler de kriminelle som «gategutter» og mener de trolig ikke sender så store beløp.

Hun peker på at landene det er snakk om, har mange arbeidsinnvandrere til Europa. Mange får jobb i for eksempel jordbruk eller byggebransjen, uten å ha lovlig opphold, og sender penger hjem.

– Derfor er det ikke så populært om myndighetene samarbeider med europeiske land om tvangsreturer, sier hun.

Nå er det vel ellers en velkjent sak at det er mer penger i narkotikaomsetning, tyveri og prostitusjon enn hva det er i å jobbe som løsarbeider i jordbruket, men Fafo-forskeren får stå for analysen.

Politiet peker derimot på at det er vanskelig å livnære seg på annet enn kriminalitet når man har fått avslag på asylsøknad, og tror pengestrømmen fra det kriminelle miljøet er betydelig.

Skal tenke på det

Det finnes åpenbart liten kontroll med både «hvem, hva og hvor» fra regjeringshold, selv om Justisdepartementet opplyser til NRK at de er kjent med at pengene strømmer ut av landet. Løsningen er som vanlig:

Regjeringen varsler at de vil komme med konkrete tiltak knyttet til inn- og utførsel av kontanter i en kommende stortingsmelding om økonomisk kriminalitet.

– Det er pengene som driver denne kriminaliteten. Regjeringen er opptatt av at kriminalitet ikke skal lønne seg, og at pengene må tas ut av de kriminelle miljøene for å stanse disse, skriver Justisdepartementet.

Den kommende stortingsmeldingen er ikke varslet for denne stortingssesjonen, så når den skal komme er ikke godt å vite. Enn så lenge er det status quo: Økt kriminell aktivitet blant illegale og tilsvarende økt cash flow til opprinnelseslandene. Og så kan vi legge til de enorme pengestrømmene som går ut av landet fra privatpersoner her til privatpersoner i utlandet, som toppes av land som Somalia, Afghanistan og Pakistan, fra personer som har lovlig opphold her i landet.

Siden det åpenbart ikke haster for regjeringen å få kontroll med hvor disse enorme pengebeløpene stammer fra, anser den kanskje heller ikke at det er så alvorlig at dette foregår? Og det fra den samme regjeringen, med press fra SV, som bare øker og øker utbetalingene til de «fattige, trangbodde og sårbare», og som snakker om «rask retur» av dem med avslag.