Islam

Hvem kjøper den verdenshistoriske Muhammed-tegningen?

I helgen sprang det ikke en liten bombe i Danmark. Det sprang en kulturhistorisk atombombe: Kurt Westergaards verdensberømte Muhammedtegning fra 2005 er lagt ut for salg på det åpne verdensmarkedet. Eieren er angivelig en person i Westergaards familie. Tegningen kan således ende i Midtøsten i stedet for der den burde høre hjemme: På det danske nasjonalmuseet eller i vandrehallen i Folketinget. Ender tegningen i Midtøsten kan vi kan vi se for oss en ny form for "Muhammedkrise": At tegningen brennes foran et kamera som kringkaster hendelsen til hele kloden.

At en person, en tidligere skolelærer, tegner seg inn i verdenshistorien, skulle man tro ikke var mulig, men det var det Kurt Westergaard (d. 86 år gammel i 2021) gjorde da han i 2005 på oppdrag av avisen sin, Jyllands-Posten, tegnet det som skulle illustrere Muhammed. Westergaard tegnet dog ikke Muhammed. Han tegnet en terrorist, da han mente at muslimske terrorister hadde kapret Muhammed og islam.

Islamistene kapret hans kunstverk

Men hele verden tolket tegningen til å være Muhammed med en antent bombe i turbanen, påskrevet den islamske trosbekjennelsen. Som vi skrev i vårt dyptpløyende og mye leste intervju med Westergaard i hans hjem i 2018:

Men var det Muhammed som Kurt tegnet i 2005? Nei, det var det aldeles ikke, og det har Kurt prøvd å formidle på inn- og utpust gjennom mangfoldige år. Dette som en ren saksopplysning, dog av den interessante arten. Kurt tegnet en terrorist. Tegningen skal formidle at det finnes terrorister som bruker deler av islam som «sin åndelige ammunisjon», som han formulerer det. Men det øret ville ikke imamer og islamske autoriteter i inn- og utland høre på. Tvert om brukte de tegningen for alt den var verdt i deres kamp for å spre hat i håp om å styrke det islamske fellesskapet, et oss mot dem, mener Kurt. Muhammed-tegningen, som den raskt ble titulert, ble et enkelt symbol for «de krenkede» å bruke som det optimale beviset på Vestens nedverdigelse av islam. Islamistene rett og slett kapret hans kunstverk.

Kurt forteller dog ikke dette for å unnskylde seg.

– Jeg beklager ikke tegningen. Men den lever et liv utenfor min kontroll, og det kan jeg ikke gjøre noe med.

Ironien i det hele er jo åpenbar: Han tegnet en terrorist som legitimerer sine handlinger ut fra islamske tekster, for så bli forsøkt drept av nettopp skjeggete menn som har underkastet seg den islamske trosbekjennelsen, som også da en marokkaner og to tunisiere i 2008 ble stanset i siste sekund i planen om å ta livet av ham i hans eget hjem. Tegningen bekrefter altså til gangs budskapet til Kurt.

Hva er prislappen?

Auksjonen av flere av Westergaards Muhammed-tegninger startet på søndag 25. februar og varer til og med fredag 1. mars. Hvorfor det er flere tegninger, totalt seks, som auksjoneres bort, har sin logiske forklaring: Når Westergaard startet et oppdrag tegnet han først en skisse på en serviett. Denne kopierte han opp i fem eksemplar som han så jobbet videre med. De to han mente ga det beste resultatet definerte han som originale, de tre andre karakteriserte han som skisser. Altså er det fem tegninger av Muhammed fra 2005 som selges, i tillegg foreligger det en sjette tegning av det vi har kalt «storebroren» til 2005-tegningen, som ble laget i 1994. Her er den:

«Storebroren» (1994), eller slektningen, til det som ble verdens Muhammed-tegning i 2005.

Utgangsprisen fra selger er 200.000 euro for originaltegningen fra 2005, altså om lag 2,15 millioner norske kroner. Tegningen anslås av Westergaards mangeårige gallerist, Erik Guldager, å ha en verdi på et sted mellom 6 til 10 millioner norske kroner. Ifølge Guldager er eierne innstilt på å selge til hvem som helst som gir det høyeste budet.

Westergaards ble verdensberømt i 2006 da deler av verden stod i brann og Danmark var utsatt for sin største internasjonale krise siden andre verdenskrig. Han har solgt tegninger til flere titalls ulike land, inkludert land i Midtøsten, ble vi fortalt under intervjuet med Westergaard i 2018.

Om den brennes

Hva kan skje om tegningen ender opp i Midtøsten? Selvsagt kan den bli brent foran kamera etter en fredagsbønn. Mange vil sikkert mene at det i så fall ville være tragisk grunnet den historiske verdien tegningen har. Men på den annen side ville det kanskje ikke være det. Det ville jo også kunne tolkes som en skjebnens ironi at en eller annen sheikh eller lærd muslim satte fyr på terroristen som Westergaard faktisk tegnet. En slik handling ville jo igjen statuere hvilken himmelropende avgrunn det er mellom den siviliserte og den usiviliserte delen av verden – der det i sistnevnte er islam som har makt, en ideologi med et religiøst tilsnitt som aldri har gått gjennom en siviliserende og humaniserende reformasjon.

Uansett hva som skulle skje; vi alle vet hvordan Westergaards ikoniske tegning ser ut, og vi kan når som helst hente den opp på world wide web – og sistnevnte er en vestlig oppfinnelse, så dermed vant sivilisasjonen like fullt.

Per i dag er det kommet inn bud på 340.000 euro.