Islam

Muhammed-tegner skulle drepes i Danmark

Dansk politi har pågrepet en rekke personer som er mistenkt for å ha planlagt å drepe avistegneren Kurt Westergaard i Jyllands-Posten. Westergaard var mannen son tegnet Muhammed med en tent bombe i turbanen.

Samtlige av de anholdte i politiets storaksjon har muslimsk bakgrunn. Politiets Etterretningstjeneste (PET) opplyser til Jyllands-Posten at aksjonen ble gjennomført tidlig i morgetimene i dag, etter lengre tids overvåking. De anholdte er mistenkt for konkrete planer om å blant annet drepe tegneren Kurt Westergaard (73).

– PET har ikke ønsket at løbe nogen unødig risiko og har derfor valgt at gribe ind i en meget tidlig fase for at afbryde planlægningen og gennemførelsen af drabet. Nattens indsats skal således først og fremmest ses som en præventiv foranstaltning, hvor målet er at forhindre en lovovertrædelse i at blive begået, sier lederen i PET, politimester Jakob Scharf til JP.dk.

Den 73-årige Kurt Westergaard er en av de 12 tegneren som takket ja til invitasjonen fra Jyllands-Posten om å tegne Muhammed. 30. september 2005 ble tegningene offentliggjort i avisen, men først noen måneder senere startet bråket. Da førte tegningene til den såkalte Muhammed-krisen, som inkluderte voldelige demonstrasjoner, boikott av danske varer, brenning av ambassader, og en internasjonal debatt. Mantraet fra en rekke muslimer, muslimske myndigheter og andre var at man måtte unnskylde å ha krenket muslimene.

Westergaards tegning påkalte seg spesiell interesse. Den forestilte Muhammed med en tent bombe i turbanen, der budskapet var at mange misbruker Muhammed for å legitimere terror i islams navn. Men tegningen ble oppfattet som en fremstilling av Muhammed som terrorist.

I de siste månedene har Kurt Westergaard og hans kone Gitte (66) vært under PETs beskyttelse, der de har bodd på skiftende, hemmelige adresser. PET avdekket at angripernes attentatplan var å myrde Westergaard i hans eget hjem. Det skal være både danske og utenlandske statsborgere i gruppen bak mordplanene.

Jyllands-Postens ansvarlige sjefsredaktør Carsten Juste påpeker det urimelige presset Westergaard og hans familie blir utsatt for:

– Avisens ledelse har gennem flere måneder med dyb bekymring fulgt Politiets Efterretningstjenestes diskrete bestræbelser på at beskytte Kurt Westergaard mod konkrete mordplaner. Efter anholdelserne tidligt tirsdag morgen er mordtruslerne forhåbentligt afværget. Vi føler med Kurt Westergaard og hans familie, som må leve under et ganske urimeligt pres. Det er beskæmmende, at en mand, som på bedste vis passer sit arbejde og udfører det i fuld overensstemmelse med dansk lov, dansk presseetik og dansk avistradition, skal belønnes med dæmonisering og konkrete mordtrusler. Vi er myndighederne taknemmelige for den professionelt udførte beskyttelse af vores medarbejder.

Kurt Westergaard selv bekrefter at han er redd, men understreker samtidig det absurde i situasjonen:

– Vist frygter jeg for mit liv, når Politiets Efterretningstjeneste fortæller, at bestemte personer arbejder med konkrete planer om at slå mig ihjel. Men jeg har vendt frygten til vrede og forbitrelse. Jeg er vred over, at en ganske almindelig dagligdags handling, som jeg har udført i tusindvis af, skal misbruges til at udløse et sådant vanvid. Jeg har passet mit arbejde, og det gør jeg stadig. Hvor længe jeg skal leve under politibeskyttelse kan jeg ikke vide, men jeg tror, at efterdønningerne af den vanvittige reaktion vil vare så længe, som jeg lever. Det er trist, men det er nu blevet mit livsvilkår.

På tross av det som har skjedd fastholder PET det nåværende trusselnivået relatert til terror i Danmark.