Antisemittisme

Den største antisemittiske bølgen i Danmark siden 1943

En ny rapport avdekker en eksplosiv økning av jødehat i Danmark. Det heter at det er et før og etter 7. oktober 2023.

I en ny og foreløpig rapport konkluderer Det Jødiske Samfund med at det i fjor ble registrert 121 hendelser av alt fra trusler og hærverk til antisemittiske uttalelser mot jøder i Danmark, melder Berlingske. Av de 121 hendelsene er 101 registrert etter Hamas-terrorangrepet mot Israel 7. oktober.

I 2022 var det ni slike hendelser, i 2021 var det i overkant av 20, tilbake til 2012 drøyt 40, mens det nest høyeste antallet hendelser var 53 i 2014.

Jødehatet

«I 88 av de 101 hendelsene på eller etter 7. oktober kan innholdet i hendelsen eller konteksten til hendelsen knyttes direkte til den pågående krigen mellom Israel og Hamas», heter det i rapporten.

Lederen av Det Jødiske Samfund, Henri Goldstein, sier at krigen i Gaza og holdninger til staten Israel blir assosiert med jøder i Danmark og resten av verden. Økningen i jødehatet forbinder han ikke minst med «den palestinske leiren i Danmark» som er blitt mer radikalisert, for «vi er der hvor man gledes over at andre dør». Den påstanden adresserer han direkte til de propalestinske demonstrasjonene. Han viser også til at antisemittisme ser ut til å ha funnet veien inn i skolene.

Ifølge Goldstein oppfordrer den jødiske organsiasjonen jøder i Danmark til å la være å vise jødiske symboler i det offentlige rom, for å unngå å provosere.

Blant de 121 hendelsene i 2023 konkluderer rapporten med at:

  • 20 er trusler som inneholder «enten konkrete drapstrusler rettet direkte mot enkeltpersoner eller uttrykker et ønske om død eller utryddelse av jøder».
  • 17 hendelser «involverer barn, enten som mottakere eller avsendere av antisemittisme», og alle, bortsett fra to av dem, er etter 7. oktober.
  • I 32 av hendelsene blir «jødiske individer eller jødiske institusjoner i Danmark holdt ansvarlige for handlingene til staten Israel».
  • 35 «inneholder referanser til nazisme, for eksempel nazistiske symboler eller gester, som hakekorset og nazistenes hilsen ‘heil’, eller ved ytringer som refererer til Holocaust …».
  • Syv «inneholder klassiske antisemittiske stereotyper om jøder».
  • 42 «inneholder hatefulle ytringer eller nedlatende språk om og mot jøder». Dette kan for eksempel være bruk av ord som «jødesvin», «sionistsvin», bruk av skjellsord når man refererer til jøder eller beskrivelser av jøder som dyr.
  • Litt over halvparten av hendelsene var digitale, og av disse var 20 på Facebook, mens 16 var på X.

Det presiseres at dette er tall som baserer seg på hendelser som er rapportert inn til Det Jødiske Samfund. Hvor mange som er meldt til politiet er uklart, det samme er mørketallene.

Historieløs tid

Danske medier har tidligere fortalt om ulike antisemittiske hendelser i fjor. Blant annet om en jødisk kvinne, Mia Jensen (28), i København som i oktober fortalte at det var tegnet hakekors på vinduene i leiligheten hennes, mens det stod «fucking dø» på døren akkompagnert av et hakekors over dørskiltet. I november kunne overrabbiner Jair Melchior fortelle til Jyllands-Posten hvordan han var blitt dyttet og spyttet på da han var på vei til toget.

Innvandrings- og integreringsordfører Frederik Vad (S) kaller de nye tallene «dypt ulykkelige». Ifølge ham sier det at «vi dessverre lever vi i en historieløs tid, hvor antisemittismen vi trodde vi hadde lagt bak oss, fortsatt lever i beste velgående». Men det spørs vel om det heller er historien som gjentar seg, ikke at vi er så historieløse.

Vad mener at antisemittismen i Danmark blant annet kommer fra ytre politiske venstrefløy med «en nærmest eksistensiell kritikk av staten Israel». Ja, for det er vel akkurat på venstresiden vi finner propalestinere, og mange av dem opptrer ikke akkurat som noen demokratiske sjeler.

For øvrig er vestlige medier tause om at det finnes demonstrasjoner på Gaza mot Hamas. I opptak som er sirkulert på palestinske sosiale nettverk roper innbyggere mot Hamas’ leder i Gaza, Yahya Sinwar, og mot organisasjonens politiske byråsjef, Ismail Haniyeh, som fortsetter å leve i luksus i Qatar.