Krig og uroligheter

SV bekymrer seg for at personer fanget av Israel ikke behandles humant

Ingrid Fiskaa (SV) har spurt utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) om han vil kontakte israelske myndigheter og FN for å få en forsikring om at personer tatt til fange av Israel i Gaza behandles humant og i samsvar med kravene i krigens folkerett. SV utviser derimot ingen bekymring for gislene som Hamas tok under terroraksjonen 7. oktober.

Spørsmålet datert 5. januar fra SVs Ingrid Fiskaa lyder i sin helhet:

Vil utanriksministeren kontakta israelske styresmakter og FN for å få ei forsikring om at personar tatt til fange av Israel i Gaza behandlast humant og i samsvar med krava i krigens folkerett, og vil ministeren be om ei forsikring om at Den internasjonale Røde Kors-komiteen får tilgang til fangeleirar og høve til å føra tilsyn med korleis fangar vert behandla og korleis rettane deira vert ivaretatt?

Samtidig

Samtidig med at SV utviser omsorg for palestinske fanger i Israel, har Hamas markedsført at de vil komme med nyheter om gislene. Søndag 14. januar sendte Hamas ut en video som viser tre gisler, Yossi Sharabi (53), Itai Svirsky (38) og Noa Argamani (26). Det er første livstegn fra dem etter at de ble tatt til fange 7. oktober. I videoen introduserer de seg selv, før de ber den israelske regjeringen om hjelp. Videoen avsluttes med en stemme som sier «I morgen vil vi informere dere om deres skjebne».

Dagen etter offentliggjorde Hamas en video som viser to døde menn, Yossi Sharabi og Itai Svirsky. Her hevder Noa Argamani at de to er drept i et angrep fra det det israelske forsvaret (IDF). Hun fortsatte:

De døde på grunn av våre egne IDF-luftangrep. Stopp denne galskapen og ta oss hjem til familiene våre. Mens vi fortsatt er i live, ta oss hjem.

Det er ikke bekreftet at de døde i IDF-angrep.

Frigitte gisler hos Hamas har også fortalt at de var vitne til tortur av yngre kvinner, i tillegg til at Hamas ikke går av veien for tortur av barn og vold mot eldre. Fortsatt skal det være rundt 140 gisler i Hamas’ varetekt.

Så er det ingen hemmelighet at det er mange palestinske fanger i Israel, men – i motsetning til SV – så har jeg mer tro på et demokrati som Israel enn på en terrororganisasjon som Hamas.

Av en eller annen grunn klarer ikke den politiske venstresiden å få opp øynene for de grusomheter som organisasjoner som Hamas bedriver.

Uklart

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) svarer slik politikere gjerne gjør. Han viser til at Norge har vært klar på at alle parter i den pågående krigen må respektere folkeretten. At Norge har «vært klar» er en sannhet med modifikasjoner, for det tok sin tid før statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innrømmet at Hamas er en terrororganisasjon, og hvorvidt terrororganisasjoner forholder seg til folkeretten tillater jeg meg å tvile på.

Videre sier Barth Eide:

Rapportar frå Gaza om massearrestasjonar, umenneskeleg og nedverdigande behandling og tvungne forsvinningar av palestinarar, gir grunn til djup bekymring, og er noko vi følgjer tett. ICRC (Den internasjonale Røde Kors-komiteen, red.) må givast omgåande tilgang til, og informasjon om, dei fridomsfråtekne palestinarane. Vi har gitt uttrykk for vår bekymring overfor israelske styresmakter.

Han påpeker at Norge i flere har vært opptatt av soningsforholdene for palestinere i israelske fengsler, men samtidig smetter han inn at Norge også har vært klar på at Hamas må løslate gislene «omgående og uten vilkår, og at ICRC må sikres tilgang til gislene».

Men det Norge ikke synes særlig opptatt av, er hvordan Hamas opptrer overfor egen sivilbefolkning. Det bekymrer nok ikke SV heller, hvis man ikke kan skylde på Israel. Det er rett og slett noe grotesk over å stille et slikt spørsmål som Fiskaa her gjør, gitt at Hamas’ terrorangrep utløste denne krigen og i tillegg totalt overse gislene som er hos Hamas.