Islam

Akhtar Chaudhry om terrorister: – bruker det de har av midler for å si ifra at de lider

SVs Akhtar Chaudhry, tidligere visepresident på Stortinget og tidligere ansatt ved både IMDi og Politihøgskolen, mener øyensynlig at begrepet "terror" ikke bør benyttes. "Makten definerer avmektiges handlinger som terror" fastslår Chaudhry, og det er mangt og mye som skal forstås som uttrykk for de undertrykkedes lidelse. Chaudhry ramser selv opp eksemplene på hvordan det ser ut når folk lider: "En kniv som dreper tre mennesker i et tettpakket marked. En bil som meier ned 14 mennesker langs en promenade. En hjemmelaget bombe eller selvmordsvest". Det er avmakt, belærer SV-eren. 

Det er ikke mye vi har hørt fra Akhtar Chaudhry siden han i 2018 var involvert i ekstrem-moské på lille Stord, men mannen er åpenbart fremdeles aktiv. I tillegg til å være seniorrådgiver for Østfold Fylkeskommune er han aktiv på sin egen blogg, samt medlem av Kringkastingsrådet. Pakistanskfødte Chaudhrey har før dette vært innom en rekke samfunnsroller med makt, men i dagens Utrop er det selve Makta han vil til livs.

Makten definerer avmektiges handlinger som terror er overskriften på en tekst der leserne skal belæres til å forstå at det er den fortsatt levende kolonialismen som er årsaken til terror. Det vil si; terror-begrepet skal vi helst ikke benytte, for det er i realiteten snakk om de undertykkedes lidelse som utspiller seg på forskjellige måter, får vi vite.

Lyttende/målbevisst/ydmyk

Overskriften til avsnittet er Chaudhrys egen beskrivelse av seg selv, hentet fra LinkedIn. Så inderlig ydmyk framstår han egentlig ikke, der han ramser opp sine egne måloppnåelser:

– Seniorrådgiver ved Viken fylkeskommune

– Samfunnsengasjert og opptatt av å nå resultater gjennom målrettet arbeid og personlig engasjement. Har gode nettverk i politikk, forvaltning og øvrig samfunnsliv.

– Kan kommunikasjon, rådgivning og strategi.

– Har bred erfaring med lobbyvirksomhet.

– Bred kunnskap og erfaring om politiske prosesser og strukturer.

– Inngående kunnskap og erfaring fra arbeid med justispolitikken (politi, kriminalomsorgen, rettsvesenet, lovarbeid), miljø, byutviklingspolitikk, fredsarbeid og internasjonal politikk, samt integreringsfeltet

– Har stor arbeidskapasitet og er vant til å jobbe under sterkt tidspress og høye forventninger med mange parallelle oppgaver. Evner å tenke målrettet og prioritere.

– Lang erfaring med – og stor interesse for – å jobbe med mennesker. Skaper engasjement gjennom å inspirere, inkludere og delegere.

Grunnutdanning i ledelse ved BI. I tillegg har jeg tatt prosjektledelse, coaching og styrekompetanse fra BI.

Har lyst til å jobbe med styrearbeid i privat næringsliv, offentlige styrer og frivillige organisasjoner

Det kan vel kort oppsummeres som en mann med makt, en mann som er gitt utallige muligheter til å påvirke samfunnet – og som har gjort nettopp det gjennom mange år.  SV-eren er også aktiv i sosiale medier, der han beskriver seg på akkurat like lite ydmye måte som på LinkedIn, eksempelvis på Twitter/X, der profillen hans ser slik ut:

Umiddelbart synes det kanskje interessant at PST følger med på Chaudhry, men akkurat det kan være helt tilfeldig. Jeg aner ingenting om hvem som har ansvaret for å røkte PSTs sosiale mediakonti, men sikkerhetstjenesten følger også skuespiller Tom Hanks, en medielærer på Vennesla og en middagsgruppe for kvinner, så at de følger SV-eren sier egentlig ikke stort.

Det som derimot sier stort er Chaudhrys selvbilde og fokus; her er det ydmykhet, toleranse og motstand mot ekstremisme som er i fokus, og inkluderingen omfatter øyensynlig også terrorister.

Terror

Inngangen til å forstå terrorister er å se på krigføringen i Midtøsten. Selvsagt ikke med utgangspunkt i terrorangrepet Israel ble utsatt for 7. oktober, men ved å ta utgangspunkt i de palestinske tapstallene.

6 000 døde barn er ikke nok. 22 000 drepte er ikke nok. De gir fortsatt okkupanten rett til å forsvare seg. Unshakble support, heter det. Det er slik makten fungerer.

Chaudhry trekker deretter fram det argumentet vi etterhvert er blitt godt kjent med fra islamistisk hold; flertallsargumentet. Dette argumentet er OIC, Organisasjonen for islamsk samarbeid, særskilt kjent for å framføre, der de hevder at «hele verden» mener noe annet enn Vesten. Hva «hele verden» mener er selvsagt ikke helt enkelt å vite, all den tid denne verdens autokratier ikke har det med å lytte til kritiske stemmer i egen befolkning, langt mindre den halvdelen av befolkningen som består av kvinner, men pytt sann, Chaudhry kjører på:

Alle andre utenfor den vestlige verden, et dundrende flertall, ser. Ser rundt. Ser ned. Ser bort. Avmektige! Hva kan de gjøre? Kritisere, demonstrere, vedta resolusjoner ikke mer verdt enn papirer de er skrevet på, hoie og skrike? Det har de gjort i snart to måneder. Det nytter ikke. Det er avmakt.

Når det ikke nytter, må man gjøre noe annet, forstår vi. Det forstår også Chaudhry, som redegjør grundig for hva man må gjøre dersom man ikke får skreket seg til det man ønsker seg.

Hva gjør de avmektige? De finner og bruker det de har av midler til å si fra at de lider. En kniv som dreper tre mennesker i et tettpakket marked. En bil som meier ned 14 mennesker langs en promenade. En hjemmelaget bombe eller selvmordsvest som sprenger uskuldige barn og kvinner som filledukker. Et fly som treffer et tårn. Makten definere det som terror, og behandler de impliserte deretter. Enda flere døde. Enda flere mister menneskeverd, selvrespekt og illusjon.

«Makten definerer det som terror». Smak på utsagnet og spør deg så hva du antar familiene og vennene til terrorofrene definerer det som. Eller er familie, venner og nærmiljø også «makten»? Groteske angrep mot sivile, angrep som skaper vedvarende frykt i befolkningen, skal altså forstås som avmakt? At det defineres som terror er en del av maktens undertrykkelse? Ja, slik mener Chaudhry det henger sammen. Den velkjente jøde-testen er neppe virkningsfull overfor denne verdens Chaudhry-er, men hva med å bruke Breivik-testen? Er uttalelsene om terror virkelig gyldige dersom man setter en annen i avmakts-rollen?

Alltid undertrykkelse

Neppe, er det sannsynlige svaret på det retoriske spørsmålet. Avmakt er kun gjeldende for folk som ikke er hvite, folk uten hvite privilegier.

Er kolonialismen død? Lang ifra. Det som skjer i Midtøsten og Vestens respons til det er kolonialisme. De mektige bruker maktmidlene de har til rådighet; definerer verdensordenen med teknologi, økonomi, diplomati, og med våpen. Det er ikke mye som er endret siden halve verden var fysisk og geografisk underlagt de vestlige kolonimaktene. Det er kun formen og midlene som er forandret og forbedret. Tilpasset den nye «siviliserte» verdensordenen. Slagmarken er den samme. Undertrykkerne er de samme. De undertrykte er de samme. Responsen vil bli den samme.

Chaudhry forkaster alt vestlig. Til og med diplomati er undertrykkende. Selv ordet «sivilisert» skal skrives i hermetegn, forstått som at sivilisert i realiteten betyr det motsatte.

Man må undres over hva Chaudhry ser for seg er løsningen. Det er ikke så mange andre alternativer igjen enn ren underkastelse dersom Vesten er uforanderlig undertrykkende, slik SV-eren påstår. Om et Vesten som underkaster seg gir et samfunn som blir mangfoldig og tolerant, slik Chaudhry ønsker, finnes det vel knapt en tøddel sannsynlighet for. Snarere bør hans konklusjon om at «responsen vil bli den samme» tolkes dithen at Israel ikke har noe valg.