Islam

SVs Akhtar Chaudhry involvert i ekstrem-moské på lille Stord

I Stord har alarmen gått i kommunestyret. Styret har varslet politiet om radikalisering i et islamsk "kultursenter". Sentret fikk hjelp av SVs Akhtar Chaudhry, tidligere visepresident på Stortinget, nå IMDi, til å etablere seg i større lokaler. Hva forteller dette oss?

PST konstaterte i 2015 at det finnes IS-sympatisører over hele Norge nå. Det ble nok ikke bedre av den enorme innvandringen vi hadde under for Norges del høydepunktet under migrasjonskrisen i nettopp 2015. Derfor er det ingen grunn til å bli sjokkert over at ekstremismen også ser ut til å ha ankommet Stord. Det er i alle fall dette kommunestyret i øykommunen nord for Haugesund frykter, melder Stord24. Kommunestyret har mottatt bekymringer om mistanke om radikalisering i det som heter Stord Islamske Kultursenter. Her fra referat fra kommunestyrets behandling av saken:

«Stord islamske kultursenter har dei siste åra hatt ein stor tilvekst av medlemmar og tel i dag om lag 500 medlemmar. Kommunen har motteke ei uro om at det det er aktørar i kultursenteret som utøver rolla si på ein negativ måte. Politiet vil følgje opp uroa med å drøfte saka med PST og gå i dialog med kultursenteret.»

Det er kommunestyret som har varslet videre til politiet, og man forventer at PST også settes på saken.

Lensmann Roald Raunholm i Stord lever opp til det naive bildet man har av både politi og andre sentrale instanser når det gjelder ekstrem-islam: Han vil nå gå i dialog med senteret, «finne ut hvem de er, og bli bedre kjent med dem». Joda, ekstremister er kjent for å fortelle hvem de faktisk er og hva deres mål er. Vi skal vente i spenning på resultatet av lensmannens nye bekjentskap.

SV-politikers engasjement

Akhtar Chaudhry har vært sentral i SV gjennom mangfoldige år, med en «topp» som SVs visepresident på Stortinget. For oss i denne redaksjonen er han ikke minst husket for utspillet i 2006 om at islam og sosialdemokratiet er to sider av samme sak:

Et samfunn basert på islam er som et norsk sosialdemokrati, hevder SV-politiker Akhtar Chaudhry.

Chaudhry har også vært fortaler for ideen om et «euroislam», som Tariq Ramadan – nå i fengsel siktet for voldtekter og vold mot kvinner – står bak.

Chaudhry forfektet også dette: -Den sosialdemokratiske modellen med likhet, trygghet og deltakelse ligger tett opp til islam.

Ja, vi kan jo bare peke på kvinners mangel på likestilling, minoriteters manglende rettigheter, synet på homofile og jøder i islam, og troverdigheten sank til bunns.

Det interessante i dag er at samme Chaudhry, som nå bor på Stord og er seniorrådgiver i IMDi Vest, aktivt hjalp «kultursenteret» på Stord senest i fjor til å etablere seg i større lokale grunnet en veldig økning i medlemsmassen. Nå kjenner Chaudhry seg igjen i uroen for radikalisering i denne moskeen. Han var altså ikke så godt kjent med dem lensmannen nå vil bli kjent med? Han er nå «ukomfortabel» med «holdninger» til imamen i moskeen, og nå har Chaudhry brutt med moskeen.

– Eg vil slå fast at eg ikkje har hatt noko som helst kontakt med dei på ein god tid. Det kjem av at eg oppfattar dei som veldig vanskeleg og krevjande å jobbe saman med. Dei har ingen retning og ingen mål (vår utheving).

Ingen retning og ingen mål? Men det har vel imamen og dem som støtter ham? Allerede i mai i fjor ble befolkningen presentert for imamen. Artikkelens heading så slik ut:

Faksimile Stord24, 15. mai 2017.

Imamens pekefinger-tegn er det samme som har vært Den islamske statens varemerke.

Inge aning

Denne imamen, Eyad Ibrahem Alawak fra Syria og kjemiingeniør, kjenner seg overhodet ikke igjen i påstander om radikalisering. Han og moskeen opererer inne «demokratiet i Norge», sier han.

Ja, det gjør de alle. Og med alle demokratiske rettigheter.

– Eg veit ikkje ein gong korleis å svare på dette. Dersom det er noko som plagar politiet eller andre så bør dei seie det til meg eller brødrene mine. Me gjer ingenting som går i mot demokratiet i Norge.

Brødrene mine. Kjent språk?

-En moské for alle på Stord

I fjor stengte brannvesenet kjellerlokalet moskeen brukte. Det var ikke brannsikret og alt for trangt for dette raskest voksende trossamfunnet på Stord. Brannvesenet visste i utgangspunktet heller ikke at lokalet fungerte som moské, noe vi har påpekt flere ganger: mange lokaler i Norge er i realiteten moskeer uten å ha innhentet tillatelse til virksomheten.

Alawek klaget veldig da dette skjedde – på vegne av kvinner og barn som nå ikke hadde et sted der «de kan lære om religionen sin». Han «presiserte» endog at lokalet ikke «er en moské, men et islamsk kulturhus». Vel, den manipulasjonen er det stadig færre som sluker. Så kom det vi har hørt så mange ganger, dette med «åpenhet» og et «sted for alle»:

– Det er ein stad der også ikkje-muslimar kan kome og få informasjon om islam. Det er ein stad for alle, men muslimar brukar det mest for å be og for å ha undervisning om islam.

Løsningen på kvinneproblemet

Man må trekke på smilebåndet fra tid til annen av det hele – for å klare å takle reverseringen av det moderne, en reversering der kreftene bak har tenkt å ta oss til en tid vi aldri har sett maken til i kjent norsk historie. Stord24 er fortjenstfullt litt opptatt av kvinners rettigheter.  Det har nemlig tidligere vært en diskusjon i øysamfunnet på den kjønnsdelte moskeen.

– Må de ha to seperate rom for kvinner og menn?

– I utgangspunktet må me det, men me kan også løyse det ved å ha skillevegg mellom (vår uthvn.).

Ja, dette løste hele problemet, ikke sant?

Vi glemmer ikke dette «ikoniske» bildet fra Politiforum (faksimile). Her Øst politidistrikt i dialog med jihadistuniformert mann (fremst med turban). 

Slike forhold er nå en «naturlig» del av utkant-Norge over hele det langstrakte Norge. Og politikerne – og også lensmannen på Stord og hans like – aner ikke hvordan de skal forholde seg. For alt går jo under den «hellige» religionsfrihetens fane.

La oss si det slik: Demography matters, stupid. 

PS: Hva om en norsk politiker hadde involvert seg med det som fremstår som ekstreme «religiøse» krefter? Ville pressen brølt?