Aktuelt

Linda Noor: – Det er din påstand, ikke min. Fjern den.

Linda Noor, leder i Minotenk, ber HRS fjerne setningene "Det som er verdt å merke seg er at både Ghozlan og Noor er klokkeklare på dette ene: Hamas og det palestinske folket er ett og samme. De skiller ikke, men anser Hamas som en legitim opprørsstyrke", fra artikkel som belyser hennes uttalelser i sosiale medier. "Jeg har imidlertid aldri kommunisert dette og forventer derfor at du korrigerer dette umiddelbart", skriver Noor i en e-post til HRS. Setningen fjernes ikke, og her er vurderingen av hvorfor - samt Noors forklaringer.

I artikkelen Basim Ghozlan: – Israel har ikke rett til å avvikle Hamas, belyste vi ikke bare Rabita-moskeens Basim Ghozlans uttalelser i sosiale medier etter Hamas’ terrorangrep mot Israel den 7. oktober, men også konvertitt Linda Noors uttalelser. De to delene av artikkelen Noor er misfornøyd med i gjennomgangen er uthevet i dette utdraget av artikkelen, de kommer henholdsvis først og sist i utdraget:

Det foregår mer interessant på samme Facebook-side, for der dukker jevnlig konvertitten Linda Noor også opp. Hun hevder i fullt alvor at ingen vet om Hamas planla å drepe sivile i Israel, et argument hun tviholder på. Dersom du vil lese hele tråden, ligger den her.

Den videre dialogen er et glitrende eksempel på hvilke konspiratoriske tanker som finnes i de muslimske miljøene. Erik Honore, nordmann på ytterste venstrefløy med svært stor takhøyde for identitetspolitiske meninger og med uttalt avsky for enhver med meninger til høyre for Arbeiderpartiet, framstår til og med forfjamset over diskusjonen han hopper inn i. Det kan ikke være enkelt å basere sin virkelighetsforståelse på at nordmenn generelt er rasister og muslimer ofre for norsk hat når man plutselig står ansikt til ansikt med meningene til dem man iherdig forsvarer. Utvekslingen mellom Honore og Noor ble som følger:

Honore: – «Saken til Hamas og det palestinske folk»: Er det ikke svært viktig – faktisk helt avgjørende – å skille mellom terroren til Hamas (som må fordømmes uten forbehold) og palestinernes sak (som må støttes)? «Vi vet ikke om det var planlagt eller ikke å drepe sivile»: Dette er absurd. Den Utøya-liknende massakren på 260 (!) festivalungdommer – hvordan var disse ungdommene legitime militære mål? For ikke å snakke om drapsmetodene: I går ble ei 22 år gammel jente (festivalgjenger, definitivt ikke soldat) som ble paradert naken og blodig rundt på Gaza i en Hamas-jeep funnet halshugd.

Noor: – Saken er den samme for hele det palestinske folket. Brevik var soleklar på at han hadde til hensikt å drepe sivile. Ikke relevant sammenligning. Hva som hevdes fra Israel nå må tas med en stor klype salt.

I en lengre meningsutveksling mellom de to sies også følgende:

Honore: -Men «Vi vet ikke om det var planlagt eller ikke å drepe sivile»? Det vet vi. Hamas angrep en musikkfestival og myrdet 260 ungdommer. Det er 4 ganger Utøya.

Noor: -Hvor er beviset ditt på at det var planlagt? Festivalen er ikke offentlig kjent. Bare de med billetter vet hvor den holdes. Det er ikke akkurat vanlig med rave-party i ørkenen på grensen til Gaza. Jeg tror den kom overraskende på de militante som brøt seg gjennom muren. Vi bør alle presse på at det etterforskes av ICC. Uavhengig av om det ble planlagt eller ikke, er det ikke legitimt.

Konspirasjonsteoriene leveres på løpende bånd fra den norske konvertitten.

Det som er verdt å merke seg er at både Ghozlan og Noor er klokkeklare på dette ene: Hamas og det palestinske folket er ett og samme. De skiller ikke, men anser Hamas som en legitim opprørsstyrke. 

Kritikken

Linda Noor skriver i en e-post at påstanden om at hun jevnlig dukker opp på Basim Ghozlans side ikke er sann.

Dette er også en falsk påstand. Jeg deltok i den tråden fordi det var delingen av min post.

Jeg er ellers ikke aktiv på Basim Ghozlans Facebook-vegg, skriver Noor.

Men så er det jo slik at dersom man deltar, så dukker man opp, og det er ikke første gang. Det er ikke tiende, tjuende eller trettiende gang Basim Ghozlan tagger, deler eller omtaler Noor i en Facebook-post heller, og hvorvidt Noor er aktiv på siden eller ei under alle disse ulike støtteerklæringene fra Brorskapets representant, kan hun vanskelig hevde å ikke dukke opp. Hun dukker nettopp opp. Dersom hun ikke har noe ønske om å assosieres med Ghozlan, er det en rekke muligheter på Facebook til å fjerne tagger, blokkere eller be pent om at vedkommende lar det være. Beskrivelsen av at hun dukker opp på Ghozlans side endres derfor ikke.

Men så var det dette med framstillingen av Hamas og det palestinske folket, der jeg skrev at hun ikke skiller. Utdraget fra artikkelen viser at Noor fikk kritikk for manglende evne til å skille mellom disse – ikke bare av undertegnede, men fra ytterste venstre politiske fløy.

Leser man alle Noors uttalelser i samme tråd, skal det godt gjøres å sitte igjen med en tanke om at hun tenker Hamas og det palestinske folket må sees adskilt fra hverandre, er HRS’ skjønn.

Noor får selvsagt likevel presisere sitt ståsted.

Støtter både Hamas og sekulær styreform

Linda Noors betraktninger gjengis i sin helhet:

Når det gjelder påstått sammenblanding av Hamas og palestinerne: Hamas ble valgt på et tidspunkt hvor majoriteten på Gazastripen ikke hadde stemmerett engang (2006), ergo er Hamas åpenbart ingen legitim representant for det palestinske folket og Israels kollektive hevnaksjon mot hele det palestinske folket er fullstendig uakseptabelt.

Undersøkelser utført av Princeton-forskere fra tiden før 7. oktober viser lav oppslutning og tillit til Hamas blant palestinere. 73 prosent av befolkningen på Gazastripen svarte at de er tilhengere av en fredelig løsning på Israel/Palestina-konflikten.

Hamas er for øvrig et direkte produkt av Israels okkupasjon og vold. Hamas ble både direkte finansiert av Israel i begynnelsen, og indirekte de siste årene gjennom Netanyahus splitt og hersk-politikk. Lenke 1, lenke 2, lenke 3, lenke 4, lenke 5.

Jeg er for øvrig prinsipiell tilhenger av sekulære styreformer og støtter ikke-voldelig motstand mot den israelske okkupasjonsmakten.

Siden HRS lever med en forståelse av at det vanskelig kan gjøres å støtte Hamas og på samme tid påberope seg å støtte sekulære styrekrefter og ikke-voldelig motstand, blir den opprinnelige tekstlyden stående i artikkelen.