Krig og uroligheter

Amnesty som politisk aktør i Midtøsten-konflikten

Vi er nok en del som begynner å bli mer enn lei av såkalte "politisk uavhengige organisasjoner" som sprer sitt politiske venstreorienterte budskap som "sannheten". En av disse er Amnesty. Den som ikke lar seg overbevise av organisasjonens dobbeltmoral i krigen mellom Israel og Hamas, kan rette oppmerksomheten til hvordan Amnesty utsetter Sverige for enda større fare. 

«Amnesty er uavhengig av politisk ideologi, økonomiske interesser og religion, og vi mottar ikke statsstøtte. Det betyr at vi kan si sannheten om enhver regjering, makthaver eller hendelse», sier organisasjonen om seg selv. Selv uten statsstøtte lever Amnesty godt, i 2022 hadde Amnesty International Norge inntekter på over 150 millioner kroner.

Men så var det dette med sannheten. En gang var Amnesty International en organisasjon man kunne stole på, som vernet om enhver sivilbefolkning og som rapporterte og belyste hva ulike regimekritikere rundt om i verden fortalte – og ikke minst fant frem til dem, uansett hvilket fangehull de var puttet i. Det var den gang. Nå har Amnesty fått en slik politisk slagside at det er vanskelig å ta dem alvorlig. Det de driver med likner mest av alt politisk propaganda.

Slagside

I en kronikk i dagens Berlingske kommer Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark, med skarp kritikk av den danske regjeringen, som han beskylder for å «ha valgt feil linje når det handler in Israels drap på sivile palestinere».

Klarup viser til at Danmark «verken stemte for eller imot en våpenhvile i FNs generalforsamling med en tekst som ellers klart fordømte vold fra alle parter mot palestinske og israelske sivile samt alle brudd på krigens regler og folkeretten. Det som burde vært opplagt, ble en tapt mulighet til å vise urokkelig dansk støtte til internasjonal humanitær rett.» Men dette er Amnestys tolkning, da den nettopp ikke «klart fordømte vold fra alle parter». Det som bør være kjent er at problemet med resolusjonen er hva som er utelatt, for Hamas er ikke nevnt med ett ord, og det er ingen fordømmelse av terroraksjonens massakre og gisseltakingen i Israel 7. oktober. Heller ikke Israels rett til selvforsvar er nevnt.

Med andre ord har resolusjonen en slagside – slik som Amnesty. Heller ikke Klarup tar begrepet «terror» i sin munn. Slagside har også Foundation for Defense of Democracies (FDD) påpekt, noe vi omtalte i artikkelen «Dette må du vite om FN og de palestinske flyktningene».

Men Amnestys Klarup gir seg ikke der, han kommer med en bastant konklusjon på Midtøsten-konflikten.

Her har Amnesty International dokumentert hvordan israelske regjeringer har ført en apartheidpolitikk overfor palestinere i mange år. Det nødvendige fokuset på å overholde krigens regler må derfor ikke gå på bekostning av å erkjenne de langsiktige bruddene på menneskerettighetene i Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem.

Det må kunne settes spørsmålstegn ved Amnestys «dokumentasjon», all den tid de ikke evner å tolke konflikten også fra Israels og jødenes side. Samme slagside i informasjon fra Amnesty finner vi overalt, også i den norske varianten.

– Tenk på hva du sier

For noen uke siden samlet rundt 200 personer seg for å delta i en pro-palestinsk demonstrasjon i Göteborg. De var der fordi statsminister Ulf Kristersson (M) og finansminister Elisabeth Svantesson (M) hadde et offentlig informasjonsmøte om krigen mellom Israel og Hamas, med muligheten for å stille oppfølgingsspørsmål fra tilhørerne, rapporterte svenske medier.

Da det kom til spørsmålsrunden ble det bråk i salen. «Du støtter folkemord» var en av tingene som ble ropt fra salen. Da statsministeren på et tidspunkt kalte Hamas for en terrororganisasjon, begynte publikum å bue. Åtte personer måtte fjernes fra møtet på grunn av ordensforstyrrelser. Etter en halvtime valgte statsministeren å avslutte møtet før tiden, da han mente at diskusjonen hadde strandet på grunn av «politiske sabotører». Kristersson ga klar beskjed om at ikke akseptere at det spres antisemittiske ytringer i Sverige fordi folk har ulike meninger om konflikten.

Men selv etter møteslutt fortsatte problemene. Flere i salen hevdet de hadde hørt Kristersson nesten si at «Israel har rett til folkemord». I et klipp som ble spredt på sosiale medier og arabisktalende medier, sier Kristersson «Israel har rett til folk … rett til forsvar». Dette grep Amnesty Sverige begjærlig. De skrev på sin Facebook-side at Kristersson må «tenke på hva han sier», flankert av et bilde av statsministeren.

«Enten den svenske statsministerens ord på et møte i Göteborg i går var en genuin glipp eller en freudiansk glipp, vil vi være tydelig på hva som gjelder i henhold til folkeretten», het det fra organisasjonen, som mener at Israel har utført målrettede angrep mot sivile og at Kristersson beskrivelse av motstanderen som «politiske sabotører» truer ytringsfriheten, rapporterte Omni.

Kalde føtter

Flere reagerte på Amnestys innlegg. I en lederkommentar i Smålandsposten ble det slått fast at Det gamle Amnesty eksisterer ikke lenger.

Nå har løgnen om Kristerssons uttalelse spredt seg i arabisktalende medier, der han blir feiloversatt som at han uttrykkelig bifaller folkemord på palestinere. Feilinformasjonen eskalerer dermed til et enda farligere nivå. Sivilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin så seg nødt til å gå ut med en deklarasjon på engelsk der han klargjør fakta i saken og oppfordrer alle til å slutte å spre usannheten. Terrorforsker Magnus Ranstorp konstaterte at trusselbildet mot Sverige er skrudd enda mer opp: «Det er det absolutt det verste man kan tenke seg at noe slikt blir spredd».

Amnesty får kalde føtter, eller rettere sagt: de får politisk taktisk motiverte kalde føtter. I et nytt innlegg på sin egen hjemmeside kommer de med det de kaller et «oppklarende innlegg». Hvor oppklarende dette innlegget er kan diskuteres, for Amnesty fortsetter med et ensidig forsvar for palestinere. Og i deres øyne er konflikten mellom Israel og Palestina (en stat som ikke er godkjent).

Spesielt interessant er denne «oppklaringen»:

Vi har sett flere eksempler rundt om i Europa på hvordan krav om at angrepene i Gaza skal stanse, krav om humanitær våpenhvile, kritikk av den israelske regjeringens handlinger, eller andre staters passive holdning i den pågående konflikten, har blitt sidestilt med støtte til terrorisme eller antisemittisme. Flere myndigheter rundt om i Europa har til og med forbudt solidaritetsprotester for den palestinske sivilbefolkningen, trakassert og arrestert mennesker for offentlig å uttrykke sin støtte til palestinske rettigheter. Regjeringer har også truet med å stenge ned organisasjoner og grupper som jobber for palestinske menneskerettigheter og stoppe finansieringen til palestinske og israelske menneskerettighetsorganisasjoner.

Å koble sammen uttrykk for solidaritet med palestinske rettigheter med støtte til eller oppmuntring til terrorisme, er svært bekymringsfullt. Dette risikerer å undertrykke uliktenkende og skape frykt for at folk kollektivt hever stemmen. Vi har også sett en alarmerende økning i både antisemittiske og islamofobiske angrep de siste ukene. Det trengs større innsats for å bekjempe slike hatforbrytelser og hatpropaganda, i stedet for å tie folk som viser solidaritet for palestinske rettigheter og krever at den svenske regjeringen handler for å beskytte sivile.

Skjønner Amnesty hvem Hamas er? Skjønner de hva Hamas står for? Skjønner Amnesty hvor jødehatet befinner seg i denne konflikten? Skjønner de hvor mange i disse propalestinske demonstrasjonene i Vesten som både støtter Hamas og terrorangrepet Hamas utførte 7. oktober? Og hvem er det som kjemper for palestinske rettigheter og faktisk oppmuntrer til terrorisme? Skjønner Amnesty hvorfor sikkerhetstjenester rundt omkring i Vesten har forhøyet trusselnivået?

Farvel Amnesty. Dere er blitt en tapt sak.