Islam

IS-kvinne kjemper for å få tilbake sitt britiske statsborgerskap

Shamima Begum rømte fra Tower Hamlets i London tidlig i 2015, kun 15 år gammel, og tilsluttet seg IS. I 2019 mens hun satt i IS-leir i Syria fratok britene hennes statsborgerskapet da hun anses som en sikkerhetsrisiko. Begum har ikke uttrykt anger for at hun aktivt støttet oppunder IS, og nå kjemper hun gjennom den britiske domstolen for å få tilbake statsborgerskapet. Som terrorist har hun tydeligvis uendelig av rettigheter å øse av.

Shamima Begum har født tre barn i IS-kalifatet, alle døde av stort sett ukjente årsaker. Da den vanvittige terroren rammet Manchester Arena i 2017, mente Begum at terroren mot først og fremst britiske jenter var akseptabel.

Etter at hun ble fratatt det britiske statsborgerskapet i 2019 av innenriksdepartementet, kastet hun burkaen og iførte seg vestlige klær. Hun har etter dette ved flere anledninger uttrykt et klart ønske om å vende tilbake til de britiske øyene.

Bare «en dum unge»

Terror-bruden Shamima mener selv at hun på ingen måte var noen ekstremist, og langt mindre en terrorist. Hun påstår derimot at hun bare var «en dum unge» da hun forlot London som 15-åring for å tilslutte seg kalifatet.

– Jeg tror ikke jeg var en terrorist. Jeg tror jeg bare var et dumt barn som gjorde en feil, har Begum uttalt, ifølge The Times.

Den tidligere IS-bruden anser seg selv ferdig rehabilitert. Hun mener hun har egenskapene som skal til for å avradikalisere andre, og hun er i følge seg selv svært hjelpsom.

– Jeg personlig tror ikke at jeg trenger å bli rehabilitert, men jeg vil hjelpe andre mennesker med å bli rehabilitert. Jeg vil gjerne hjelpe.

Da NRK formidlet at Storbritannia besluttet å frata Shamima Begum statsborgerskapet «glemte» de også å fortelle at samme Shamima ikke tok avstand verken til IS eller halshugginger.

Historiene om de «unge og dumme» får dermed leve videre, ikke bare fortalt av IS-kvinnene selv, men godt støttet av vestlige medier som ønsker å fremstille terrorkvinnene som uskyldige ofre.

Les om ekstremismens voldsomme omfang og omgivelsenes løgner her.

Begum skal ha statsborgerskap også i Bangladesh ettersom hennes mor er født i Bangladesh, men skal ikke ha besøkt landet. At hun også skal ha statsborgerskap i Bangladesh var én avgjørende årsak til at britiske myndigheter mente de kunne ta fra henne det britiske. Hun ble altså ikke gjort statsløs, noe som ville brutt med britisk lov og FN-konvensjon om statsborgerskap.

Fratatt statsborgerskapet

Begum skal ha hatt rykte som en hard core IS-tilhenger som rekrutterte andre kvinner til å tilslutte seg IS. IS-kvinnen har tidligere beskyldt den britiske regjeringen for å ha diktet opp historier om at hun jobbet for IS’ «moralpoliti» som en unnskyldning for å gjøre henne statsløs.

I februar 2019 ble Begum oppdaget i live ved al-Roj-leiren i Nord-Syria av en krigskorrespondent. Dagen etter tilbakekalte den daværende britiske innenriksministerenSajid Javid, hennes britiske statsborgerskap. Javid uttalte at Begum aldri ville få lov til å returnere til Storbritannia.

I juli 2020 avgjorde lagmannsretten at Begum skulle få lov til å returnere til Storbritannia for å bestride innenriksministerens avgjørelse gjennom sine advokater. Denne kjennelsen ble anket til Høyesterett, som 26. februar 2021 dømte enstemmig mot henne, og omgjorde avgjørelsen fra lagmannsretten og forhindret hennes retur.

I februar 2023 avgjorde Special Immigration Appeals Commission videre at Javids beslutning om å tilbakekalle Begums britiske statsborgerskap hadde vært lovlig, av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Et hav av rettigheter

Nå skriver vi 2023, og fra leiren i Syria har Begum fortsatt å bruke alle juridiske verktøy hun og hennes medhjelpere besitter i kampen for å få tilbake statsborgerskapet og at hun slik kan returnere til Storbritannia.

Tidligere i år tapte Begum en anke mot avgjørelsen ved den spesielle utlendingsklagekommisjonen (SIAC).

SIAC sa at selv om det var en «troverdig mistanke om at Begum ble rekruttert, overført og deretter innlosjert for seksuell utnyttelse», forhindret dette ikke Javid fra å fjerne statsborgerskapet hennes.

Nå har hun anket saken sin til lagmannsretten og argumenterer med at hun 15 år gammel var offer for menneskehandel.

En advokat for Shamima Begum, 24, fortalte lagmannsretten i London at innenriksdepartementet hadde unnlatt å vurdere sine juridiske plikter overfor klienten hennes som et potensielt offer for menneskehandel.

Advokaten argumenterte også for at Begum var utsatt for «bevisst og effektiv» påvirkning («propagandamaskin») bestående av IS-medlemmer.

Advokater for innenriksdepartementet, som skal begynne muntlige argumenter onsdag, forklarte retten at SIACs konklusjon var riktig.

«Det faktum at noen er radikalisert, og kan ha blitt manipulert, er ikke i strid med vurderingen om at de utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko,» sa James Eadie i skriftlige innlegg for avdelingen.

Høringen skal avsluttes i morgen, torsdag, med en avgjørelse ventet på et senere tidspunkt.

Begum er en av hundrevis av europeere hvis skjebne har utfordret regjeringer etter sammenbruddet i 2019 av de islamistiske ekstremistenes selvutnevnte kalifat. Vi har dem som kjent i Norge også, tydeligst erfart med den pakistanske kvinnen med det «dødssyke» barnet som ble hentet av Solberg-regjeringen til en sum på antakelig flere hundre tusen kroner, pålagt skattebetalerne.

Det anslås at 900 personer forlot de britiske øyene til fordel for IS. 150 personer har mistet sitt britiske statsborgerskap. Begum-saken er den mest profilerte saken, ikke minst fordi hun fremstod som velintegrert da hun kun 15 år gammel snudde Storbritannia ryggen.

Daily Mail