æreskultur

Full innvandringsstopp for å redde oss fra klanenes maktovertakelse

Sverige er i ferd med å segne om grunnet klanenes infiltrering av hele samfunnet. Det tillitsbaserte velferdssamfunnet er allerede så skadeskutt at det snakkes om at folk må venne seg til at hele byer tas over av klaner. Det finnes kun ett overordnet svar på samfunnsødeleggelsene: Full stopp i innvandring fra klanbaserte samfunn og repatriering av hele klaner, liten som stor. Sveriges ødeleggelse burde få et samlet Storting til å handle nå og ikke vente til "i morgen" når klanenes herjinger også blir en realitet her.

Den dødelige volden i Sverige vekker internasjonal oppsikt, av den enkle grunn at det som var et fredelig, tillitsbasert, likestilt og liberalt demokrati og velferdssamfunn nærmest daglig opplevelser skyteepisoder, knivstikking og eksplosjoner. Men den groteske volden er kun et overfladisk symptom på noe langt mer alvorlig, nemlig at Sverige som sådan er på vei mot full oppløsning. Dette kommer frem i den ferske boken Klanerna, forfattet av Johannes Wahlstrøm og Jan Persson.

«Disse klanene kan komme til å bli ledende i samfunnet. Vi må kanskje venne oss til at en klanfamilie eier Örebro og en annen Hallsberg».

Halve statsbudsjettet

I dagens Sverige er det registrert rundt 40 klaner, såkalte familiebaserte, kriminelle nettverk. De kommer fra Afrika, Asia, Midtøsten og Balkan. Kommentator Anders Magnus forteller at han ble «vettskremt» av å lese boken til Wahlstrøm og Persson. Og det er forståelig, for klanene har befestet makt i hele det svenske samfunnslivet. Ikke minst for oss i Norge burde boken være et kraftig varsku, da den indirekte forteller at vi kan pøse så mye penger vi vil inn i forebyggende arbeid, dialog, økte barnetrygder etc. uten at det vil endre klanenes agenda og modus operandi. Tvert om, dess mer penger fra det offentlige inn i ulike sektorer, jo mer penger er det å hente ut for klanene.

For klanene, som langt fra kun lever av narkotikahandel, driver også med menneskehandel, bedragerier, utpressing, arbeidslivskriminalitet, hvitvasking og beskyttelsespenger som gir enorme inntekter, ja, faktisk anslås det i en EU-rapport at kriminaliteten i Sverige nå utgjør 10 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Beløpet er like stort som halve statsbudsjettet.

Svindel med velferd antar man nå gir klanene fire ganger så store inntekter som hva de henter inn på omsetting av narkotika.

En rapport fra skattevesenet i Sverige forteller at det ikke bare er staten som svindles, men også regioner og kommuner, gjennom velferdsgoder som omsorgssentraler, bofellesskap, verneboliger, familiehjem og personlige assistenter. I tillegg avdekkes det svindel med legeerklæringer og falske resepter.

Medhjelpere på innsiden av staten

For å muliggjøre svindelen sørger klanene for å plassere medhjelpere i det lovlydige samfunnet i posisjoner innen offentlige institusjoner.

Leger, som kan hjelpe til med falske resepter og legeerklæringer; ansatte innenfor trygd- og helse, som kan bidra til velferdssvindel; bankansatte som kan gi lån på falske dokumenter og hjelpe til med å hvitvaske inntekter fra narkotikahandel, som gjerne investeres i eiendom eller annen lovlig virksomhet; offentlige ansatte som kan sørge for å få godkjent ulovlige byggeprosjekter med ulovlige ansatte i ulovlige arbeidsforhold.

Ikke tro at politi, tollvesen, skattevesenet, Migrationsverket (UDI) eller det svenske NAV er fredede soner for klanene. Klanene har sine representanter også der, og i politikken lokalt og helt inn i Riksdagen. Endog idretten er ikke spart. Dommere, idrettsledere og spillere bestikkes til å fikse kamper, ikke minst innen fotballen. – Unge, lovende spillere blir rekruttert inn i nettverkene, og kvinnefotballen blir neste satsingsområde for de kriminelle, skriver politiet i en ny rapport.

Klanene, liten som stor, tar endog over offentlige områder, som biblioteker, fritidsklubber og idrettsanlegg, skriver Göteborgs-Posten. Kommunalt ansatte står maktesløse og kan kun konstatere at ordensregler og annet settes ut av spill.

Og dette er bare begynnelsen, heter det. Klanene kommer til å øke sin kriminelle kapasitet i årene som kommer, ifølge politiet.

Hva gjør så Sverige med den katastrofen de har invitert inn i Folkhemmet? Jimmie Åkesson (SD) ber om en total systemendring i svensk politikk der statsborgerskap trekkes tilbake i stor skala. Dette fordi det ikke vil «være mulig å integrere hundretusenvis av mennesker som ikke ønsker å bli integrert». Han vil fengsle gjengkriminelle 13-åringer, han vil ha strengere straffer og at politi og rettsvesenet skal få bedre og mer vidtrekkende verktøy.

– Du må forstå at disse fatale skytingene bare er toppen av isfjellet. Bak ligger klanstrukturer, æresstrukturer og andre kriminelle strukturer som er svært omfattende og har spist seg inn i hele samfunnskroppen, sa han like før helgen.

Innvandringsstopp og repatriering

Åkesson har altså forstått det samme som boken Klanerna formidler. Riktignok vil strengere straffer og fengsling av ungdomskriminelle være viktige trygghetsskapende tiltak for ofrene for klankriminaliteten, men underveis i soning vil det være stor risiko for at fengslene i seg selv blir rekrutterings- og treningsarena for enda grovere kriminalitet blant de unge innsatte. Da er det store spørsmålet hvordan SD skal klare å få med seg de andre partiene på at følgende må skje dersom Sverige skal redde seg selv fra klanenes klør:

  • Full stopp i innvandringen fra klansamfunn.
  • Frata kriminelle i klanene det svenske statsborgerskapet.
  • Storstilt repatriering av hele klaner.

De samme tiltakene burde ligge på bordet til Ap-regjeringen – før vi får svenske klantilstander i full blomst. Men på det bordet råder fremdeles pizza, dialog og omsorg for de «utsatte».

Vi vet også nå at de hyperkriminelle svenske gjengene, utgått av klanene, har fått fotfeste i Norge – landet over.  Men den velferdshonningskrukken Norge er mer enn noe annet land i Europa, skal det ikke mye fantasi til for å se for seg klanene er på vei inn i det norske velferdssamfunnet også.

Hva gjelder jenter og kvinners levekår og menneskerettigheter på innsiden av klanen, er det et tema man knapt orker å tenke på. En overordnet vurdering er at de lever i æreskulturens undertrykkende helvete med alt det innebærer av overgrep.