Aktuelt

Oslovalget fordelt på bydeler og innvandringsandel

Høyrebølgen som går over landet har også fått godt grep i hovedstaden - selv i innvandrertette bydeler gir den utslag. Høyre gjør det best på Ullern, Ap gjør det best i Grorud - mens FrP gjør det best på Stovner.

Etter seieren i kommunal- og fylkestingvalget til Høyre, som nå er Norges største parti etter 99 års slit for å komme tilbake dit, er det ikke bare de som jubler. Det gjør også FrP og INp, mens den sittende Ap/Sp-regjeringen bare kan gremmes over et begredelig valg. Heller ikke MDG har så mye å glede seg over. Og det skal godt gjøres å skylde på Tiktok denne gangen.

Nasjonale tall er nå én ting, men hvordan ser det ut i hovedstaden? Oslo gikk seirende ut med 32,6 prosent (opp 7,2 prosentpoeng) mot Arbeiderpartiets 18,5 prosent (ned 1,5 pp). MDG fikk 10,2 prosent (ned 5,1 pp), SV 10.1 prosent (opp 1 pp), Venstre endte på 9,1 (opp 3,3 pp), FrP 6 prosent (opp 0,8 pp),  Rødt 5,8 prosent (ned 1,4 pp), KrF 1,7 prosent (på stedet hvil), mens Sentrum fikk 1,2 prosent og INp fikk 1,1 prosent.

La oss ut fra tallene til VG se på hvordan dette fordeler seg på bydelene (merk at forhåndsstemmer ikke fordeles på bydeler).

Av Oslos 15 bydeler (Marka og Sentrum ikke tatt med) er Høyre størst i 10 av dem, mens Ap tar de resterende fem. Kobler vi stemmeavgivningen med innvandrerandel, er mønsteret rimelig klart. Jo høyere andel innvandrere og jo høyere andel ikke-vestlige av innvandrerandelen, jo bedre sjanser er det for at Ap er størst. Unntaket er bydel Bjerke. Jamfør tabellen under (kilde VG og Oslo kommune).

I de fire bydelene som har flertall av innbyggere med innvandringsbakgrunn (Grorud, Alna, Søndre Nordstrand og Stovner) er Ap klart størst, mens Høyre er klart størst i bydelene med minst innvandrerandel.

Folkets parti (tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger, FNB) er nesten borte, mens INp har kapret velgere i alle bydelene. Vi ser også at partiet Sentrum, som har gått i ledetog med islamister, gjør det forholdsvis godt i bydeler som Stovner (6,3 pst), Søndre Nordstrand (4,4 pst) og Alna (3,7 pst).

Nesten borte er også Sp i Oslo, deres beste valg er i Alna på 2,5 prosent. Det samme med KrF, som får beste valgresultat på Søndre Nordstrand med 3,4 prosent.

Sammenlignet med 2019-valget går Venstre frem i alle bydelene, mens MDG går tilbake i alle bydelene. Også FrP går frem i de fleste bydelene, unntaket er Bjerke der de står på stedet hvil, men de går ikke like mye frem som Venstre.

Ap går tilbake i de fleste bydelene, også i de bydelene der de er størst. I Grorud gikk Ap tilbake med 4,4 prosentpoeng, i Alna tilbake 2,8 pp, på Søndre Nordstrand tilbake med 2,2 pp, på Stover er tilbakegangen 5,5 pp, mens i Gamle Oslo er tilbakegangen kun 0,3 pp.

Fordelt på blokk

Deler vi stemmegivning inn i blokker (og tar ut småpartiene Sentrum, Fp og INp), ser det slik ut:

Da blir det rødt flertall i syv bydeler (Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, Bjerke, Grorud, Alna og Søndre Nordstrand), mot borgerlig i fem bydeler (Veste Aker, Nordstrand, Nordre Aker, Ullern og Frogner). I de øvrige seirer ingen av blokkene.

Det røde flertallet i bydelene reddes ikke minst av SV og MDG, mens Rødt gjør det godt i Grorud.

Det blå flertallet står ikke minst Høyre for. De går frem i alle bydeler, utenom Vestre Aker (tilbakegang på 1,5 pp), mest frem på Bjerke med 6,4 prosentpoeng. Men som nevnt går både Venstre og FrP frem. Mens Venstre gjør det godt blant annet på St. Hanshaugen (14,7 pst), så gjør FrP det best i Oslo i den mest innvandrertette bydelen Stovner (9,1 pst) og gjør det også forholdsvis godt i de øvrige innvandrertetteste bydelene.

Høyrebølgen som går over landet har også fått godt grep i hovedstaden – selv i innvandrertette bydeler.