Islam

Stem Rødt eller Sentrum, sier fundamentalisten Qureshi

Mer avslørende blir det knapt. Lederen av den fundamentalistiske islamske sekten Islam Net ber sine tilbedere om å stemme Rødt eller Sentrum kommende mandag i kommunevalget. Dette fordi disse to partiene har representanter som varmt støtter opp under megamoskeen som Islam Net nå etablerer i Groruddalen og det såkalte Iman Aktivitetssenter. Eksplisitt nevnes Simen Bondevik som et forbilde, barnebarnet til forhenværende KrF-statsminister, Kjell Magne Bondevik. Ser ikke Rødt og Sentrum hvem de har gått til sengs med?

Lederen av Islam Net, Fahad Qureshi, har i et lengre innlegg på Facebook-gruppen «Av muslimer, for muslimer» (privat gruppe), lagt ut en lang, offerstatus om hvor fælt det er å være muslim i et land som Norge der koranen brennes, og der Islam Net møter motstand mot sine gigaplaner i Groruddalen med megamoské og et aktivitetssenter for barn og unge, og et Norge der det er alt for få muslimske barnehager og skoler.

I innlegget omtaler han hatpredikanter som Islam Net har hentet til Norge gjennom årene som «motivasjonstalere». Han refser FrP for å ville forby barnehijab, som omtales som «islamofobi», han roser seg selv for å kjempe for at muslimske barn sendes på koranskoler i utlandet, og hele målet hans er – visstnok – å gi barn og unge en «oppvekst i trygge omgivelser», det vil si omsluttet av islam i hele hverdagen.

For de som skulle være i tvil: Fahad Qureshi kjemper for at islam skal legge seg som et mørkt teppe over Norge, i første omgang er det muslimer som skal underlegges det islamske teppet, dernest er det alle oss andre. I sentrum av prosjektet hans står Iman Aktivitetssenter, der Qureshis budskap til de unge er at Norge er et fordervet samfunn som unge muslimer må reddes fra. Derfor skal aktivitetssenteret sørge for at de unge lever i islam døgnet rundt.

Bondevik og Rødt

Etter at han har summert opp sin heroiske lange kamp siden 2007 for å realisere sitt prosjekt, slipper Qureshi trollet ut i lyset. Hvem er det som støtter prosjektet hans?

Brødre og søstre, jeg vil oppfordre dere til å stemme på de politikerne som tør å stå opp for Iman Aktivitetssenter. De som vil se muslimske skoler og barnehager. De som gir oss våre rettigheter.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med en rekke politikere fra de ulike partiene for å invitere dem til dialog. Vi har invitert dem til å besøke oss på Eid, bli kjent med oss og få innsyn i våre planer for Iman Aktivitetssenter.

De har alle sammen enten ignorert oss eller avvist henvendelsene våre, med unntak av noen få.

De eneste som åpent har støttet oss er Zaeem Shaukat som stiller til valg for Partiet Sentrum, og Sammia Naz som stiller til valg for Rødt Oslo. Simen Bondevik fra Partiet Sentrum har også gått inn for å støtte senteret.

Jeg oppfordrer våre støttespillere til å stemme på de politikerne som støtter Iman Aktivitetssenter.

Partiet Sentrum, anført av ikke minst  Simen Bondevik, har for lengst åpent vist at han er en politiker som støtter islams vekst i Norge. På mange måter er han en kopi av Den norske kirke og dens biskoper som ikke har magemål i forhold til islam. Bondevik vil ha forbud mot koranbrenning, han vil optimalt tilrettelegge for innskrenking av ytringsfriheten knyttet til islam, han vil ikke ha noen begrensninger på bruk av islamsk klesdrakt, inkludert hijab på barn. Han  er en agitator for at «islamofobi» er et levende problem i Norge, det samme er «hat» fra nordmenns side mot muslimer, og han vil at moskeer skal kunne kalle inn til bønn over høyttalere fra minareter.

Går man på Facebookprofilen til Sentrums Zaeem Shaukat, ser man umiddelbart hva som er i sentrum for hans politiske engasjement: mer islam i Norge. Dette finner han altså Sentrum som et sprinsbrett for.

Sharia og kommunister

Så til det «morsomme»: Shaukat er gift med Sammia Naz i Rødt, som altså Qureshi fremhever. Og begge er med i den verdensomspennende ekstreme bevegelsen Minhaj ul-Quran, ledet av pakistaneren Tahir ul-Qadri, som jobber for en verden underlagt sharia.

Det hadde jo vært interessant å vite hva Rødts politiske ledelse synes om dette, eller? Som kjent har jo kommunistene i Norge gjennom minst et halvt århundre kjempet med nebb og klør mot religion, det vil si kristendommen. Men nå står Rødt på de nyskapte proletarenes side, muslimer? Det er i så fall et mønster man har kunnet observere i mangfoldige år. Kommunister og islamister finner sammen i et felles hat mot Israel, USA og kapitalismen. Og kommunistene er jo forkjempere for samfunnets «svake», der muslimer er pekt ut som en yndet gruppe, tross at denne gruppen besitter betydelig makt både i sine nære omgivelser og over sine egne som holdes i den islamske folden.

Dagens blomster går dermed til Sentrum og Rødt. Godt valg. (Ironivarsel.)