Gjengkriminalitet

– Har ikke vært så farlig siden 1945

Situasjonen i Sverige har ikke vært så farlig siden 1945, sier etterretningssjef i politiet i Midt-Sverige, Jale Poljareviu. Han viser til den økte faren for drap på uskyldige, og knytter det til innvandrergjengenes bruk av barn til å utføre bestillingsdrap. Frem til utgangen av august i år er det 31 saker om såkalt avgjort straffemistanke hvor barn under 15 år er mistenkt for drap, drapsforsøk, drapsforberedelser eller oppfordring til drap, mens det er hele 84 påtalesaker hvor den antatte gjerningsmannen er mellom 15 og 17 år.

Tallene er skremmende høye, men likevel toppen av isfjellet, i et Sverige der oppklaringsprosenten på gjengrelaterte drap er urovekkende lav. Vi har tidligere belyst den svenske drapsstatistikken og tilhørende oppklaringsprosent:

Sverige har nå har rundt 110 drap i året, og oppklaringsprosenten er elendig:

Oppklaringen for dødelig vold med skytevåpen ligger på 32 prosent – i kriminelle miljø er den enda mindre: 23 prosent.

I de kriminelle miljøene er det altså 77 prosent av drap med skytevåpen som aldri oppklares.

At situasjonen i nabolandet er eskalerende farligere enn før, er ingen overdrivelse. Sveriges Television har tallene som viser en kraftig økning i andelen mindreårige som knyttes til dødelig voldskriminalitet.

Tilsvarende tall for de yngste, altså barn opp til 14 år, viser samme mønster. Også de yngste er flere enn i foregående år, og ifølge polititoppen SVT har intervjuet, handler det ikke om at oppklaringsprosenten er på vei oppover. Det handler om økt bruk av barn i blant annet bestillingsdrap, i og med at straffesystemet er innrettet som det er – med et skille mellom barn og voksne. Gjenglederne utnytter den «humane» svenske modellen, som i grove trekk likner vår egen. Barn straffes i hovedregel ikke, og dersom kriminaliteten er så grov at de straffes, er straffene lave.

– Man bruker deres unge alder, for man vet at Sverige ikke har et system som fungerer for ungdommer når det gjelder grove forbrytelser. Du kan drepe noen, og så får du to-tre års fengsel, maksimalt fire. Du får ikke mer, sier Poljarevius til SVT.

Voldsspiralen

Med over hundre kjente barnesoldater knyttet til konkrete drapsrelaterte hendelser i år alene, hjelper det neppe å sammenlikne situasjonen med andre verdenskrigs avslutning, slik den svenske polititoppen gjør.

Sveriges skyhøye tall for drap og drapsforsøk har vakt internasjonal oppsikt. Utviklingen i Sverige er stikk motsatt av de fleste andre europeiske land hvor dødelig vold, både generelt og med skytevåpen, avtar. Samtidig er barn stadig oftere utøvere av den groveste voldskriminaliteten.

Det er derimot lite sannsynlig at den etterlyste massive innsatsen fra skole- og sosialsektoren vil ha effekt. Det som snarere er trolig er at volden vil tilta i omfang. Vi har tidligere sett på den svenske forfatteren Johan Westerholms tanker om voldsforekomsten i Sverige. Westerholm er opprinnelig utdannet offiser og har tjenestegjort mange år i det svenske forsvaret. Han har skrevet boken Islamismen i Sverige. Det muslimske brorskapet,

Konsekvensene av å motta tusenvis av enslige mindreårige er fremdeles ikke realisert, skriver Westerholm, som forutser en kriminalitetsbølge etter samme mønster som etter tidligere innvandring. Det vil ta mellom 10 og 20 år før disse migrantene etablerer en kriminell livsstil.

Alt dette som skjedde for femten år siden har påvirket utfallet i dag, og selvfølgelig vil konsekvensene av migrasjonen som Sverige opplevde i 2015 nå sin fulle effekt mellom ti og 20 år senere i en eller annen form. Det vil si at i løpet av perioden 2025-2035 vil disse kullene komme ut på arbeidsmarkedet eller bli rekruttert inn i kriminelle kretser. Hvis dataene samkjøres og ekstrapoleres, er det sannsynlig å komme frem til presise prognoser.

Høyst sannsynlig er de omfattende draps- og drapsforsøkstallene for «svenske» barn bare et forvarsel på hva Sverige har i vente.