Islam

Imam dømt for vold mot kone og barn: «Vi er svært fornøyd med ham!»

En imam i Drammen er dømt til 1 år og 3 måneders fengsel for vold mot kona og parets tre barn. I moskeen i byen uttaler de seg positivt om imamen på alle måter. Imamen benekter alt, og saken ankes. Hvorfor importere Norge den dag i dag antikvariske religiøse skikkelser?

Vi omtalte tiltalen og rettssaken tidligere denne måneden. Mannen kom til Norge for om lag ett år siden, antakelig på såkalt spesialistvisum som imam.

Vi kjenner hans identitet og hvilken landbakgrunn imamen og familien har. Altså vet vi også hvilken moské i Drammen dette handler om. Av hensyn til barna velger vi ikke å offentliggjøre denne informasjonen.

En datter varslet

Det var familiens eldste datter som varslet en lærer om volden mot moren og hennes yngre søsken. Moren støttet barnas forklaringer innledningsvis under etterforskningen, men under rettsforhandlingene trakk hun seg. Dette skal skyldes at hun frykter skilsmisse, og at en retur til hjemlandet vil sette henne i en vanskelig situasjon i forhold til storfamilien. Hun har tross alt medvirket til å få ektemannen fengslet (varetekt siden april i år).

Kvinnens nøling og retrett er forståelig. Hvis hun derimot hadde vært sikker på å få opphold på selvstendig grunnlag etter en fellende dom, ville hun muligens agert annerledes.

Kvinnen ville ikke ha erstatning, mens faren er dømt til å betale barna til sammen 200 000 kroner.

Strengt regime

Imamen utøvde sterk kontroll over barna. De ble tvunget til moskeen for koranpugging, de fikk ikke være alene, ei heller hjemme. Og brøt de farens strenge regler, ble han sint og også voldelig, inkludert mot moren, forklarte barna uavhengig av hverandre under forhør.

Retten trodde på barna, tross at den velutdannede (innen islam, sharia) imamen avviser alt.

«Svært fornøyd»

Vi har snakket med et medlem av aktuelle moské i Drammen som ikke kan få fullrost imamen nok.

– Han er høyt utdannet, kan arabisk, har flere universitetsgrader, også i islam. Alle i moskeen er svært fornøyd med han, sier mannen, som også forteller at han ofte er i moskeen og ber. Kilden bekrefter at imamen fikk opphold i Norge på bakgrunn av at han er imam med tilleggsutdannelse innen islam.

I dette trossamfunnet stilles det spørsmål ved hvorvidt tiltalen, og nå dommen, kan være riktig.

Ja, i dette trossamfunnets opprinnelsesland er det sjeldent at mor og barn støttes i familie og omgivelsene. Det er typisk mor som anses som å ha sviktet i oppdragelsen av barna. Det er hennes skyld at barna ikke blindt underkaster seg husets patriark. Vold anses som en helt legitim del av barneoppdragelsen.

Spesialistvisum

Hvis du besitter særlige kvalifikasjoner som vi ikke selv klarer å fremskaffe, kan dette gi deg arbeidsopphold i Norge på såkalt spesialistvisum. At dette visumet skal omfatte religiøse, ofte totalitære krefter, burde være en gåte for de mange av oss. Stortinget burde se sin besøkelsestid?

Det muslimer i Norge ikke trenger, er tilreisende imamer med utdannelse i land som Saudi-Arabia, Pakistan og Afghanistan, for å nevne noen land – land som ligger i den moralske, etiske, kulturelle og mentale bakevja i dagens verden. 

Og fortell oss ikke at det ikke finnes nok ekspertise blant muslimer i Norge i dag til å lede en bønn – hvilket er imamens hovedoppgave. Kravet til å fungere som imam er i utgangspunktet kun at du er en mannlig muslim. I moskeene i Norge, som har rett til å vie folk, er det typisk forstanderens oppgave.

Sagt med andre ord: Er det ikke på tide at vi kommer videre og at fornuften får forkjørsrett?

Også vold tidligere i Drammen

I 2002 kom det varsler om en annen voldelig imam, mot barna i trossamfunnet The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold. Dette ble ikke grepet fatt i av myndighetene, blant annet fordi både foreldre og barn skal ha vært redde for represalier fra aktuelt moskémiljø.

Først i 2009 – altså sju år senere – tok politiet grundig fatt i saken og utarbeidet en siktelse for vold ved bruk av stokker og kjepper. Også den gang stod trossamfunnet helt og holdent bak imamen. Påstandene var visstnok «fantasi» fra barnas side, som blant annet hadde varslet lærere gjennom årene om volden i moskeen.

Imamen, Ghulam Nabi, slapp tiltale. Politiet hadde ikke nok bevismateriale, moskeen er jo stort sett en lukket hermetikkboks, som vi kommenterte den gang, og det hele endte med at imamen fikk økonomisk oppreising. De voksne sto ikke på barnas side den gang heller.

NTB/Aftenposten