Innvandring

Enorm motstand mot innvandringen blant franskmenn

Hele 61 prosent av franskmenn mener at innvandringen er en kulturell trussel, mens så mange som 72 prosent mener innvandringen utgjør en sikkerhetstrussel. Kun 14 prosent mener innvandringen er et gode. Gjennom flere år har målinger vist at franskmenn flest er skeptiske til ikke-vestlig innvandring, men de overkjøres av politisk ledelse, akkurat som i en rekke andre vesteuropeiske land.

Frankrike står til knærne – og vel så det – i ødeleggende konsekvenser av den høye ikke-vestlige innvandringen. Det er ingen andre land i Vest-Europa som er så hardt rammet av terror, gettoer som lever sitt eget liv utenfor myndighetenes kontroll, og vold i det offentlige rommet.

En bred, tiår-lang trend viser at den franske offentligheten avviser masseinnvandring. En annen meningsmåling i år viste at 64 prosent av franskmenn er imot ikke-europeisk innvandring. Til tross for motstand uttalte Frankrikes president Emmanuel Macron at hans regjering planla å flytte migranter ut av byer og inn på landsbygda på grunn av problemene med kriminalitet og etniske gettoer i de franske byene. Han innrømmet også sent i fjor at halvparten av all kriminalitet i Paris begås av utlendinger, noe som har ført til frykt fra innbyggere på landsbygda for at kriminalitetsproblemene i Frankrikes største byer snart vil komme til dem også.

Folk ser Den store befolkningsutskiftningen

Denne klare trenden med motstand mot ytterligere innvandring får ikke politisk ledelse til å ta grep for å begrense innvandringen, og i de kommende tiårene vil befolkningsutskiftningen føre til at de «nye franskmennene» kan tippe meningsmålingene til fordel for mer innvandring, da de har et sterkt incitament til å bringe familiemedlemmer og landsmenn og -kvinner til Frankrike. Det akademikere, politikere og journalister allerede har kalt «Den store utskiftningen» skjer allerede i Frankrikes storbyer, men det skjer altså nå også på landsbygda, hvor innfødte europeere blir erstattet av ikke-europeere i raskt tempo. Samtidig ser man nå at over 20 prosent av nyfødte i Frankrike får muslimske navn.

Faktisk er trenden med «Den store utskiftningen» så bredt anerkjent i Frankrike at et flertall av franskmenn, 61 prosent, i 2021 sa at de tror på Great Replacement-teorien.

«Dette er faktisk en fragmentering, og ja, denne risikoen eksisterer, og i alle fall synes jeg den demografiske endringen i Europa er ekstremt spektakulær. De opprinnelige folkene i enkelte kommuner og regioner er i ferd med å bli en minoritet, sa den innflytelsesrike franske filosofen Alain Finkielkraut da han diskuterte «Den store utskiftningen» i 2022. «En hel del av franskmenn bor nå ikke i forstedene, men utenfor forstedene, fordi de ikke lenger ser den kulturelle referansen de pleide å være, eksempelvis fordi alle slakterne er halal.»

Motstanden mot mer innvandring er størst på den konservative siden, der 24 prosent sier nei til enhver form for innvandring.

Sterk motstand mot islam i Norge

I Norge har vi målinger som viser sterk motstand mot islam. To av tre i Norge er skeptiske til folk med «sterk muslimsk tro». Majoriteten i Norge, 59 prosent, mener det foreligger en fundamental kollisjon mellom islam og vårt samfunns verdier. Kun 13 prosent er uenige.

IMDis mangfoldsbarometer avspeiler skepsisen blant nordmenn overfor islam, en skepsis som man også finner i bredt monn i et land som Frankrike. Det er nemlig ingen annen religion som systematisk fører til ødeleggelse av det personlige livet med alle sine regler og påbud, pålagt de troende.

  • Det er ingen annen religion som systematisk pålegger de troende å diskriminere ikke-muslimer.
  • Det er ingen annen religion som systematisk undertrykker kvinner, homofile og minoriteter.
  • Det er ingen annen religion som produserer terrorister og «hellige krigere» på løpende bånd, ja, i et så høyt antall at sikkerhetstjenestene i Vest-Europa ikke klarer å ha full oversikt over hvem der er.
  • Det er ingen annen religion som i organisert form (moskeer og bevegelser) jobber for en klode underlagt en totalitær ideologi.
  • Det er ingen annen religion som er så påtrengende i det offentlige rommet gjennom de troendes klesplagg (og skjegg).

Så selvfølgelig er også litt over 80 prosent negative til ansiktstildekning.

Her er noen fakta fra barometeret:

  • 52 prosent mener at verdiene i islam ikke er forenelige med grunnleggende verdier i det norske samfunnet. Fordelingen har vært stabilt de siste 15 årene. Til sammenligning mener kun 22 prosent at verdiene i buddhismen ikke er forenelig med norske verdier.
  • Det er spesielt stor skepsis til personer med sterk muslimsk tro (70 prosent). Langt færre (34 prosent) er skeptiske til personer med moderat muslimsk tro. Samtidig er respondentene mer skeptiske til sterkt troende kristne (54 prosent) enn til personer med muslimsk tro (45 prosent) generelt.
  • 62 prosent tror at det vil bli mer konflikt mellom ulike religiøse grupper i Norge i fremtiden.
  • Over 80 prosent er negative til bruk av nikab, uavhengig av sammenheng det bæres i. To av tre er enten nøytrale eller positive til hijabbruk på gaten.

At over 60 prosent tror det blir flere religiøse konflikter i fremtiden i Norge, burde være et kraftig signal til Stortinget. Men der er det jo vedtatt handlingsplan mot muslimhat og islamofobi, så prosjektet er: oppdra folket i ren Mao-tradisjon?

Remix