Barn

Gjorde hærverk, fikk jobb i kommunen. – En fin løsning, sier politiet

Seks dager etter det første tilfellet av hærverk i den nymalte regnbuegata, helte to maskerte gutter svart maling over regnbuegata i Drammen. Da guttene ble avslørt i sosiale medier, kom politiet på banen. – Guttene har fått sommerjobb i kommunen fram til skolestart. Det er en hyggelig historie, med et dårlig bakteppe. De hadde ikke noe å gjøre, og nå kan de tjene litt penger og gjøre noe nyttig fram til skolestart. Det var en fin løsning på to unge gutters dårlige vurderinger, forteller leder for politiets forebyggende enhet til Drammens Tidende. 

I intervju med lokalavisen Drammens Tidende går Geir Oustorp, leder for politiets forebyggende enhet i Drammen, langt på vei ut med en oppskrift på hvordan man kan få sommerjobb i elvebyen. Det får man dersom man gjør hærverk på offentlig eiendom.

Oustorp forteller at politiet merker at ungdommen har hatt ferie lenge, og håper at dette kan fungere forebyggende.

– Det er mye ungdom som bare driver rundt i byen og finner på mye rart. Det er tydelig at mange er lei av sommerferien nå og har lite å finne på, sier han.

Drammen kommune opplyser til Drammens Tidende at de har organisert en rekke sommerjobber som forebyggende tiltak, men ønsker ikke å kommentere denne saken.

«Mye rart» er altså en eufemisme for kriminalitet, og «forebygging» er en like kreativ ordbruk for beskrive hvordan ungdommen belønnes med lønnet arbeid, ikke før de gjør hærverk, men etter. Politiets evne til å se verden gjennom rosa briller er nær imponerende.

Guttene kom inn til politistasjonen sammen med foreldrene for å erkjenne hva de hadde gjort, og beklaget også.

– Begrunnelsen har ikke noe med pride å gjøre, men lediggang og kjedsomhet. Dette skjedde tidlig om morgenen, og det er ikke slik at de har stått opp for å gjøre det, men aldri lagt seg og endte med å ta dårlige valg. Det var to gutter som ikke hadde noe å finne på og som hadde fått med seg den første hendelsen og tenkte at det kunne være gøy å gjøre igjen, forklarte Oustorp.

Dersom man er innkalt til politiet er det ikke spesielt oppsiktsvekkende at man møter opp, og det er tilsvarende lite oppsiktsvekkende å erkjenne hva man har gjort når man er filmet og identifisert. At de 14 år gamle guttene åpenbart var ute hele natten uten at foreldrene hadde noen form for kontroll over dem, ser ikke ut til å affisere Drammenspolitiet, som konkluderer med at guttene forsøkte å more seg. Det «morsomme» hærverket ble så belønnet med jobb til begge to.

Holdningen er dessverre ikke unik for politiet i Drammen, det er snarere snakk om en holdning som preger store deler av byens offentlighet. Drammen liker å smykke seg med å være best i klassen på integrering, til tross for at realitetene i usminket versjon er langt fra oppmuntrende.

Integreringssvikt

Vi har skrevet en rekke saker om hendelser i Drammen, og hendelsene har med sviktende integrering å gjøre. Men de har også med penger å gjøre, for millionene har trillet i hundretalls for å bøte på mer enn hærverk. Effekten har dog uteblitt, og viljen til å erkjenne nettopp dette er laber i det lokale bystyret. Et hederlig unntak er ordførerkandidat for Frp, Ulf Erik Knudsen, som i et nylig avisinnlegg i samme avis har påpekt problemene Drammen har.

I kommunestyret i Drammen er Fremskrittspartiet det eneste partiet som har tatt til orde for klare innstramminger i innvandringen, og full stans i inntaket av fremmedkulturelle flyktninger. Det politiske flertallet har en betydelig vegring for å se hva som skjer i vår kommune.

Drammen og tidligere Nedre Eiker har over mange år hatt en massiv innvandring. Kommunen er nå, så vidt jeg vet, nummer to i Norge med hensyn til innvandrerandel. Den er nå 30 prosent. I realiteten er nok prosenten høyere i og med at tredjegenerasjon telles som norske. Store deler av innvandrergruppene er fra kulturer som står langt fra vårt vestlige demokrati. Kulturer der sekularisme, toleranse, likestilling og ytringsfrihet er fremmed.

Noen ferske eksempler på hva som skjer i vår kommune er «opprøret» mot skoleledelsen på Drammen videregående skole som ikke ville tillate bønn i skoletiden, hærverk på skoler med høy innvandrerandel og hærverk på pride-gata på Strømsø.

Det er også mye som skjer som ikke skrives om i vår lokale avis. Blant annet kvinnelige lærere som sliter med å få respekt hos unge innvandrergutter, tvangsekteskap med slektninger fra hjemlandet, og streng kontroll av kvinner i miljøene med en enorm oppblomstring av hijabbruk, og sågar kan man møte kvinner i burka. Dette er bare noen eksempler. Alt tyder på at det er langt å gå for å oppnå integrering.

At det er langt å gå for å oppnå integrering, er det liten tvil om. Stikker man fingeren i jorda er det snarere snakk om at integrering ikke er gjennomførbart i store deler av innvandrerbefolkningen, all den tid de lever selvvalgt segregert og fortsetter praksisen med henteekteskap. Det alminnelige i bydel Fjell er nettopp å tviholde på egen kultur, og kultur og religion er ett og samme: islam. Mens andre barn får leke etter skoletid, er det fremdeles slik at muslimske barn i Drammen sendes til koranskoler og må overnatte der, til tross for at FrP og Solberg-regjeringen inngikk et forlik på Stortinget om forbud mot overnatting på disse koranskolene for tre år siden. Det skjer ingenting, for i Drammen skal det ikke diskrimineres, heter det seg.

Men belønnes skal det altså. Denne gang i form av kommunal lønn, altså drammensernes skattepenger, for å ha gjort hærverk.