Integrering og integreringspolitikk

Trenerer forbud mot overnatting hos muslimske «SFO-er»

Islamsk kultursenter i blant annet Drammen og Mjøndalen har i flere år drevet såkalt etterskoletilbud - med overnatting. Det omstridte tilbudet skal omfatte koranundervisning og leksehjelp, men hvor mye det er av det ene og andre er kanskje mer usikkert. Antakelig er det mest presise betegnelsen for dette tilbudet koranskole, som ikke nødvendigvis tar hensyn til barnas beste.

Tilbudet er omstridt. Flere har vært bekymret for hvordan barna har det på skolen, og om det hemmer integrering, melder Drammens Tidende (DT).

At barn på fritiden ikke skal få delta i lek og moro sammen med andre barn er utvilsomt en hemsko for integreringen. At flere er bekymret for hvordan barna har det i disse muslimske «kultursentrene» bør heller ikke overraske, ikke minst ut fra at flere har fortalt om både vold og seksuelle overgrep på disse koranskolene. En av disse er Abid Raja, etter at det i 2009 ble kjent at en imam ble pågrepet og siktet for vold på en koranskole i nettopp drammensdistriktet.

Siden har det vært flere historier, men langt de fleste når ikke ut til mediene. Ikke minst fordi ofrene for disse overgrepene frykter represalier fra familie og miljø.

Det ble stille

I 2020 inngikk FrP og Solberg-regjeringen et forlik på Stortinget om forbud mot overnatting på disse koranskolene. Forliket gikk ut på at regjeringen skulle komme tilbake med et lovforslag som tok sikte på å forby «faste etter-skole-tilbud med overnatting», melder DT, men så ble det stille.

Nå tre år etter er det like stille.

På spørsmål fra Drammens Tidende opplyser Barne- og familiedepartementet at de har gjort en foreløpig utredning med tanke på menneskerettigheter, og jobber videre med utredningen. De kan ikke si noe om når det kan bli ferdig.

Ulf Erik Knudsen (FrP) er ikke imponert, og mistenker at noen trenerer.

– Det er vond vilje og mangel av interesse for å følge opp. Dette må tas opp, jeg vil få våre representanter til å purre på det. Det er skuffende når man prøver å få til et verktøy for bedre integrering, sier han til DT, og fortsetter:

– Hvis en sak er vanskelig klarer man å finne ut av i løpet av noen måneder. Tre år er bare tull.

Knudsen er bekymret for barna på disse koranskolene, noe stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) synes enig i. Han krever svar fra barne- og familieminister Kjersti Toppe om hvorfor lovforslaget ikke er fulgt opp.

– Jeg ønsker et klart svar. Jeg frykter at man trenerer for å unngå noe man egentlig ikke ønsker. Her må statsråden respektere hva som er vedtatt, sier Gilati til DT.

Diskriminering

Det Islamske kultursenter i Norge (DIKSIN) har imidlertid ikke tenkt å slippe barna fri. De mener at et forbud vil være i strid med menneskerettighetene, og har engasjert advokat for å stanse forslaget. Men vi skjønner jo godt hvem sine menneskerettigheter som står i front her. Det er neppe de som tjener barnas beste i Norge. Samtidig er argumentasjonen velkjent:

– Et forbud vil etter DIKSINs oppfatning være klart i strid med retten til fri religionsutøvelse som er nedfelt både i Grunnloven og EMK. Et forbud som konkret retter seg mot slike tilbud som organiseres av muslimske trossamfunn vil i tillegg innebære en grovt usaklig forskjellsbehandling, skriver deres advokat Hans Marius Graasvold i en mail til DT.

Det er bare så altfor mange som ikke skjønner hva vi har sluppet løs i samfunnet. De har for lengst lært seg hvilke ord og uttrykk som skal brukes, og politikerne evner ikke engang – ut fra de erfaringer de blir fortalt – å sette foten ned.