Den kulturelle revolusjonen

Éric Zemmour om opptøyene i Frankrike: – Vi er vitne til en etnisk rasekrig

I et intervju med nyhetskanalen Europe1 bruker Éric Zemmour, tidligere presidentkandidat og fremdeles sittende leder av opposisjonspartiet Reconquête (Gjenerobring), sterke ord om tilstanden Frankrike er i. I kjølvannet av at 17 år gamle Nahel ble skutt og drept av en politimann tirsdag, har landet bokstavelig talt stått i brann. - Det er en etnisk rasekrig, vi kan tydelig se kreftene som er involvert, sa han til kanalen.

Intervjuet ligger tilgjengelig på Twitter.

Zemmour omtales konsekvent som høyreradikal i norske medier. Under den franske valgkampen ble han omtalt som «Frankrikes Donald Trump» av statskanalen NRK, mens franskmenn ikke har hoppet til samme konklusjon.

En spørreundersøkelse publisert av BFMTV onsdag 1. desember 2021 viste at motstanden mot islam er langt sterkere i Frankrike enn hva den er i Norge. Zemmour er ikke en tradisjonell karrierepolitiker, og undersøkelsen viser også at velgerne har problemer med å plassere ham på den tradisjonelle høyre-venstre-aksen i politikken. Mens 56 prosent mente han er «ytre høyre» og 10 prosent mente han er «høyre», mente to prosent at han er «ytre venstre», 10 prosent at han «verken er høyre eller venstre» og hele 18 prosent ante ikke hvor Zemmour befinner seg i det politiske landskapet.

Zemmour selv peker på dem som kaller han «rasist» og «fascist» og parerer med at islam er ingen rase, og at fascister er fiender av demokratiet. Han ønsker ikke selv å identifiseres som «ytre høyre», men som «ærlig». Det har han gjort til sitt varemerke, og han er ikke særlig redd for å si det han mener, selv ikke med domfellelser for hatefulle ytringer i bagasjen.

En rasekrig

I intervjuet med Europe1 sier Zemmour at opptøyene i virkeligheten er «en sivil, etnisk og rasekrig» og at «vi er i prodromene av en borgerkrig». Prodromer er ikke et alminnelig ord i norsk dagligtale, det brukes derimot medisinfaglig, og defineres slik i Store medisinske leksikon:

Prodrom er et tidlig symptom eller tegn på sykdom eller anfall som ennå ikke er brutt ut. Pasienter med epilepsi eller migrene kan for eksempel av og til ha en fornemmelse av at et anfall er i anmarsj noen tid før selve anfallet starter. Må ikke forveksles med selve innledningen til et anfall.

Vi skjønner hvor Zemmour vil, og mange franskmenn vil si seg enig med partilederen. Den tidligere nevnte undersøkelsen viste at omtrent halvparten av Frankrikes befolkning har innvandret islam med sine voldelige konsekvenser langt opp i halsen. Frankrike har den høyeste andelen muslimer i Europa, og har i tillegg til negative samfunnsmessige følger av migrasjonen vært utsatt for en rekke terrorangrep.

Zemmours påstand om at både høyre- og venstresiden må holdes ansvarlige for «tilbakegangen» i Frankrike og at politikerne «løy, skjulte alvoret og pyntet på virkeligheten» om innvandringens konsekvenser, noe 51 prosent var enige i.

50 prosent av respondentene var videre enige i at de har «følelsen av ikke å gjenkjenne landet de vokste opp i» og 49 prosent var enige i at «innvandring forverrer alle problemene i Frankrike».

Eric Zemmours uttalelser om å ta tilbake makten fra «minoriteter» og «beslutningstakere» var 46 prosent av de spurte enige i, og 41 prosent av respondentene følte seg «fremmede i sitt eget land».

Så kan man være enig eller uenig i Zemmours nå framsatte analyse om etnisitet og rasekrig, essensen er at det handler om vestlige verdier i møte med islam.

Streng realpolitikk

Éric Zemmour ramser også opp de tiltakene han høstet stor enighet for under presidentkampanjen:

– Hvis jeg hadde vært ved makten, ville jeg ha stoppet innvandringen først. Jeg ville ha stoppet innvandringsstrømmen, jeg ville ha stoppet jus soli (automatisk nasjonalitet og statsborgerskap for alle som fødes innenfor landegrensene, min anm.), jeg ville ha stoppet familiegjenforeninger, jeg ville ha begrenset antallet utenlandsstudenter til nesten ingenting, jeg ville ha utvist kriminelle etter endt soning og de som er arbeidsledige mer enn seks måneder, alt jeg foreslo under presidentvalget. Jeg tror situasjonen krever noen som er streng og tydelig, sier Zemmour.

Behovet for streng og konsekvent realpolitikk er det vanskelig å si seg uenig i. Hvordan man kan tro noe annet når landets rådhus, politistasjoner og skoler settes fyr på, når politimenn angripes av innvandrere for å gjøre jobben sin, når tusenvis av opprørspoliti må ta til gatene og myndighetene må innføre portforbud nattestid. Da er det vanskelig å være uenig i at ettergivenhet ikke er veien å gå.

Pew Research Center skrev i 2016 at «Selv om all migrasjon til Europa umiddelbart og permanent skulle stoppe – et ‘nullmigrasjonsscenario’ – vil den muslimske befolkningen i Europa fortsatt forventes å stige fra dagens nivå på 4,9 % til 7,4 % innen år 2050.»

Allerede i 2016 var 8,8 prosent av Frankrikes befolkning muslimsk og utgjorde over 5,7 millioner mennesker:

Den tidligere Le Figaro-journalisten trakk en parallell til opptøyene i 2005, med sier at situasjonen nå er mer alvorlig:

–  I 2005 var det bare forstedene som ble rammet. Nå er hele Frankrike rammet, fra Paris til småbyer. Hvorfor rammes de? Fordi vi i 20 år har fordelt innvandrere utover landet, sier Zemmour.

– Det er politikken med å distribuere innvandrere over hele Frankrike som har ført til at alle franskmenn i dag er berørt av disse opptøyene. Alle franskmenn ser produktet av feilslått immigrasjon i 40 år, konkluderte Éric Zemmour.