Frihetsverdier

Politiet påstår de ikke klarer å beskytte Paludans ytringsfrihet grunnet voldelig islam

I disse dager pågår Danmarks største demokrati-festival på idylliske Bornholm. Her møter de politiske toppene og en mengde kulturpersonligheter opp. Alt for å hedre og styrke demokratiet. Dagen før festivalen åpnet fikk Rasmus Paludan, kjent for å brenne koranen, forbud av politiet mot å nærme seg festivalen. Begrunnelsen er at politiet ikke makter å beskytte sikkerheten til Paludan og de andre festivaldeltakerne. Med andre ord: nok en seier for voldelig islam.

Dansksvenske Rasmus Paludan har fått ordre om ikke å nærme seg Allinge på Bornholm mens det er folkemøte på øya i perioden 14. – 18. juni. Politiet skjuler ikke begrunnelsen for ordren: Man klarer ikke å sikre Paludans og folkemengdens sikkerhet. Islam nevnes ikke med et ord, men det er jo ingen andre enn voldsparate muslimer som kan finne på å angripe Paludan og eventuelt andre sakesløse festivaldeltakere.

Fra politiet på Bornholm lyder det slik:

«Det bornholmske politiet vurderer at din tilstedeværelse på folkemøtet på Bornholm vil innebære en konkret og tilstedeværende fare for din sikkerhet, samt sikkerheten til andre personer som er til stede» som politiet ikke kan klare å iverksette «tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å avverge faren forbundet med din deltakelse i folkemøtet».

Selv her i innledningen ringer og ringer demokratiske alarmklokker, for det er ikke Rasmus Paludan som utgjør noen fare: Han har aldri truet med vold, oppfordret til vold eller opptrådt voldelig. På den annen side er det nok de vanlige volds- og overgrepsklare gruppene som kunne tenke seg enten å angripe Rasmus Paludan eller kanskje til og med drepe ham, og hvis vi levde i et demokratisk rettssamfunn, ville det vært dem politiet nedla forbud mot å besøke øya.

Man kaster altså ytringsfriheten under bussen, og det på på en festival som hyller det frie, åpne demokratiet.  Det sier alt om hvilken makt man tillegger voldelige muslimer.

De aggressives veto

Politiet har tidligere gitt Paludan beskyttelse. Men det har vært veldig dyrt. Og politiet anser det nå som en umulig oppgave. Vi har tilsvarende situasjon i Norge. Her nektes Sian å demonstrere, og politikere lokalt har vært opp i det røde feltet grunnet de høye kostnadene ved å beskytte ytringsfriheten.

Man kan levende forestille seg hvordan reaksjonene hadde vært om Paludan valgte bort koranen og heller satte fyr på en bibel. Det ville nok ført til debatt – men en sivilisert sådan.

Men islam er som kjent ikke som andre religioner. Islam er en hard, voldelig lovreligion, tross alle lovnader om «fred». Fred blir det først når islam har inntatt makten på alle samfunnsnivå. Da har alle lydig underkastet seg islams doktriner i sine personlige og daglige liv. Det er dette som er fredskonseptet i islam, et konsept verken medier eller politikere vil høre om eller snakke om.

Det er således en svart dag for det danske demokratiet og den danske rettsstaten, som velger å bøye seg for aggressorens veto og begrense en fredelig borgers konstitusjonelle rett til å utøve sine demokratiske rettigheter. Paludan ser ut til å ville gjennomføre sine planlagte aktiviteter 100 meter nord for Royal Archipelago School på den andre siden av øya – akkurat utenfor området han er nektet adgang til.

Den korte avis