Barn

Økt vold og økt antall knivbærere. Byrådets plan: kraftsatsing mot Oslo vest

Oslos yngste kriminelle bor oftest øst for Akerselva og flertallet har innvandrerbakgrunn. Salto-rapporten for 2022 viser tiltakende voldskriminalitet og flere unge ned i barneskolealder blir tatt med kniv, men aldri før er det blitt registrert så få saker for narkotikalovbrudd. Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Usman Mushtaq (Ap) reagerer på rapporten, men han mener å vite hvordan han skal få bukt med ungdomskriminaliteten: – Vi vil gjennomføre en kraftsatsing i Oslo vest mot narkotika.

Aftenposten har tatt for seg den nye Salto-rapporten, som for første gang inneholder inneholder informasjon om hvor ungdomskriminalitet i hovedstaden skjer. Det er ingen overraskelser som avdekkes i så henseende, kriminaliteten foregår der man intuitivt tror den foregår; i all hovedsak i sentrum og bydel Gamle Oslo. Det betyr ikke at de kriminelle unge nødvendigvis bor i sentrumsområdene, men de reiser dit – fra østkanten.

I rapporten skriver politiet og kommunen rett frem: «Oslo er en delt by.»

Mens det i Gamle Oslo er over 1000 anmeldelser, er det i de vestlige bydelene Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker under 200 anmeldelser der den mistenkte var under 22 år, skriver avisen.

Mer vold og kniv

Aftenposten har laget grafikk som viser variasjonen i anmeldte lovbrudd i Oslos ulike bydeler sist år. I kategorien «annen kriminalitet» der mistenkte var mellom 10 og 22 år, gjaldt de fleste anmeldelsene bæring av kniv eller annet våpen, hensynsløs adferd og ordensforstyrrelse, og den geografiske forekomsten var som følger:

Grafikken som viser voldshendelser ser relativt lik ut, der Bydelene Gamle Oslo, Sentrum og St. Hanshaugen har flest saker, og Søndre Nordstrand er hakk i hæl.

Økt vold og knivbæring framholdes som de mest bekymringsfulle punktene i rapporten av politiinspektør og leder for forebygging i Oslo politidistrikt, Rune Solberg Swahn. Han deler funnene i tre punkter:

  1. Vold: Den største bekymringen er økning i voldskriminalitet. Det kommer ikke frem i rapporten, men så langt i 2023 har det vært en økning i vold blant de mellom 10 og 17 år.
  2. Kniv: I fjor ble 194 unge anmeldt for å bære kniv. Av disse var 83 mellom 10 og 17 år, det er det høyeste tallet på mange år.
  3. Narkotika: Det er økning i den selvrapporterte bruken av narkotika. Det kommer frem i Ung i Oslo-undersøkelsen og undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet. Politiets tall viser derimot at anmeldte narkotikalovbrudd stuper.

At politiet i det hele tatt opererer med en aldersinndeling der de yngste vold-og våpenkriminelle går på mellomtrinnet på barneskolen sier sitt om en utvikling som ikke er god. Det er høyst bekymringsfullt at både anmeldt volds- og våpenkriminalitet er for oppadgående.

Ah, Oslo vest

Mens politiinspektøren har størst bekymring for voldskriminalitet, har Aftenposten hentet inn en tilsvarende bekymret byråd for Arbeiderpartiet, Usman Mushtaq. Bekymringsnivået framstår altså like høyt hos byråden som hos politiet, men Mushtaq bekymrer seg ikke mest for vold og knivbæring. Det er spriket mellom anmeldt og selvrapportert narkotikabruk han synes er svært bekymringsfull, og særlig synes han politiet bør konsentrere innsatsen mot Oslo vest.

På papiret kommer bydelene Alna og Søndre Nordstrand dårlig ut. Heller ikke dette stemmer overens med det ungdommene selv forteller. Ung i Oslo-undersøkelsen viser at det er unge vest i Oslo som bruker mest narkotika.

Aftenposten ramser opp forklaringer på hvorfor vestkantungdom sjeldnere anmeldes for narkotikalovbrudd, og årsakene er rimelig åpenbare, for heller ikke østkantens ungdom straffeforfølges ved besittelse av brukerdoser.

For eksempel at en person blir stoppet av politiet for et voldslovbrudd, og politiet finner narkotika når de ransaker personen. Denne typen saker er det flere av i de østlige og sentrumsnære bydelene enn på vestkanten.

Når politiet «finner narkotika» er det da snakk om narkotika i større kvanta, gitt det faktum at rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk skal slippe straffeforfølgelse, ifølge nye retningslinjer fra Riksadvokaten. I praksis er det rimelig fritt fram å gå rundt med mindre mengder narkotika, selv om dette ikke presiseres av Aftenposten.

Mushtaq og byrådet er likevel bekymret over utviklingen vest i byen, hvor bruk av tunge narkotiske stoffer øker. Dette henger sammen med alkoholbruk og festkultur, sier han.

– Derfor vil vi gjennomføre en kraftsatsing i Oslo vest mot narkotika. Den skal være særlig rettet mot skolene i disse områdene.

Legg merke til formuleringen. «Det henger sammen med alkoholbruk og festkultur» som foregår på vestkanten, mens vold, knivbæring og salg av narkotika snarere er uttrykk for trangboddhet og stigmatisering. Det er ikke så vanskelig å se hvor Mushtaq vil med dette utspillet.