Den kulturelle revolusjonen

Dødstrues fordi hun sier sannheten om fundamentalistisk islam

En kvinnelig fransk antropolog har gransket den største verdensomspennende totalitære organisasjonen, Det muslimske brorskapet, i 30 år. Basert på faktisk kunnskap om Brorskapets strategi i Europa, har Florence Bergeaud-Blackler forfattet boken "Brorskapet og dets nettverk". Etter hets i sosiale medier grunnet boken, er hun nå den eneste forskeren i Europa som grunnet drapstrusler må ha livvakter 24/7. I Norge samarbeider norske politikere og myndigheter med Brorskapet, som hylles i mediene for sitt "sosiale engasjement". Det interessante er at verken politikere eller medier ser ut til å forstå at nettopp kulturell infiltrasjon er en del av maktstrategien til Brorskapet for på sikt å kunne omstyrte hele samfunnet til å bli styrt av sharia.

Vi er ikke overrasket. Den franske antropologen og forfatteren Florence Bergeaud-Blackler stakk hånden inn i det totalitære vepsebolet med boken Le Frérisme et ses réseaux, Brorskapet og dets nettverk, med forord av den høyt anerkjente islameksperten Gilles Kepel. Boken beskrives som en saklig og veldokumentert. Forfatteren går inn i detaljene om Brorskapets opprinnelse i Egypt for snart 100 år siden, Brorskapets doktrinære grunnlag, dens organisasjon og modus operandi, samt dens metoder for rekruttering og indoktrinering. Boken er overhodet ikke et angrep på muslimer, men avdekker hvordan Brorskapets strategi er å islamisere ikke-islamske land på alle nivå, fra skole til universitet, fra økonomi til politikk. 

Forfatteren har også levert betydelig arbeid om den omfattende og den økonomiske lukrative halalindustrien i Europa.

I Norge frontes denne verdensomspennende bevegelsen av Rabitamoskeen som ligger under Det islamske forbundet (Dif), anført av Basim Ghozlan og hans hustru, den tidligere kommunisten og konvertitten Lena Larsen. Ghozlan har aldri tilbakevist at han er en helhjertet støttespiller og samarbeidspartner av Brorskapet, og han har også vedgått at kontoen til Dif fylle sopp av kroner fra Midtøsten, kroner som går til å kjøpe opp eiendommer i Norge som gjøres om til moskeer – med mer. Men norske medier behandler Ghozlan og Dif som var de en troskyldig frikirke, som sist under id-markeringen på Rådhusplassen i Oslo i april i år, arrangert av nettopp Dif.

Hvilken politiske innflytelse Dif har, manifesterte seg tydelig da Oslo byråd overkjørte plan- og bygningsetatens avslag på å bygge en stormoské i Carlmeyers gate i Oslo sentrum. Prislapp er på mellom 150 og 200 millioner kroner, kroner som kommer fra Midtøstens sympatisører med Brorskapet. Politikerne i Oslo mente det var behov for et «litteraturhus for religioner». Altså bet de på Brorskapets manipulerende strategi.

«Et globalt islamsk samfunn»

Florence Bergeaud-Blackler har gjort jobben man bør forvente av en forsker. Hun har kledd av Det muslimske brorskapets totalitære virke i Europa, som inkludere veldedige organisasjoner som Islamic Relief. Nå står hun i fare for å ende livet sitt som den franske læreren Samuel Paty – med hodet kappet av – fordi han underviste om ytringsfrihet ved å vise karikatur av Muhammed fra satiremagasinet Charlie Hebdo.

Bergeaud-Blackler dokumenterer sobert hvordan Brorskapet har infiltrert vesteuropeiske samfunn på alle nivå, være seg vitenskap, politiske, kulturelle og religiøse institusjoner, og hvordan de sikter inn på en sakte men sikker maktovertakelse med koranen og sharia i dets midte.

Det er nettopp denne strategien vi i HRS i årevis har dokumentert her i Norge.

Den modige og opplyste forfatteren og antropologen har selvsagt blitt motarbeidet av andre forskere. (Det er en grunn til at forskere liker å gå i flokk langs politisk korrekte stier for slik å sikre offentlige forskningsmidler.) Hetsen har også gått sin seiersgang i sosiale medier, noe som skal være det som har utløst konkrete drapstrusler mot henne som har gjort henne til den eneste forskeren i Belgia med livvakter døgnet rundt.

«Det muslimske brorskapet er et aktivt system som tar sikte på å samle alle komponentene i islam for å oppnå et globalt islamsk samfunn. Det er et prosjekt brorskapet aldri har lagt skjul på. Målet er at samfunnet skal bli sharia-kompatibelt og til slutt helt islamsk», skriver hun.

Vi snakker altså om et nytt kalifat av en helt annen og større dimensjon enn Den islamske staten.

Bergeaud-Blackler mener at det nesten er ingen i Vest-Europa som lenger tør å forske på islam. Gilles Kepel, en av Europas fremste forskere på islam, går snart av med pensjon, og kommer til å etterlate seg et stort tomrom. Lyspunktet er at Bergeaud-Blackler får støtte av 800 akademikere i et opprop.

Støtten er viktig, men når draptruslene allerede er kommet, vet vi at de nok ikke går ut på dato, som vi så da Salman Rushdie ble utsatt for terrorangrep i fjor, rundt 30 år etter at han ga ut Sataniske vers. Muhammeds menn og kvinner glemmer sjeldent.

Bergeaud-Blackler gir politikere et kjærkomment innblikk i Brorskapets strategi – hvis politikerne vil ta dokumentasjonen og alvoret innover seg.