Innvandring

FrP presser regjeringen hardt for å få på plass forbud mot søskenbarnekteskap

Over to år etter at et flertall på Stortinget vedtok forbud mot søskenbarnekteskap i 2020, er forbudet fremdeles ikke på plass. FrP har ved flere anledninger presset regjeringen til å handle i tråd med vedtaket uten at noe særlig har skjedd. Tålmodigheten til FrP er på bristepunktet og nå krever FrP ved Per-Willy Amundsen at forbudet er på plass før utgangen av dette året.

3. november 2020 var en stor dag for oss i HRS. Grunnet vårt arbeid gjennom årene, samt et tungt engasjement fra FrP, vedtok Stortinget å kriminalisere tvangsekteskap, forby søskenbarnekteskap samt å pålegge foreldre ansvar for å sikre at døtrene ikke blir kjønnslemlestet (avvergelsesplikt).

Det var ikke minst takket være Per-Willy Amundsen i Justiskomiteen og saksordfører på saken, at dette ble til en historisk dag. Sammen med Senterpartiet presset FrP Arebeidepartiet til å bli med på denne lovendringen.

Avveringsplikten

Den nye lovendringen om avvergingsplikt lyder slik:

«Straffeloven § 196 nytt fjerde ledd skal lyde:

Tredje ledd bokstav b gjelder ikke dersom fornærmede er mindreårig og den som unnlater å avverge er barnets forelder, steforelder, fosterforelder eller en annen som har daglig omsorg for barnet.»

Dette gjelder også ved tvangsekteskap – og seksuelle og voldelige overgrep mot barn generelt. Fra nå av plikter en mor, en far, en besteforelder etc. å hindre at slike overgrep skjer.

I tillegg ble daværende Solberg-regjering pålagt å forby søskenbarnekteskap, en praksis som har ført til massivt med transkontinentale tvangsekteskap gjennom årene, og som har vært et svært avgjørende hinder for integrering. Det forventes at forbudet vil nedfelles i Ekteskapsloven, og dermed vil omfatte alle i Norge. Dette forbudet stod kun FrP, Sp og Ap bak, som altså har flertall på Stortinget.

Praksisen med transkontinentale arrangerte ekteskap mellom søskenbarn har torpedert integreringen i betydelige deler av ikke-vestlige befolkningsgrupper fra muslimske land. Ikke minst ved at slike ekteskap har skapt store familier og klaner som holder medlemmene i et kulturelt nakketak. For ikke å snakke om alle overgrepene slike ekteskap medfører, ikke minst seksuelle overgrep mot den kvinnelige parten. I tillegg kommer helseskadene som så mange barn født i slike ekteskap påføres av både fysisk og psykisk karakter.

Per-Willy Amundsen stilte den 24. februar 2022 skriftlig spørsmål om status for fremdriften i gjennomføringen av vedtaket og når det kunne ventes at de nødvendige lovendringer ville bli fremlagt for Stortinget. Barne- og familieministeren svarte med at lovendringen skulle utredes av Norges institusjon for menneskerettigheter. Så ble det stille – igjen.

Sendrektig

I går presset FrP ytterligere på gjennom et representantforslag (dok 8) ved Sylvi Listhaug, Erlend Wiborg, Per-Willy Amundsen og Silje Hjemdal. De mener det er nødvendig å fastsette en «tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Det pekes herunder på at det nå har gått over to år siden vedtaksdato».

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovendring som forbyr ekteskap mellom søskenbarn, innen 31. desember 2023.

Et anmodningsvedtak som det vi så i november 2020, kan torpederes av den til enhver tid sittende regjering. Vi tror derimot at den Ap-ledende regjeringen ikke vil overkjøre Stortinget, ikke minst fordi Ap selv var med (i opposisjon) på å stemme frem vedtaket. Ap har bundet seg selv til masten. Dessuten tyder alt på at Kamzy Gunaratnam, Ap og saksordfører i saken for justiskomiteen, varmt støtter et slikt forbud. Det interessante blir nå derfor hva selve ordlyden vil bli i lovteksten som nok kommer før årsskiftet.

Det er også verdt å merke seg at Høyre har snudd fra å være mot forbud under statsråd Bent Høies ledelse, til nå å være for et forbud. Altså er det et stort flertall på Stortinget som ønsker et forbud på plass.

Det bør også bemerkes at et forbud mot søskenbarnekteskap ikke vil stoppe muslimer bosatt i Norge fra å inngå ekteskap med søskenbarn her. Et slik ekteskap kan etter vår erfaring inngås i moskeen, altså et shariaekteskap som ikke kan registreres hos Folkeregisteret. Men familie og eget miljø vil anse «ekteparet» som gift. Det vil heller ikke bli forbudt for andre grupper å leve sammen som samboer med et søskenbarn. Hovedvirkningen av et lovforbud er at det blir stopp i å hente nye ektefeller til Norge som er søskenbarn.

Se debatten i Stortinget her, siste sak i sendingen. 

Representasjonsforslaget kan leses her.