Innvandring

Franske kvinner er våknet

En undersøkelse avdekker at 64 prosent av franskmennene vil stoppe ikke-vestlig innvandring til Frankrike, der hele 66 prosent av kvinnene mener det samme. Det er uhyre sjelden at kvinner er strengere enn menn på dette området.

CSA-undersøkelse er utført for CNEWS og ble publisert 12. april. Her sier 64 prosent av respondentene ja til å stoppe den utenomeuropeiske innvandringen til Frankrike.

Utover at det er et betydelig flertall, 64 mot 36 prosent, som ønsker å stoppe ikke-vestlig innvandring, så er det oppsiktsvekkende at kvinnene er blitt de strengeste: 66 prosent av kvinnene sier de ønsker å stoppe denne innvandringen, mot 61 prosent av mennene.

Ett annet interessant trekk er at de unge er blitt mer restriktive. Den alderskategorien der vi finner flest som sier ja til å stoppe den ikke-vestlige, eller utenomeuopeiske, innvandringen finner vi fortsatt blant 50-64-åringene med 68 prosent, men hakk i hæl følger 25-34-åringene med 66 prosent. De mest «positive» (59 sier ja til å stoppe, 40 prosent sier nei) er blant 35-49-åringene.

Ikke uventet er de som tilhører den politiske høyresiden som vil stoppe den ikke-vestlige innvandringen til landet, med hele 94 prosent. Men det er også flertall på venstresiden, med 63 prosent.

Turbulente tider

CNEWS påpeker at undersøkelsen er utført i en tid der det har vært flere ting på gang. Blant annet har Éric Ciotti, presidentkandidat for republikanerne, bedt den franske innenriksministeren, Gérald Moussa Darmanin, om å bekjempe den ulovlige innvandringen fra eller via Italia. Ciotti har uttalt at det er en «alarmerende situasjon» med en «flodbølge av innvandring» fra Côte d’lvoire, Guinea, Tunisia og Mali.

Det diskuteres også et lovutkast om innvandring som skal gjøre det enklere å få oppholdstillatelse i Frankrike hvis en har kommet på ulovlig vis, ut fra at en rekke sektorer i landet mangler arbeidskraft. «Men regjeringens prosjekt er følsomt i kontekst av krisen med pensjonsreformen», heter det i CNEWS  at det endelig lovtekstforslaget er utsatt for å bli om omformulert.

Det er sikkert fint å skylde på pensjonsreformen (å heve pensjonsalderen fra 62 år til 64 år, som befolkningen har satt seg sterkt imot), men hvor flott lyder det på den ene siden å stoppe «flodbølgen» av ulovlig innvandring for på den andre siden belønne ulovlige innvandrere med oppholdstillatelse for å dekke opp for manglende arbeidskraft i visse sektorer?

I tillegg krangler franske myndigheter med italienske myndigheter, da sistnevnte nekter illegale båtmigranter å gå i land i Italia, som så heller blir fraktet til Frankrike. Dessuten er Frankrike og Storbritannia ikke enige om hvordan man skal stoppe flukten over den engelske kanal. Tidligere i år ble 14 personer er dømt til flere års fengsel i Frankrike for organisert menneskesmugling rundt om i Europa, og det var ikke første gang.

Utvilsomt fører den ikke-vestlige innvandringen til Europa til en rekke problemer, og det kan se ut som om stadig flere begynner å innse at det ikke kan fortsette.