Innsparket

Ny smuglerring avdekket i Frankrike

14 personer er dømt til flere års fengsel i Frankrike for organisert menneskesmugling rundt om i Europa. Og igjen er det srilankere som blir tatt i disse smuglerringene.

At vi har et asylinstitutt som ikke fungerer etter hensikten kan ingen være i tvil om. Likevel gjøres det lite eller ingenting for å endre systemet, så man kan lure på hva hensikten med dagens asylsystem egentlig er. Men de som kan glise hele veien til banken er menneskesmuglerene.

Deres kynisme har ingen grense og langt de fleste kan operere uten frykt for å bli tatt, men innimellom lykkes det for politiet å fange noen opp. Men hva hjelper det?

Smuglerringer – og liten straff

Ifølge flere nyhetsbyråer er 14 srilankere dømt til flere års fengsel i Frankrike for organisert menneskesmugling. Den hovedmistenkte skal ha styrt smuglerringen fra den lille, idylliske landsbyen Serifontaine nord i Frankrike. Under dekke av å drive en dagligvarehandel i en landsby med knappe 3.000 innbyggere, har han holdt sin opprinnelige lukrative business skjult.

Påtalemyndigheten mener det var han som bestemte prisene og organiserte rutene for å flytte migranter fra Sri Lanka og Bangladesh rundt i Europa. For ved hjelp av bestikkelser av tjenestepersoner i Øst-Europa, money talks, la han opp en rute via Ukraina.

Men mens menneskesmugling nå antas å være mer inntektsbringende enn narkotikatrafikken, henger ikke straffene med. Hovedmistenkte ble dømt til fire år i fengsel, ett av dem betinget. En annen mistenkt, med base i Storbritannia, men begjært utlevert til Frankrike, ble dømt til fem års fengsel. De andre i saken fikk mildere straffer.

Noen som tror slike straffer virker avskrekkende?

Business as usual

I 2013 ble 18 personer arrestert i Storbritannia og Frankrike for å ha å smuglet srilankiske illegale migranter inn i Storbritannia. Politiet, i en internasjonal operasjon, hadde da raidet en rekke adresser i London, Luton og Essex, samt eiendommer i Frankrike og Tyskland. 11 av dem ble tatt i England og syv i Frankrike.

Alle de arresterte var av srilankisk opprinnelse, med unntak av en 41 år gammel nederlandsk statsborger. Politiet beslagla også datamaskiner, dokumenter, kontanter og mobiltelefoner fra en rekke adresser.

De arresterte var en del av et kriminelt nettverk som smuglet srilankere inn i Storbritannia i kjøretøy gjennom kanalporter til en pris på rundt 4.500 pund (45.000 NOK) per person. Prisene har neppe gått ned etter det.

Den gang sa Rob Allen, assisterende direktør for Immigration Enforcement Criminal and Financial Investigations, at menneskesmugling er en internasjonal forbrytelse som krever internasjonalt samarbeid, og arrestasjonene viser at samarbeid gir resultater. Videre hevdet at at den daværende operasjonen ville ha «betydelig innvirkning» på et annet organisert nettverk de hadde under oppsikt, som også smuglet srilankiske statsborgere til Storbritannia.

Nestleder i Kent Police, Alan Pughsley, var enda mer optimistisk. Han mente at arrestasjonene den gang ville sende et sterkt signal til andre menneskesmuglere. For «vi vil jobbe sammen med britiske og utenlandske partnere for å spore deg opp og stille deg for retten».

Men det ser ut som om både samarbeidet og å få stilt dem for retten, og i alle fall til riktige straffer, har fått seg et skudd for baugen. For som dagens nyhetsbyråsak påpeker: «Smuglerringer har tjent gode penger på at et økende antall migranter har forsøkt å ta seg til Europa de siste årene». Og Storbritannia er fortsatt en populær destinasjon. I fjor ble det registrert nesten 46.000 personer som tok seg over Den engelske kanal, 17.000 flere enn året før. I tillegg kommer mørketallene.

Og hvordan skal dette stoppes?