Finansiering

Over 1,2 milliarder kroner sendt til utlandet av privatpersoner 2.halvår i fjor

Innvandrere fra Somalia, Pakistan og Afghanistan sender ufattelige summer til opprinnelseslandene. HRS har innhentet oppdaterte tall fra Skatteetaten. Vi snakker om milliarder på milliarder av norske kroner som går fra privatpersoner her til privatpersoner der. Når våkner Stortinget? Skal dette bare få fortsette? Ikke minst med tanke på at disse gruppene topper statistikk over fattigdom og trygdeavhengighet burde alarmen ha gått for lenge siden.

HRS har igjen hentet inn tallene for pengeoverføringer til utlandet fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i utlandet. Det betyr at dette er penger som personer i Norge overfører via foretak som Forex, Western Union og MoneyGram til mottakere utenlands. Overføringer fra næringsvirksomhet er ikke inkludert, ei heller ikke banktransaksjoner eller kontanter folk tar med seg når de eksempelvis besøker Somalia eller Pakistan. Merk også at tallene baserer seg på hva foretaksregistrene har rapportert inn til Valutaregisteret hos Skatteetaten.

Mens vi er inne i en tid der alt bare er blitt dyrere i Norge, ser det ikke ut til å forhindre privatpersoner å sende store summer til det som antakelig er deres opprinnelsesland. Om disse pengene benyttes i det aktuelle landet til å etablere egen formue, ikke minst i form av hus og eiendom, eller om det kommer trengende familiemedlemmer til gode, vet man ikke.

Pengene strømmer ut

I andre halvdel av 2022 ble det til sammen sendt ut over 1,2 milliarder norske kroner via dette private overføringssystemet. Hele 731 millioner kroner ble sendt til 10 land fra Norge, mens de øvrige i underkant av 524 millionene ble sendt til personer i en rekke andre land.

For de av dere som har fulgt med våre halvårlige oppdateringer, er det kanskje ingen overraskelse at listen over 10 på topp land er stabil. Igjen er det Somalia som topper listen, hvilket med stor sannsynlighet vil si at de som regnes som de «fattigste» i Norge ifølge de fleste statistikker, også er dem som har mest å rutte med når det gjelder å sende penger «hjem». I andre halvår 2022 ble det sendt over 180 millioner kroner av privatpersoner i Norge til Somalia. Deretter følger Pakistan med over 132 millioner kroner, etterfulgt av Afghanistan med over 117 millioner kroner.

Topp 10-listen fordeler seg slik:

Samtidig ser det ut som somaliere i Norge har fått noe dårligere råd. For bare i første halvår i 2021 ble det sendt hele 372 millioner kroner til Somalia, mens det i første halvår i 2022 var på 240 millioner kroner. I andre halvår 2022, der vi tidligere har erfart at overføringene har vært høyere i andre enn i første halvår, er vi nå «nede» på 180 millioner kroner. Da er det kanskje ikke rart at Arbeiderpartiet ivrer for å øke trygder og ytelser.

Det var også en viss nedgang for overføringene til Pakistan, i andre halvår med 132 millioner kroner mot 164 millioner kroner i første halvår. Derimot er det en betydelig økning for Afghanistan, med 81 millioner kroner i første halvår mot 117 millioner kroner i andre halvår.

Sammenstilt første og andre halvår 2022:

Dette betyr igjen at privatpersoner i disse 10 landene mottok over 1,5 millarder kroner i 2022 fra privatpersoner i Norge.

Totalt ble det sendt ut over 2,5 milliarder kroner fra privatpersoner i 2022.

Ifølge tidligere tall forteller det oss at i perioden 2018 til og med 2022 er det blitt sendt over 2,6 milliarder kroner til Somalia, over 1,6 milliarder kroner til Pakistan og over 900 millioner kroner til Afghanistan. Altså over 5 milliarder norske kroner til privatpersoner i tre land.

Dette er vanvittig mye penger, men fortsatt unnlater politikerne å sette søkelyset på praksisen. For det er liten tvil om at mye av dette er det norske skattebetalere som finansierer, samtidig med at det kan handle om svart økonomi og kriminalitet, for ikke å snakke om eventuell sponsing av terror.

Vanvittig mye penger

Hvor vanvittig mye penger dette er kan synliggjøres ved lønnsnivået i personenes mottakerland.

Ifølge Average Salery Service er en årlig brutto gjennomsnittslønn i Somalia på 8,958 USD eller i underkant av 94.000 NOK, mens den mest typiske årslønnen er på 2,000 USD, altså i underkant av 21.000 NOK. Målt opp mot at en familie med tre barn som lever på sosialstønad og/eller andre trygdeytelser og såkalte «gratis» velferdsgoder i Norge mottar omtrent 700.000 NOK i året, begynner virkelig forskjellene å tre frem. Det er betydelig forskjell på et høy- og lavkostnadsland, så vi kan bare tenke oss hvordan pengene fra Norge bidrar til å øke klasseskillene i mottakerlandet.

I Pakistan er en årlig brutto gjennomsnittslønn på 16,416 USD eller 172.000 NOK, mens den mest typiske årslønnen er på 7,000 USD, altså i ca. 73.000 NOK.

I Afghanistan er en årlig brutto gjennomsnittslønn på 34,226 USD, over 358.00 NOK, der den mest typiske årslønnen ligger på nivå med Pakistan, altså ca. 73.000 NOK.

Flere vil gjerne påstå at disse private pengeoverføringene viser at flyktninger som har klart å få opphold i Vesten, bidrar til å hjelpe gjenværende familie til tross for deres egen «fattigdom» i et høykostnadsland og i en velferdsstat som Norge. Vel, HRS har med selvsyn sett hvordan noen av disse pengene benyttes i Pakistan og hva de fører til. Palassene finansiert med vestlige penger ligger tett, eiendommer kjøpes opp, skolepengene øker, de fattige uten vestlige kontakter skvises ut, lønningene går ned, så nei, det var ingenting som minnet om noen humanitet.

Her et eksempel, eieren bor eller bodde i Norge, bildet er fra 2004, og det er ingenting å utsette på standarden: