Fundamentalisme

Var «husmor» under IS. Nå utvist på livstid

En 38 år gammel kvinne er dømt til fire års fengsel og fratatt sitt danske statsborgerskap fordi hun promoterte Den islamske staten ved å ha bodd der som "husmor" i IS-høyborgen Raqqa. Kvinnen er ilagt permanent innreiseforbud til Danmark. Den bosniske kvinnen dro til Syria med ektemann og seks barn.

Dommen mot den 38 år gamle kvinnen falt denne uken i Kolding. Elmina Aljic blir også utvist av Danmark med permanent innreiseforbud.

I 2015 reiste hun med mann og seks barn til Syria, hvor hun var kone og husmor i blant annet Den islamske statens høyborg, Raqqa. Ved å gjøre det bidro hun til å opprettholde IS, ifølge dommen.

Åtte barn plassert hos besteforeldrene

Kvinnen har dobbelt statsborgerskap – dansk og bosnisk. Dermed blir hun ikke statsløs når hun fratas det danske statsborgerskapet.

38-åringen er én av de tre kvinnene som sammen med sine 14 barn ble hentet tilbake til Danmark i oktober 2021. Mødrene ble alle tatt i varetekt og siktet for å ha støttet en terrororganisasjon IS og ulovlig ha reist til en krigssone. En 35 år gammel kvinne ble i høst, som den første av de tre mødrene, dømt til tre års fengsel ved retten i Esbjerg.

Den ble økt av høyesterett til fire års fengsel.

Ifølge spesialaktor Bettina Wagner, som er aktor i saken mot Elmina Aljic, bør åttebarnsmoren ha en strengere straff enn de fire årene. Nærmere bestemt fire og et halvt år.

Hun mener på bakgrunn av korrespondanse mellom kvinnen og familiemedlemmer i Danmark, at kvinnen ikke har tatt tydelig avstand fra IS.

– Det er en skjerpende omstendighet at hun ønsket å bli og at hun sympatiserte med og støttet Den islamske staten, sa spesialaktor i et rettsmøte mandag.

Den 38 år gamle kvinnen har selv avvist at hun har vendt Danmark ryggen med sine handlinger.

– Det tror jeg ikke jeg har. Det var aldri mitt ønske å reise til Syria og bli der. Mitt ønske har alltid vært å bo i Danmark og leve et liv som alle andre.

Kvinnen har åtte barn. De er i alderen 3 til 17 år og er plassert hos kvinnens foreldre i Danmark. Barna var et tema i forbindelse med kvinnens straffesak.

Barna får bli i Danmark

Bettina Wagner tok til orde for at kvinnen skal miste sitt danske statsborgerskap og utvises, mens det ifølge henne ikke er noe i veien for at barna, som danske statsborgere, fortsatt kan bo i Danmark.

Kvinnens forsvarer argumentere med at det vil være et brudd på menneskerettighetene om rett til familieliv dersom kvinnen utvises.

Det var uenighet i retten både om straffens lengde og tilbakekall av dansk statsborgerskap. Syv stemte for at kvinnen skal dømmes til fire års fengsel, mot fem stemmer for ytterligere et halvt års fengsel.

Sju stemte for å frata kvinnen det danske statsborgerskapet og utvise henne, mens fem stemte imot.

Siden flertallet bestemmer, ender straffen med fire års fengsel og tap av det danske statsborgerskapet.

Hvorvidt den bosniske kvinne anker dommen er uvisst.

TV2