Den kulturelle revolusjonen

NRK fant de ekte homofobe: polakkene, selvsagt

Det er lite som irriterer meg mer enn NRKs framstilling av polakker. Tilsynelatende er polakkene en gruppe det er helt greit å generalisere om og se ned på grunnet "homohets", "forvitring av demokratiske institusjoner" og "kvinnefiendtlighet" - høyst sannsynlig fordi polakkene er hvite europeere som ikke ville tatt til orde for forfølgelse eller drap - og dermed ikke passer offerrollen NRK ellers er glad i å påføre minoriteter.

Polsk-norsk kjærleikshistorie blir hetsa på nett

Filmen «Norwegian Dream» har vekka sterke reaksjonar i det polske miljøet i Noreg: «Lag ein film om landsmenn som har lukkast i utlandet – ikkje nokre jævlar».

Slik er overskrift og ingress i NRKs sak, der de har avgitt kommentarfeltene i en polsk Facebook-gruppe et besøk. Gruppen heter «Dzieje się w Norwegii», som oversatt betyr «Dette skjer i Norge», og har 24.000 følgere.

På gruppesidene ble traileren til filmen «Norwegian Dream» delt, og det er blant de mange hundre kommentarene i kommentarfeltet NRK har funnet «hets av homofile». Hvordan googles automatiske oversettelse står seg vet jeg lite om, men slik ser delingen ut på gruppens nettsider:

NRK rapporterer det grusomme som har skjedd i kommentarfeltet:

– Det har vore mange, ganske grove, kommentarar. Mykje homofiendtleg. Kommentarar både på meg og på filmen, seier regissør Leif Igor Devold.

Han er sjølv halvt polsk og halvt norsk.

I kommentarfeltet finn ein over 480 kommentarar og meiningar om innhaldet i filmen. Enkelte skriv, her omsett til norsk: «takk, auga mine blør», «det er denne filmen som fornærmar oss polakkar» og «det er uuthaldeleg».

Andre har kommentert «heile dette konseptet med filmen er katastrofalt drit» og «lag ein film om landsmenn som har lukkast i utlandet, ikkje nokre jævlar».

Polakker mest brutale

Jeg gikk selv gjennom kommentarfeltet, og visst er det noen opprørte kommentatorer der ute. Spesielt aggressive framstår de dog ikke, og så vidt jeg kunne se var det ingen kommentarer som ikke kunne vært ytret om meningsmotstandere i eksempelvis et internt møte i Arbeiderpartiet. Faktisk framstår fremtredende norske politikeres vilje til overdreven ordbruk verre enn det polske kommentarfeltet, men NRK vil gjerne spille på «de rette» strengene: Filmen som omtales handler om ung, homofil kjærlighet mellom en hvit polsk gutt og en mørkhudet norsk gutt. Anledningen til å finne både rasisme og homofobi blant polakkene har NRK ikke til hensikt å la gå fra seg.

Nå er NRK på ingen måte alene. Jeg googlet litt for å se hvilke treff jeg fikk, sånn apropos rasistiske, homofobe polakker kontra tilsvarende muslimer. Sistnevnte gruppe er tydelig profilert hos NRK, mens den polske minoriteten på 120.000 personer synes stort sett å glimre med sitt fravær i statskanalens minoritetsutvalg.

Dette var hva Google kunne fortelle meg om de to gruppene hva gjelder homofili:

Huff, de er virkelig fæle disse polakkene. De må jo nærmest være som islamske å regne? Islamske stater har som kjent dødsstraff for homofili, og det siste terrorangrepet på norsk jord skjedde under Pride. Hva kan google fortelle?

Hm, så pussig. «Flere stolte homofile imamer» og spekulasjoner om hvorvidt Vesten har eksportert sin forferdelige intoleranse overfor homofile til islam. Det samsvarer godt med NRKs historiefortelling om det forferdelige kommentarfeltet, selv om statskanalen riktignok presiserer at det finnes noen snille polakker også.

Men det er også mange positive kommentarar og reaksjonar. Fleire skriv at dei gler seg til å sjå filmen og at Polen er ekstremt stolt av at det blir laga slike filmar.

– Det er delt, om lag 50–50. Og det er slik Polen er, forklarar regissøren.

Sidan 2015 har det vore det han kallar ei forvitring av demokratiske institusjonar. Det har også gått utover kvinner sine rettar, abortrettar og også skeive sine rettar.

Lei av woke ideologi

Dersom NRK hadde vært litt interesserte i å formidle den polske LHBTQ+kritikken, kunne de faktisk funnet den også i kommentarfeltet. For det finnes ingen oppfordring til verken forfølgelse, vold mot eller drap på homofile i hetsen NRK villig viser fram. Slike drapstrusler er ellers dagligdags i muslimske kommentarfelt om samme eller liknende problematikk.

Hvorfor løfter ikke NRK denne meningsutvekslingen i stedet?

Kanskje skulle NRK ta innover seg at EU har avsluttet sanksjonene de innførte mot Polen vedrørende de såkalte LHBTQ-frie sonene i landet og se nærmere på hva polske myndigheter og polakker egentlig sier og mener? At man ikke ønsker særrettigheter betyr ikke det samme som at man ønsker forfølgelse og død.