Den kulturelle revolusjonen

Sverige: Lov å brenne bibelen, men ikke koranen

Politiet i Sverige har nå innført en egen blasfemilov. Det avsløres i nye interne retningslinjer. Bakgrunnen er sikkerhetstrusler mot Sverige, både på svensk jord og mot svenske interesser i utlandet. Derfor er det nå totalforbud mot å brenne en koran. Det er kun koranen som omfattes av det nye forbudet, altså er det fritt frem for å brenne andre religioners hellige skrifter. Slik legger voldspotensialet fra islams rekker et lammende teppe over ytringsfriheten.

Vi lever i en ny æra. En fryktens æra med islam i dens kjerne. Derom ingen tvil lenger. Islams makt grunnet voldspotensialet fra Muhammeds dager i den arabiske ørkenen har tatt nakkegrep på Vest-Europa, Sverige og Norge inkludert.

Dette kom frem med all tydelighet i NRK Debatten der jurist og ekspert på ytringsfrihet, Anina Kierulf, bramfritt la den nakne sannheten på bordet for den norske nasjonen. Bakteppet var at politiet etter møte med justisdepartementet, utenriksdepartementet, statsministerens kontor og PST avlyste Sians demonstrasjon i Oslo. I NRK Debatten forklarte PST hvorfor avlysningen kom, og Anine Kierulf kommenterte dette slik:

Med denne litt mer utfyllende begrunnelsen er det tydelig at det er et forbud mot å brenne koranen, overalt og hele tiden på ubestemt tid.

I Sverige som i Norge

Og det er akkurat det samme som har skjedd nå i Sverige: Det er nedlagt totalforbud – på ubestemt tid – mot å brenne koranen i landet. Dette kommer frem i et notat som Dagens Nyheter har fått innsyn i, gjengitt i Gøteborgs-Posten.

Siden høyreekstreme Rasmus Paludans brenning av Koranen utenfor den tyrkiske ambassaden vakte stor internasjonal oppmerksomhet, har politiet innført nye interne retningslinjer for hvordan man skal håndtere søknader av samme type. For eksempel ble en annen mann utestengt fra å utføre samme handling 9. februar.

Det er altså svenske PST, Säpo, som avblåser ytringsfriheten. Man bryter eget lovverk om ytringsfrihet, akkurat som i Norge. Fordi at for å avlyse en demonstrasjon skal det være en akutt sikkerhetsrisiko på stedet for demonstrasjonen. Man kan ikke avlyse fordi at noen på et senere tidspunkt og andre steder kan agere voldelig.

I dokumentet til det svenske politiet står det eksplisitt at koranbrenning ikke skal tillates i Sverige – og forbudet gjelder ifølge DN kun koranen. Andre religiøse skrifter, bøker eller flagg er ikke omfattet av de nye retningslinjene. Altså en ren religiøs diskriminering. Islam gis opphøyet status.

Politiet peker direkte på at koranbrenning kan øke truslene mot Sverige.

Demonstrasjonsfriheten i Sverige er sterk og det kreves spesielle forhold for at politiet skal kunne stoppe en offentlig forsamling. I dokumentet som DN har fått tak i, begrunnes forbudet mot koranbrenning gjennom en «utstrakt tolkning» av forordningen, fordi koranbrenning fryktes å øke truslene mot Sverige.

– Aldri sett liknende argumentasjon

I praksis betyr dette at forbud ikke kun gjelder for en spesifikk trussel på et spesifikt sted. Man tar også ta hensyn til risikoen for at noe kan skje på et senere tidspunkt – hvor som helst – og da være knyttet til en tidligere handling.

Henrik Wenander, professor i offentlig rett ved Lunds universitet, sier at han aldri før har sett en lignende argumentasjon fra politiet.

– Jeg har vanskelig for å se at politiets avgjørelse blir stående. Det er ikke i tråd med loven, sier han til DN.

Gøteborgs-Posten har bedt sikkerhetspolitiet om en kommentar som henviser til politiet. Politiets nasjonale mediesenter sier de ikke har noen kommentarer.

Dette betyr at dette nå bør være en sak for Riksdagen da politiet nå bryter den grunnlovfestede ytringsfriheten. Politiet setter seg i den lovgivende stolen. Det samme gjelder Stortinget. Skal representantene akseptere at norsk politi bryter norsk lov?

Tankene går til det tredje skandinaviske landet, Danmark, der Rasmus Paludan har sin tilhørighet. Vil dansk politi agere som svensk og norsk politi ved en forestående koranbrenning? Vil vi kunne oppleve at Skandinavia står samlet om en i praksis ny blasfemilov for ikke å terge islam og islams nidkjære tilbedere? Det vil i så fall være en makaber kulturell revolusjon og et gigantisk tilbakeskritt for det frie samfunnet og den frie borgeren.