Nyhetssøk

En stor takk til alle våre HRS-venner!

Regnskapets time er kommet, og tallene fra 2022 som lyser mot oss er en stor oppmuntring for vår lille redaksjon. 2022 var første året på 20 år uten statsstøtte, men dere lesere kompenserte bortfallet. Vår takknemlighet kan knapt beskrives. Dette gir oss verdifull inspirasjon å ta med inn i det nye året.

Ja, vi var svært spent da daglig leder, Rita Karlsen, gikk i gang med årsregnskapet for 2022. Alle transaksjoner via bank, Vipps og PayPal er nå summert opp. Jobben er tidkrevende, hver og en skal ha en personlig takk, og beløpene til den enkelte skal rapporteres inn til Skatteetaten for skattefradrag (som krever at vi har ditt fødsel/personnummer, 11 siffer), da HRS er en privat stiftelse. Dette innebærer at beløp over 500 kroner (maks 25.000 kroner) gir rett til skattefradrag.

Så da kan vi smette inn med nok en praktisk opplysning: Har du ikke mottatt e-post fra oss til tross for at du støtter oss økonomisk, da har vi ikke din e-postadresse. Send den gjerne til [email protected], da det letter kommunikasjonen.

Nå foreligger summene svart på hvitt, og de forteller oss om stor og sjenerøs giverglede både fra uføretrygdede, arbeidsløse, pensjonister til mer bemidlede personer. Vi takker alle ydmykt.

2022 ble et tøft år for mange økonomisk, da dyrtiden virkelig slo inn over landet vårt med vanvittige strømpriser, høye drivstoffutgifter og matpriser som nær sagt har gått i taket, og som fortsatt skal stige i det nye året. Dette har selvsagt ført til at en del har sett seg nødt til å kutte utgifter der det lar seg gjøre, noe vi selvsagt har full forståelse for. At en del givere gjennom mange år derfor stoppet bidrag til oss i løpet av fjoråret, er en naturlig konsekvens av prioriteringer til politisk ledelse, anført av Støre-regjeringen.

Men flere givere har kommet til og noen er – sagt med et ordtak som også begynner å få en annen betydning – «kjerringa mot strømmen» og har økt beløpet. Derfor kom vi økonomisk godt ut av det. I tillegg er vi særdeles gnien på utgifter, ikke minst fordi vi er opptatt av at andres penger skal brukes med vett og forstand.

2023 blir ikke et politisk hvileskjær, for kommunevalget kommer høsten 2023. HRS har absolutt heller ikke tenkt å ta et hvileskjær. Tvert om, vi har to viktige politiske saker vi særlig vil kjempe for opp mot Stortinget i år: dumping av barn og kjønnslemlestelse. (Det er jo ingen andre organisasjoner i Norge som bryr seg om disse temaene realpolitisk, noe som bekrefter hvor viktig HRS sitt unike arbeid er, faktisk er det unikt i europeisk kontekst.)

Vi har også et hjertesukk å komme med. Som sikkert flere av dere har oppdaget er HRS/rights.no sterkt bremset på Facebook. Derfor ser du oss sjelden eller aldri i feeden. Det har vedvart permanent i over ett år og vi har prøvd å få en forklaring fra Facebook, da vi aldri har fått noen melding eller beskjed derfra. Vi har enda ikke fått oppklart dette, men gir oss ikke. Vi har en mistanke om at dette Faktisk.no har en finger med i spillet, men det organet jobber ikke særlig transparent. At Faktisk.no skal ha anledning til at personer eller organisasjoner får hindre spredning av fullt lovlig budskap, er en skam for ytringsfriheten – som vi tror har så gode kår i Norge – og like skammelig er det at ikke politikere tar tak i dette. Derfor: gå direkte til rights.no og lik og del i vilden sky hvis du støtter oss.

Så vil igjen rette en stor takk til alle dere givere: Tusen takk! Vi vil også takke for mange fine tilbakemeldinger fra dere, enten dere er økonomiske støttespillere eller gir oss gode ord. Det varmer og inspirerer.

La oss så håpe at 2023 blir et politisk godt år for alle oss i Norge som er innvandrings-realister. Det fortjener vi. Det fortjener Norge og de kommende generasjonene.