Innvandring

Vil kaste ut «flyktninger» som ferierer i hjemlandet

Den nye svenske regjeringen er på ny kraftig på offensiven i innvandringspolitikken. Nå vil regjeringen ta fra "flyktninger" som ferierer i hjemlandet oppholds- og arbeidstillatelsen. Nettopp "flyktningers" reiser til hjemlandet har gjennom årene vært et hett debattema også i Norge. Mens vår politiske ledelse ikke ser ut til å ville ta i fenomenet, tar svenskene nå solide grep. Kan dette få vår egen politiske ledelse til å våkne?

Den nye migrasjonsministeren Maria Malmer Stenergard (M), ligger ikke på latsiden – tvert om. Hun utviser en sterk vilje til å begynne det lange og møysommelige arbeidet med å rette opp den skakkjørte, nærmest havarerte, svenske innvandringsskuta.

I forrige måned kunne vi melde om en rekke innstramninger i svensk innvandringspolitikk: Den nye svenske regjeringen skal få kontroll på landets utenlandske statsborgere og den illegale innvandringen. Det skal skje med blant annet skjerpede grensekontroller, identitetskontroller, nye adressekontroller og en ny stor folketelling.

Særlig en nye folketelling fant vi oppsiktsvekkende friskt. Som kjent er titusener av personer her i landet på falske og doble identiteter, det samme gjelder i Sverige og etter all sannsynlighet resten av Vest-Europa.

I tillegg vil ikke Sverige ta imot flere enn 900 kvoteflyktninger neste år, mot 5.000 tidligere år under Socialdemokraterna.

Skaper sinne og avmakt

Nå kommer det frem at Stenergard tar nok et steg på den strammere kursens linje. Nylig varslet nemlig regjeringen at den gir Migrationsverket, vårt UDI, i oppgave å styrke arbeidet med saker om tilbakekall av oppholds- og arbeidstillatelser. Dersom en med flyktningstatus returnerer til hjemlandet på ferie skal oppholdstillatelsen kunne trekkes tilbake.

– Systemet med regulert innvandring må ikke misbrukes. Derfor gir vi Migrationsverket et oppdrag for å styrke tilbakekallingsarbeidet, sa Maria Malmer Stenergard (M) på en pressekonferanse .

– Hvis du reiser tilbake innen kort tid etter at du har fått oppholdstillatelse fra hjemlandet du dro fra, men likevel reiser tilbake til landet som turist, tyder det på at du ikke trenger beskyttelsen som du oppga i søknaden, fortsatte Stenergard.

Hva som menes med «kort tid», konkretiseres ikke.

Ikke minst Sverigedemokraterna har presset frem det nye tiltaket.

– Det er viktig at oppholds- og arbeidstillatelser tilbakekalles når det er grunn til det. Migrationsverket skal blant annet utvikle sine håndteringsprosesser og skape en tydelig ansvarsfordeling for tilbakekallingsarbeid. Automatiske systemer kan være en mulighet for raskere å identifisere tilfeller der det er indikasjoner på unøyaktigheter, sa Sverigedemokraternas nestleder Henrik Vinge på pressekonferansen.

Temaet «flyktninger» reiser på ferie til hjemlandet, vekker anstøt hos vanlige folk. Misbruket av vår gjestfrihet og alle rettigheter vi gir nye fremmede, skaper sinne og avmakt. Vi har flere ganger siste årene fortalt om flyruter til land som Afghanistan og Etiopia som nær sagt er fulle med folk som har flyktningstatus i Norge og Europa. Det ligger åpent i dagen at dette får folk til å miste respekten for asylinstituttet.

Desto større respekt får man for dem som tross flere tiår med norsk statsborgerskap aldri drar på ferie til hjemlandet. De er nemlig reelle flyktninger som trengte en nødhavn.

Samnytt