Innvandring

Den svenske migrasjonsministeren slår kraftig til

Den nye svenske regjeringen skal få kontroll på landets utenlandske statsborgere og den illegale innvandringen. Det skal skje med blant annet skjerpede grensekontroller, identitetskontroller, nye adressekontroller og en ny stor folketelling. "Vi skal sørge for at folk som ikke har rett til å oppholde seg her, forlater landet", fastslår migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard (M), som også strammer innvandringen betydelig inn.

Hun fremstår ikke særlig skuddredd den nye migrasjonsministeren Maria Malmer Stenergard (M), og godt er det, for er det noe Sverige trenger så er det en kraftig opprydding i konsekvensene av den liberale innvandringspolitikken som har vært ført.

I et langt intervju med Helsingborgs Dagblad (HD) heter det at hun er fast bestemt på å bekjempe og håndtere det hun kaller «det svenske skyggesamfunnet», altså illegale migranter som lever og bor i Sverige. Det dreier seg om personer uten identitetspapirer som ikke har oppholdstillatelse, om asylsøkere som har fått avslag, men som ikke forlater landet, om migranter som nektes asyl eller personer som over tid har oppholdt seg i Sverige uten å ta kontakt med Migrasjonsverket.

Og hun ligger ikke på latsiden, hun har allerede redusert neste år mottak av kvoteflyktninger fra 5.000 til 900 personer.

Kontroll, kontroll, kontroll

Ifølge Tidöavtalet (regjeringspartiene og Sverigedemokraternas avtale) skal skyggesamfunnet og den illegale innvandringen motvirkes med grensekontroller, identitetskontroller, utlendingskontroller i Sverige, adressekontroller og en helt ny folketelling, en folketelling HRS har etterlyst i flere år – inkludert her i Norge der særlig somaliere har tilegnet seg flere identiteter.

I tillegg skal svensk grensepoliti utplasseres på flyplasser rundt omkring i Europa for å bistå med pass- og id-kontroller for utenlandske personer som ønsker seg til Sverige.

 – For meg handler dette med kontroller om «ordning och reda», sier Maria Malmer Stenergard til HD, og fortsetter:

– Grensekontrollene er til for at at vi skal finne ut hvilke personer som faktisk befinner seg i Sverige. Vi må få oversikt over den illegale innvandringen, den grenseoverskridende kriminaliteten og menneskehandelen. Sverige har over lang tid mistet kontrollen med hvem som kommer inn, hvem som befinner seg her, hvem som går under jorden og hvem som forlater landet. Det kreves mange tiltak for å gjenvinne kontrollen.

På spørsmål om grensekontrollene er så mangelfulle at de må forsterkes med id-kontroller, sier Malmer Stenergard at det hele tiden må gjøres en avveining og at kontrollene må være forholdsmessige.

–  Det er en trussel mot offentlig orden og sikkerhet som gjør at indre grensekontroller er nødvendige – og i noen tilfeller også id-kontroller. Det gjelder for eksempel ved grensen mellom Danmark og Skåne. Der må vi ha kontroll på hvem som reiser inn. Akkurat nå handler det om en balansert vurdering av sikkerhetssituasjonen etter Russlands invasjon av Ukraina og store migrasjonsbevegelser langs den såkalte Balkanruten, fastslår hun.

Politiets indre grensekontroll er altså et ledd i forsøket på å få kontroll over skyggesamfunnet, slik at de sørger for at folk som ikke har rett til å oppholde seg i Sverige, forlater landet.

Hun forteller at det er et offisielt anslag på rundt 100.000 mennesker som oppholder seg ulovlig i Sverige. Dersom det er indikasjoner på at det bor betydelige flere personer i et område enn hva det tidligere ordning och reda-Sverige hadde stålkontroll over, skal det nå foretas inngående undersøkelser. Derfor må det en ny stor folketelling til. Her kan vi jo legge til at det er mange år siden politiet fortalte oss, med direkte adresse til somaliere i Norge, at det krever en ny folketelling for å få oversikt over dem.

– Vi vil også fjerne samordningsnummer som ikke bekreftes av de personer som har dem. Det gjør det vanskeligere å operere skjult i Sverige, sier migrasjonsministeren.

Asylsøkere

HD viser til en fersk rapport der det fremkommer at kontrollen med asylsøkeres adresse skal skjerpes, men hvorfor lyder journalistens spørsmål.

– Ifølge delrapporten skal kontrollen av adresser rettes mot personer som ikke bor på et asylsenter. Hvis de ikke vil oppgi adressen, får det konsekvenser. De kan få trukket asylsøknaden og avskrevet asylsaken, sier migrasjonsministeren.

Er ikke det vel drastisk? 

– Jeg synes heller det er drastisk at vi ikke vet hvor mennesker som befinner seg gjennom en asylundersøkelse. De skal jo være mottakelige for en løpende dialog for å få fastsatt identiteten og det eventuelle beskyttelsesgrunnlaget. Om myndighetene ikke få kontakt med dem, blir prosessen vanskeligere. Hvis vi vet hvor folk bor blir også fremveksten av et skyggesamfunn vanskeligere. Dessuten får vi en mer human migrasjonsprosess som ikke drar ut tiden, og der asylsøkere med avslag raskt kan returneres. Det er en viktig del av rettssikkerheten, fastslår Malmer Stenergard.

Det skal også tas i bruk mer biometri, blant annet ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk, i asylprosessen. Dette er data som skal lagres.

Vi gjør det vi kan

Tidöavtalen er av flere, ikke minst medier, blitt beskyldt for ikke å være mulig å gjennomføre på grunn av hindringer i EU-retten, internasjonale konvensjoner og såkalte forpliktelser. Migrasjonsminister Malmer Stenergard lar seg ikke skremme av det. Hun har tenkt å forsøke å gjennomføre samtlige av de 33 innstrammingstiltakene som er nedfelt i avtalen. Skulle det mot formodning nedfelles i en statlig utredning eller en lovrådshenvisning at noe ikke lar seg gjøre, så får man ta det da.

Ifølge HD er noen av de forslagene som omtales som juridisk problematiske at asylsøkere skal betale for mottaket selv, at det skal kreves en lojalitetserklæring for svensk statsborgerskap, at permanent oppholdstillatelse i Sverige skal kunne tilbakekalles og at retten til tolk skal forbeholdes folk med oppholdstillatelse og svensk statsborgerskap.

– Enkelte deler må utredes for å se om forslagene kan omsettes til lovforslag, i andre deler er det mer klart at vi går videre med lovverket, sier hun.

Men noe kan gå raskere enn andre, og om kort tid skal migrasjonsministeren legge frem et lovforslag om skjerpede forsørgelseskrav for dem med opphold på humanitært grunnlag.

Hun holder dermed fast på valgkampens «paradigmeskifte» i innvandringspolitikken, som for øvrig også sosialdemokratene i Sverige er begynt å prate om. For nå er sosialdemokratene «løst» fra partiene de samarbeidet med, der det har vært harde krav om en liberal innvandringspolitikk.

– Socialdemokraterna la seg flat for Miljöpartiet etter valget i 2018. Om Socialdemokraterna nå stiller seg bak våre innstramninger, er det utrolig kjærkomment, sier Maria Malmer Stenergard til HD.

Svenskene har en lang vei å gå for at det Nye Sverige skal blir likt det gode og gamle Sverige, og det skal bli nok av tåredryppende personlige historier å ta av fremover. La oss håpe at sosialdemokratene innser at den liberale linjen ikke vil føre dem tilbake til makten og at en restriktiv innvandrings- og integereringspolitikk er det eneste som kan redde Sverige.