Antisemittisme

Skolene viser oss svart på hvitt hvordan islam tar over Europa

Islam siger inn på alle nivå i skoler der muslimer er godt representert. Dette er et faktum i hele Vest-Europa. Pensum endres eller sensureres bort, og elever holder hverandre i den islamske jernhånden. Ingen ser ut til å vite hvordan utviklingen kan stanses, for ingen har noensinne knekt koden: Hvordan modernisere og humanisere islam? Vel, det er nok ikke mulig. For da må islam ta avstand fra sin egen profet, Muhammed. Hvordan skal de klare det uten at islam faller sammen som et korthus?

«Vi er maktesløse. Og ofte tenker jeg: De har vunnet og vi har tapt.» Dette skriver en lærer, Susanne Wiesinger, i Østerrike i en brannfakkel av en bok. «De» er muslimske elever, og «vi» er Europa. Wiens skoler dominert av muslimer er et varsel om hva som snart er realitetene i Norges storbyer også. Lærerne kler seg «sømmelig», de bankes opp, de kvinnelige elevene bøyer hodet og vender blikket sjenert bort, og skolene velger ren underkastelse. Skolene har latt det islamske jerngrepet ta over. Den islamske moral-dinosauren trasker rundt i både klasserommene og i skolegårdene. Bønn er viktigere enn utdannelse, og skolene produserer samfunnstapere.

De stadig voksende muslimske miljøene har stålkontroll på enkeltindividene. Wiesinger dundrer til med denne «religiøse» konklusjonen:

Vi har ikke lenger styrke til å kjempe mot det religiøse tankegodset til elevene våre. Det er for sterkt. Vi er for svake.

Nok en bok

Nå er det utkommet enda en bok om disse forholdene. Forfatteren heter Jean-Pierre Obin, et navn vi merket oss allerede tidlig på 2000-tallet. Han var nemlig hjernen bak den såkalte «Obin-rapporten» som nettopp handlet om islam-tilstanden i de franske skolene. Rapporten ble ferdigstilt og levert myndighetene i 2003, men ble prøvd gjemt bort i en skuff. I 2004 lakk den ut i offentligheten og rystet nasjonen. Rapporten, bestilt av daværende regjering, avdekket et så grelt bilde av islamistisk innflytelse i skolene, at regjeringen ville forbigå den i stillhet. Obin og 10 undervisningsinspektører hadde besøkt et stort antall skoler i boligområder dominert av muslimer. De møtte en virkelighet i full kamp mot den franske statens verdigrunnlag, særlig knyttet til sexisme og jødehat. Rapporten for 18 år siden avdekket at antisemittisme var utbredt, jødiske elever ble overfalt både verbalt og fysisk, og at å undervise i jødeutryddelsene i konsentrasjonsleirene til Hitler var en øvelse med betydelig risiko for bråk og boikott. Rapporten avdekket også et utbredt og sterkt press på muslimske jenter om å dekke seg til med hijab. Denne rapporten var et viktig bakteppe da Frankrike ved det nye skoleåret sensommeren 2004 innførte forbud mot «prangende religiøse symboler» i den offentlige skolen.

Nå er Obins bok, Hvordan islam trenger inn i skolen, oversatt til dansk. De faktiske forholdene i skolene er for lengst blitt slik at stadig flere skoler i Frankrike ikke fungerer etter det franske sekulære prinsippet («laïcité» på fransk), men i større grad etter de religiøse, muslimske normene.

Situasjonen i det franske offentlige skolesystemet er desperat mange steder.

Selvsensur er regelen, ikke unntaket, når lærere skal undervise i religion og hvordan den sekulære – ikke-religiøst baserte – staten fungerer. Etter den dyriske halshuggingen av lærer Samuel Paty i 2020, som våget å diskutere og vise Muhammed-tegningene (etter å ha informert elevene om at de ikke var pålagt å delta), vil det antakelig være nøyaktig 0 lærere som vil våge å gjøre noe slikt i fremtiden.

Minst to tredeler av franske jøder har forlatt det offentlige skolesystemet og flyttet til private skoler. Antisemittismen blant mange av de muslimske studentene gjør det mildt sagt forståelig.

Muslimer i Frankrike i 2. og 3. generasjon tar oftere avstand fra den demokratiske styreformen enn foreldrene gjør. Muslimske studenter er fiendtlige til vitenskap i mye høyere antall enn andre grupper. Bare seks prosent. mener at evolusjonsteorien er den beste vitenskapelige innsatsen på menneskelig utvikling.

68 prosent av de muslimske elevene vil la religiøse forskrifter gå foran gjeldende lovverk.

Vold i kjernen

Samtidig skjer alt dette mot et bakteppe av en langt større beredskap for vold blant elever med muslimsk bakgrunn. Mobberens veto er loven som gjelder i mange franske skoler.

Obin mener problemene kan løses ved å stå fast ved de sekulære normene. Den har vi hørt før. Obin har åpenbart ikke tatt innover seg det som for mange av oss er nettopp det åpenbare: Den dysfunksjonelle kulturen i failed states har flyttet med på islamlasset gjennom innvandringen. Og islam har ikke maktet å gjennomgå humanisering og modernisering.

At Obin gjentatte ganger sparker mot høyresiden – som han på liv og død må ta avstand fra – finner anmelderen i Den korte avis irriterende. For høyresiden, som ved  Erik Zemmour, en berber-jøde fra Nord-Afrika, har hatt rett gjennom årene. Venstresiden har tatt grundig feil. Dette burde være krystallklart for oss alle nå.

Et naturlig spørsmål er: Når islamismen kan få et så alvorlig grep om de franske skolene og universitetene, hva da med resten av samfunnet og dets institusjoner? Hvordan står det til i eksempelvis helsevesenet og rettssalene? Hva tror man fremtiden vil bringe når den store unge muslimske befolkningen skal ut i det offentlige arbeidslivet hvis vi ikke tar det onde ved roten?

Som den intellektuelle kjempen og forfatteren, Alain Finkielkraut, sa det etter henrettelsen av Paty:

«Å leve sammen er en fabel. Republikkens tapte territorier er territoriene erobret med hat mot Frankrike. Øyner har blitt åpnet, bevisene kan ikke lenger skjules.»

Så hva bør gjøres?

Frankrike (og Sverige og England), må snarest ta stilling til om landet skal islamiseres og splintres opp innenfra, eller om man vil gjenvinne den sekulære kontrollen. Ettersom de yngre generasjonen muslimer er mer fundamentalistiske enn foreldre- og besteforeldregenerasjonen, ligger det i kortene at utviklingen vil fortsatte langs Muhammeds opptrukne veier. Det er maktislam under Muhammeds styre i Medina som råder. Skulle man humanisere islam må det tas avstand fra drpasmannen, juristen og hærføreren Muhammed som et lysende eksempel til etterfølgelse. Og gjør man det, raser hele det islamske korthuset.

Nettopp derfor er antakelig det eneste reelle alternativet for å ta tilbake det franske tvungen repatriering av uintegrerbare familier som driver en lavintensiv krigføring mot nasjonalstaten. Det samme gjelder for resten av Vest-Europa. Historien burde ha lært oss at islam og frihet/sunne nasjonalstater er som olje og vann. Legg bort dialog og koseprat. Se virkeligheten i øynene.

Hvis det er ett land i Europa som nå bør ha lært, og dermed ta skjeen i en helt annen hånd, er det Frankrike. Dernest Sverige.