Redaksjonell (nyhetssøk)

Kjære alle – God Jul!

Vi nærmer oss julaften med stormskritt - årets vakreste dag for både liten og store. En dag som kaller frem minner, en dag som gir håp og varme. Vi i HRS er så takknemlige for all støtten vi får i disse dager, og vi gleder oss stort til fortsettelsen. Vi skal jobbe videre med å fremme de gode norske verdiene, vi skal aldri gi opp håpet, et håp om ble født med Jesu-barnet for 2022 år siden.

De små timene er igjen før den store kvelden, den aller største kvelden i kalenderåret. De av oss som er heldige samler oss om våre nærmeste forbereder de siste gjøremålene før lysene tennes og julaften er klar til å favnes om.

Det er like stort hvert år.

Med all gleden i sinn og kropp er det like fullt rom for å sende de trengende gode tanker, de som ikke har nær familie å feire sammen med, som er ensomme, og som sliter med strømregningen og andre kostnader i dyrtiden vi lever i. Vi er et folk som bryr oss om våre medmennesker, ikke minst i denne høytiden.

Av og til kan man få følelsen av at vi er en avkristnet nasjon. Det sørger ikke minst alle nordmenn som prøver å viske ut vår kristne arv. Men vi er sterkere enn dem. Vi – folk flest – vet hvem vi er. Vi er en kristen nasjon, bygget på nestekjærlighet og dyptfølt humanisme. Vi er tuftet på frihetsverdiene som gjorde oss til en av verdens fremste nasjoner.

Vi vil med disse få ordene ønsker dere alle er minneverdig julefeiring i de tusen hjem. Ta vare på hverandre, for det er hverandre vi har. Det er hverandre som gir livet mening.