Innvandring

Leger totalt uten grenser

For noen dager siden ringte en stor del av landets skolebarn på dørene for å samle inn penger til Leger uten grenser. Lite visste de hva pengene ville gå til.

Søndag 23. oktober var NRK fylt av lovord over hva Leger uten grenser har utrettet for å bidra med helsehjelp verden over, og barn og voksne ble sendt ut med bøsser for å ringe på dørene over hele landet for å samle inn penger til dem i årets TV-aksjon.

Og folk ga så det svei, det kom inn over 266 millioner kroner til organisasjonen den kvelden, i tillegg til det beløpet de allerede mottar fra staten.

Uten at vi kjenner til det – vi fulgte ikke TV-sendingene – antar vi at det ikke ble lagt vesentlig vekt på at store deler av det Leger uten grenser greier å samle inn går til drift av et såkalt «redningsskip» som krysser frem og tilbake utenfor kysten av Libya i påvente av at de kan fange opp såkalte «skipbrudne» på gummibåter. «Skipbrudne» som sendes ut av libyske menneskesmuglere som til enhver tid vet hvor redningsbåtene befinner seg. Posisjonene ligger nemlig gratis ute på nettstedet www.Marinetraffic.com som alle med en smarttelefon har lett tilgang til.

Ocean Viking og Geo Barents

Leger uten grenser ble tidligere forbundet med det norskregistrerte supplyskipet Ocean Viking som siden 2019 har fraktet titusener av ulovlige migranter til Europa, i stedet for å bringe dem tilbake til nærmeste havn, det vil si Libya, der de kom fra. Det fikk rederiet godt betalt for. Regnskapene for eierselskapet Ocean Viking AS  viser at i perioden 2019-2020, da skipet ble chartret av Leger uten grenser, var de årlige leieinntektene over 30 millioner kroner, tilsvarende over 80.000 kroner pr. dag. Dette var selvsagt meget kjærkommet for et 35 år gammelt supplyskip som i lengre tid hadde ligget i opplag.

Da leieperioden med Leger uten grenser utløp, ble Ocean Viking leid inn av den tyske organisasjonen SOS Mediterranée og fortsatte samme virksomheten utenfor Libya.

I juni 2021 chartret Leger uten grenser inn det tidligere seismikkskipet Geo Barents fra eieren Uksnøy Barents KS. Eierne var nok enda mer lykkelige over denne avtalen enn eierne av Ocean Viking var – Geo Barents hadde vært et tapssluk i årevis og rederiet hadde i 2021 opparbeidet seg en negativ egenkapital på over 142 millioner kroner.

Rederiets  inntekter fikk en rask oppsving i 2021 gjennom avtalen med Leger uten grenser – omsetningen steg fra 1,5 millioner kroner i 2020 til 24 millioner kroner i 2021. Og da hadde skipet bare vært i drift for Leger uten grenser fra juni 2021.

Hvorfor tar HRS opp dette? Grunnen er at Leger uten grenser helt fra 2019 har drevet denne virksomheten utenfor Libya – først med Ocean Viking og nå med Geo Barents – begge med AIS – Automatic Identification System påslått. AIS er installert på alle skip over 300 BT, og sender posisjonene over VHF. Det er derfor vi til enhver tid kan finne skipenes posisjon på nettstedet Marine Traffic.

Det kan selvsagt menneskesmuglerne i Libya også. Derfor er det meget enkelt å sende gummibåter med migranter ut i den retning skipene befinner seg. For øyeblikket ligger Geo Barents utenfor Sicilia og håper på å få tillatelse til å landsette de over 500 migrantene som er om bord.

Vi har i flere artikler over tid, for eksempel her, omtalt virksomheten SOS Meditarenée driver med Ocean Viking, som har som uungåelig resultat at tusener av migranter settes ut på havet i ikke-sjødyktige båter og gummiflåter etter å ha betalt svimlende beløp til menneskesmuglerne med ønske om å få et bedre liv i Europa. Hvor mange som omkommer hvert år er det ingen som med sikkerhet vet, men at hundrevis ender sine liv i havområdet mellom Libya og Sicilia er ikke tvilsomt.

Er Norge forpliktet til å ta i mot migrantene?

Etter at Leger uten grenser i juni 2021 chartret Geo Barents, er virksomheten med norskregistrerte skip fordoblet. Dette kan skape betydelige problemer for flaggstaten for skipene, det vil si Norge.

Som de fleste nok har fått med seg har den foretrukne havn for skipene, Italia, fått en høyreorientert regjering ledet av statsminister Giorgia Meloni. Sannsynligheten er stor for at hun vil sette foten ned for at det skal være fritt frem for å disse «redningsskipene» å sette migrantene i land på italiensk jord. Det er allerede antydet fra italienske myndigheter at de ikke vil ta i mot migranter fra disse båtene, med mindre landet skipene er registrert i, det vil si Norge, garanterer å ta i mot dem.

Ifølge professor i havrett, Erik Røsæg, er Norge forpliktet til å sørge for at migrantene settes i land på et trygt sted.

Man har ingen forpliktelse til å ta imot flyktningene, men landet som skipet hører hjemme i, er forpliktet til å ikke sette passasjerene i land et sted som er farlig for dem.

Vi får da meget lett en situasjon der Leger uten grenser og SOS Mediterranée nektes å sette migrantene i land i Italia, og Malta har forlengst sagt nei. Samtidig nekter organisasjonene å snu skipene og reise tilbake til Libya med dem. Da kan alle andre land rundt Middelhavet også trygt si nei, og overlate problemet til Norge. Skipene kan ikke presse seg inn til kai hvis de har fått forbud fra havnemyndighetene om det – da blir skipet tatt i arrest og kapteinen antagelig arrestert for menneskesmugling. Det har skjedd før.

Et lite håp er at skipene ikke har nok bunkersolje ombord til den lange reisen fra Sicilia til Norge. Og med dagens oljepriser koster det en halv formue å bunkre opp for turen. Dessuten – dersom skipene tillates å gå til havn for å bunkre – vil det antakelig bli opprør blant de 500 migrantene hvis de ikke får komme i land.

Da har vi ikke engang nevnt at hverken Ocean Viking eller Geo Barents er sertifisert for hundrevis av «passasjerer», noe som innebærer at en slik tur vil være ulovlig og i strid med de regler som gjelder for skipene. Forsikringsselskapene kan si opp forsikringen dersom de legger ut på turen. Så antagelig reddes regjeringen Støre av disse formalitetene og slipper å ta stilling til problemet. Med mindre regjeringen gir etter for presset fra Italia og setter opp charterfly for migranter fra Sicilia til Norge. Med dagens regjering er ikke et slikt utfall helt utenkelig.

Dette som er redegjort for her var nok ikke noe skolebarna som gikk rundt med bøsser kjente til da de ringte på dørene under TV-aksjonen. Og med ytterligere 266 millioner kroner på konto er det mer enn nok til å drive fergetrafikk over Middelhavet i en del år til.

Med norskregistrerte skip, der vi skattebetalere har det endelige ansvar for at migrantene får ivaretatt sine rettigheter til å søke asyl i et trygt og sikkert land, kan vi like gjerne chartre inn Bastøyferga mellom Tripoli og Palermo, og sette inn gratis charterfly videre til Gardermoen – resultatet vil bli det samme. Bortsett fra at menneskesmuglerne ville mistet inntektene, og ingen druknet underveis.

Er det slik vi vil ha det? Er det ingen måte å få stoppet Leger uten grenser og SOS Mediterranée på?