Innvandring

Ocean Viking fortsetter politisk aktivisme i Middelhavet

Det norske skipet Ocean Viking har plukket opp 572 illegale migranter i Middelhavet. Båtens aktivistiske ledelse krever nå å sette dem av i en europeisk havn. Skipet hentet migrantene i den libyske redningssonen, men vil ikke returnere dem til Libya. SOS Mediterranee, som driver det norskeide skipet, bidrar til å opprettholde menneskesmugling fra Nord-Afrika til Europa, og må anses medansvarlige for dødsreisene migrantene legger ut på. 

NTB meldte onsdag at Ocean Viking hadde «reddet» flere hundre «menn, kvinner og barn».

Mannskapet på skipet foretok søndag morgen en av sine største redninger da de reddet 369 menn, kvinner og barn fra en skrøpelig trebåt som holdt på å kantre.

På grunn av mangel på maritim samordning ber SOS Mediterranee EU bidra til at migrantene kommer til en trygg havn.

Noen nærmere presisering av antallet barn og kvinner er umulig å finne, men avlegger man SOS Mediterranee et besøk på Twitter, er det liten tvil om at man må lete lenge etter både barn og kvinner. Bilder har den (ubehagelige) dokumentasjonseffekten at de faktisk viser hvem de «reddede» er: Det er primært unge menn som er plukket opp utenfor kysten av Libya.

Taxi uten grenser

«Leger Uten Grenser og SOS Mediterranee har samarbeidet på skipet Ocean Viking for å redde mennesker på flukt over det sentrale Middelhavet. Mange av menneskene vi har reddet, forteller at de flykter fra vold, tortur, utpressing og slavelignende forhold i Libya. Ofte stilte spørsmål om Middelhavet», skriver Leger Uten Grenser på sine egne nettsider om sitt arbeid i Middelhavet.

Men den påståtte «redningen av mennesker på flukt» er en sannhet med store modifikasjoner. Vi har skrevet en rekke saker om disse «redningsaksjonene», blant annet i etterkant av at Justisdepartementet undertegnet en avtale med nok et «redningsfartøy» (2017).

Regjeringen er godt kjent med jukset som foregår. Fra analysegruppe for migrasjons- og flyktningsituasjonen ble det fastslått i mai 2016 at Middelhavsruten fra Libya til Italia er den desidert viktigste innfallsporten for ulovlig innvandring , eller «irregulær migrasjon» som det heter, til Europa, samt at de fleste som kommer er vestafrikanere uten krav på beskyttelse. Men kanskje det aller viktigste:

«Så lenge migrantene ikke returneres til Libya men fraktes til Italia, virker de europeiske søk- og redningsoperasjoner i praksis som bistand til smuglernettverkenes virksomhet.»

Det uforståelige er at operasjoner som beviselig ikke fungerer, bare fortsetter. Inntrykket fra departementet om at det arbeides for å unngå at mennesker utsetter seg for fare i ikke-sjødyktige båter er ikke riktig, og selvsagt vet de det. Like selvsagt er at JD ikke kan svare for det, riktig adressat er i så måte EU og der rår handlingslammelse – når det ikke gjelder rettigheter til folk utenfra Europa og våre forpliktelser.

Men vi er ikke alene om å reagere. Leger Uten Grenser har pådratt seg økenavnet Taxi Uten Grenser ved flere tilfeller. Den italienske avisen Panorama omtalte samhandling mellom Leger Uten Grenser og menneskesmuglere allerede under massemigrasjonen i 2015, da Leger Uten Grenser ble etterforsket for å «redde» folk uten hjelpebehov, og dermed aktivt arbeide som menneskesmuglere selv.

Italienerne har vært lite begeistret i en årrekke, og ikke uten grunn. De har ikke hatt ønske om å være mottakssenter for asylaktivistenes økonomiske migranter, og har fortsatt å gå hardt ut mot SOS Mediterranee og Leger Uten Grenser, blant annet i 2018, da italienske myndigheter var klare overfor BBC i at redningsskipene i realiteten fungerer som taxitjeneste på Middelhavet, der de aktivt oppsøker smuglerbåter for å hente migranter til Europa.

Trusler

Tilbake til NTBs melding 07.07. finner vi en ensidig beskrivelse av situasjonen fra asylaktivistisk ståsted.

Antall mennesker som forsøker seg på den farlige overfarten, har økt siden sommeren startet med godt vær og roligere hav. Men det har også antall drukninger. Hittil i år har 880 migranter mistet livet i forsøket på å komme seg fra Nord-Afrika til Europa, ifølge Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen OIM.

SOS Mediterranee anklager EU-land for å unnlate å samordne redningsoperasjoner i den hensikt å skremme folk fra å prøve seg. De beskylder også libyske myndigheter for å sende folk tilbake til Libya selv om båtene deres er oppbrakt i europeisk farvann.

Antallet drukninger er korrekt, men årsaken til at mennesker drukner er utvilsomt at de befinner seg til havs i båter som er uegnet for å frakte dem. Å bidra til å opprettholde menneskesmuglernes kyniske praksis slik Ocean Viking gjør ved å operere i Middelhavet, er reelt sett å sende folk i døden. Det som derimot ikke synes å være tilfelle er at migrantene er plukket opp i europeisk farvann. SOS Mediterranee oppgir i sin egen Tweet at migrantene er plukket opp i libysk redningssone. Denne sonen strekker seg ut i internasjonalt farvann, men på ingen måte inn i det europeiske.

SOS Mediterranee har torsdag lagt ut en ny tweet fra Ocean Viking, der de truer med at «tensions arise» og at migrantene har «psychological distress», altså at migrantene begynner å bli hissige, fordi ingen europeisk havn vil ta dem imot.

Aktivistisk manipulasjon

Den svenske nettavisen Samnytt omtaler også torsdag situasjonen i Middelhavet. Avisen viser til at Ocean Viking også tidligere har iscenesatt liknende aksjoner for å få europeiske land til å ta imot «de verdig trengende».

Flere EU-land langs Middelhavskysten, inkludert Italia og Malta, har tidligere sagt nei til press av denne typen fra aktivistorganisasjoner som er involvert i menneskehandel. Dette med henvisning til det faktum at nesten ingen av dem som har kommet seg gjennom Libya har grunnlag for asyl, og at de få som kan ha det, skal identifiseres allerede på den afrikanske siden av havet.

I skrivende stund har ingen EU-land gitt etter for de nye kravene fra menneskehandlere. Ocean Viking har tidligere iscenesatt lignende handlinger. Målet er å endre det som anses å være «EUs skammelig umenneskelige migrasjonspolitikk».

I tidligere smuglingskampanjer som Ocean Viking har vært involvert i, i tillegg til SOS Mediterranee, har Leger Uten Grenser også dukket opp som initiativtaker. Det er ikke klart om organisasjonen også er involvert i den aktuelle kampanjen.

Det som vites med sikkerhet er at Leger Uten Grenser var aktive da rekordmange migranter ble returnert til Libya i juni. I løpet av ett døgn avverget FN-tjenestemenn at over 1.000 migranter tok seg over Middelhavet til Europa. De ble pågrepet utenfor kysten av Nord-Afrika og returnert. Men Leger uten grenser nekter å delta på returprosjektet.

Det er på høy tid å pålegge Ocean Viking å returnere migrantene til Libya. Det er den «gode» politiske aktivismen som gjør at dødsreisene fortsetter. Dersom Ocean Viking hadde deltatt i konsekvente returer, slik FN har iverksatt, ville dødsreisene kunne opphøre.