Islam

Elverum kan få moské i stedet for utvidelse av kirkegården

I fjor sommer kjøpte Elverum Islamic Center en industritomt på Elverum for 750.000 kroner. Tanken var å bygge en moské på eiendommen, men ideen fikk tommel ned fra både administrasjonen og politikerne. Arbeiderpartipolitiker Ingvar Midthun mente dengang at "en moské bør ligge i sentrum og være synlig i bybildet", og nå kan han kanskje få ønsket oppfylt, for formannskapet har fått et nytt innspill: Hvorfor ikke bruke eiendommen som er forhåndsregulert som en utvidelse av kirkegården? 

«Elverum Islamic Center, som i 14 år har leid lokaler i Bryggeriet, ønsker nå et eget sted» skriver Østlendingen, og hvor den nye moskéen skal ligge har åpenbart vært vanskelig for både administrasjonen og politikerne i Elverum å enes om.

Avisen skriver at det muslimske trossamfunnet allerede har kjøpt en industritomt, men at forslaget om moské på et næringsområde ikke falt i god jord. Da ikke fordi næringslivet avviste en moské som nærmeste nabo, men fordi Ap-politikeren Ingvar Midthun fastholdt at et nytt «islamsk forsamlingshus» bør ligge i sentrum og være synlig i bybildet, opplyser avisen.

Dermed var letingen på gang på nytt, og søndag, sågar midt i kirketiden, publiserte Østlendingen saken om det nye forslaget til moskétomt.

Kirkegård eller moské

Hvem som har spilt inn forslaget om ny plassering av moské i Elverum sier saken ingenting om, men å erstatte kristne menigheter med muslimske er allerede etablert praksis. Mens kirkebygg og bedehus overtas av islamske trossamfunn, er det den planlagte utvidelsen av kirkegården som er utpekt til moskétomt i Elverum.

I formannskapet 2. november opplyste kommunedirektør Kristian Trengereid at den gamle og nedlagte Svenskebyvegen barnehage er spilt inn som en mulig løsning. Han sa samtidig at dette i tilfelle må utredes nærmere, siden eiendommen Svenskebyvegen 10 er forhåndsregulert som en utvidelse av kirkegården.

Et raskt besøk på Google Street View viser plasseringen. I venstre del av bildet skimtes et hvitt bygg, i høyre del Elverum kirke.

Kirkelig fellesråd

Ifølge Østlendingen ble ikke forslaget om moské vis-a-vis kirken møtt med begeistring i formannskapet i Elverum, men i løpet av uken skal Kirkelig fellesråd uttale seg om saken.

– Dette er ikke et forslag jeg applauderer. Det kreves mye penger hvis Svenskebyvegen barnehage skal benyttes til noe. I tillegg er det meningen at tomta skal brukes til å utvide kirkegården, sa Arnfinn Uthus (Sp).

– Vi må utrede dette. Jeg kan ikke gi noen klare svar nå, sa kommunedirektør Trengereid da han avsluttet den korte orienteringen om utviklingen i moské-saken, skriver avisen.

Men svar skal bli gitt, og det er lite som tilsier at verken Kirkelig fellesråd eller penger nødvendigvis blir et problem for Elverum Islamic Center. For tre år siden skrev vi om hvordan den sittende regjeringen dengang sponset at kirker og bedehus ble moskéer.

Det Islamske Kultursenter, som holder barn på koranskoler i Norge fordekt som SFO med overnatting i Drammen, Oslo og Mjøndalen, utvider virksomheten sin. Ropstad har tildelt dette sterkt omstridte, lukkede og ytterliggående trossamfunnet over 700.000 kroner slik at en tidligere over 100 år gammel baptistkirke i Stavanger kan gjøres om til moské. Summen er den høyeste av 15 tildelinger til ulike trossamfunn i år som har søkt om midler, skriver Aftenposten

Det stopper ikke her. I tillegg har nemlig det samme trossamfunnet fått over 200.00 kroner av samme Ropstad til å gjøre om bedehuset «The Way» i Skien til moské. Søndre Nordstrand Muslimske Senter fikk tildelt 320.000 kroner under samme potten, «Tilskudd til privateid kirkebygg», på totalt fem millioner kroner.

Der det finnes politikere og kristne aktører, finnes som regel også både godvilje og penger til islamske trossamfunn. Kanskje kan det opprettes en ekstra kirkegård på den allerede innkjøpte industritomta til Elverum Islamic Center i samme slengen?