Aktuelt

Ekspertutvalg: anbefaler generell bevæpning av politiet

Ifølge opplysninger til NRK er ekspertutvalget splittet i synet på generell bevæpning av politiet, men flertallet har visstnok falt ned på at politiet må bevæpnes.

Debatten om generell bevæpning av politiet har gått frem og tilbake over flere år. I 2017 gikk det såkalte Bevæpningsutvalget mot fast bevæpning av politiet, mens daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland sa PST går inn for fast bevæpning av norsk politi. Begrunnelsen var økt terrorfare og tidsfaktoren.

– Utviklingen i jihadistisk terror på europeisk jord har hatt en negativ utvikling. Det er et økt antall hendelser. Vi ser at disse hendelsene forøves mot den generelle befolkningen, med virkemidler som bil, kniv, øks eller skytevåpen, hvor det er nødvendig med rask reaksjon fra politiet for å stanse pågående terrorhendelser, sa Bjørnland.

Nettopp tidsfaktoren har vært brukt som et argument både for og imot. Arbeiderpartiet har tidligere hevdet at politiet ikke bør bevæpnes, fordi den tiden de bruker for å hente (de nedlåste) våpnene i tjenestebilen kan de bruke for «å tenke seg om». Denne sosionom-tankegangen har over flere år fått sterk fotfeste i politiets ledelse, men drømmerens tid bør være forbi.

I mars ble det kjent at Regjeringen satte ned et nytt utvalg som på bakgrunn av «et endret kriminalitetsbilde» skulle utrede både hvilke maktmidler politiet har og ikke minst hvordan disse maktmidlene brukes. Dette nye Maktmiddelutvalget skulle blant annet se på om «endringer i politiets tilgang til maktmidler påvirker behovet for bevæpning».

Ifølge NRK skal utvalget overlevere sin rapport til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i dag klokka 14. NRK sier de «kjenner til at et flertall i utvalget er for generell bevæpning av politiet i Norge.»

Oppdatert:

Rapporten er overlevert justisministeren, hvor det kommer det frem at flertallet i utvalget anbefaler en generell bevæpning. Et mindretall ville videreføre dagens modell.

Utvalget består av:

Utvalgsleder Pål Arild Lagestad, professor ved Nord Universitet, og følgende medlemmer:

Marius Dietrichson, advokat og leder av forsvarerforeningen

Brede Aasen, klinikkdirektør ved Haukeland Universitetssykehus

Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt

Merete Løkkebakken, avsnittsleder i Oslo politidistrikt

Kjetil Lussand, politiinspektør i Sørvest politidistrikt

Jahn Erik Solheim, politioverbetjent i Troms politidistrikt

Åse Langballe, pensjonert forsker II, dr.polit og spesialpedagog, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatiskstress (NKTVS)