Innvandring

– Å åpne havnen for Ocean Viking er som å åpne Pandoras eske

Mottakelsen av det norskregistrerte skipet Ocean Viking i Toulon vakte betydelig oppsikt i Frankrike. - Fra det øyeblikket vi bekrefter den vanvittige ideen som bæres av ytre venstre om at retur av illegale innvandrere til opprinnelseslandene er rasistisk, avstår vi fra enhver tydelighet i innvandringspolitikken, fastslår senatsmedlem for Republikanerne, og peker på president Macron. - Det er som å åpne Pandoras eske.

Det norskregistrerte skipet Ocean Vikings redningsaktivitet i Middelhavet har vi i en rekke saker omtalt som fergetrafikk for migranter fra Afrika til Europa. Det er vi ikke alene om. Hvor oppsiktsvekkende det er at skipet har fått legge til i Frankrike er lite – om i det hele tatt – belyst i norske medier, men i Frankrike er migrantskipet en varm politisk potet.

Nå snakker franske politikere om at Macrons ja til Ocean Viking kan bli et vendepunkt i hans andre andre femårsperiode ved Élysée, for fram til nå har presidenten sagt tydelig nei til å tillate denne typen skip å sette av migranter i franske havner.

«Rasist! Rasist!»

Bruno Retaileau er mangeårig senatsmedlem for det franske partiet Republikanerne, og i intervju med den konservative avisen Valeurs Actuelles (VA) beskriver hans Macrons ja til å tillate Ocean Viking å legge til kai og avlevere illegale migranter i Toulon som et svært alvorlig signal, og i praksis som «å åpne Pandoras eske».

 – Fra nå av vet både menneskesmuglerne – og de frivillige organisasjonene som er deres medskyldige – at Frankrike har gitt etter og at landet vil gi etter igjen. Vi burde ha behandlet de syke direkte på båten og så sendt båten tilbake igjen. Denne affæren må knyttes til det som skjedde i Nasjonalforsamlingen med Grégoire de Fournas, sier republikaneren til VA.

Og hva skjedde så med Grégoire de Fournas, som tilhører samme ytre høyre-parti som Marine Le Pen?

Da Carlos Martens Bilongo – med afrikansk opprinnelse – fra ytre venstre stilte et spørsmål i spørretimen om nettopp Ocean Viking, høres Grégoire de Fournas’ stemme si «…dra tilbake til Afrika.» Deretter skjedde det forutsigbare; hele venstrefløyen brøt ut i harnisk – selvsagt overbevist om at uttalelsen var rettet mot Bilongo personlig, ikke at den var en kommentar til det som ble diskutert, nemlig det norskregistrerte skipet. Til tross for at Fournas bedyret at kommentaren åpenbart var rettet mot migrantskipet, ble han ikke trodd, og Frankrikes statsminister Elisabeth Borne ba nasjonalforsamlingen om å straffe politikeren for Afrika-kommentaren med begrunnelsen «rasisme har ingen plass i vårt demokrati». Som sagt så gjort. Disiplinærkomiteen utviste  Fournas fra nasjonalforsamlingen i 15 dager og halverte lønnen hans i to måneder.

Dermed har Bruno Retaileau et vesentlig poeng når han sier at at nasjonalforsamlingen har vedtatt at det er rasistisk å mene at illegale migranter bør returneres til de afrikanske landene de har opprinnelse i. At et slikt «vedtak» får alvorlige følger har han også rett i.

 – Dette er svært alvorlig, fordi vi er ved begynnelsen av en enestående migrasjonsbølge. Da jeg ble født, var det 300 millioner mennesker i Afrika; i dag, 1,4 milliarder; og i morgen, i 2050, vil Afrika ha 4 milliarder, sier Retaileau til VA.

«Vanlige folk» og macronismen

Den republikanske politikeren framholder at den jevne franskmann «selvsagt er fullstendig klar over konsekvensene av dette signalet om svakhet» som regjeringen har sendt ved å la Ocean Viking få avlevere de «reddede» migrantene på fransk jord, «fordi de konkret opplever effekten av massiv innvandring».

Retaileau sier til avisen at Ocean Viking-saken er avklarende for å forstå «macronismen». Macron har tidvis fått mye politisk pepper fra fransk venstreside for både å være for slapp i å skattlegge de rike og i å være altfor streng mot den muslimske minoriteten i landet med retorikken han har ført. Retaileau sier at Macrons slappe møte med Ocean Viking-aktivistenes krav snarere viser at han er uaktuell som samarbeidspartner for høyresiden. Han omtaler dette som et tydelig vendepunkt, og han tror det vil gi klare utslag blant velgerne.

 – Hvis noen etter dette fortsatt ønsker å slutte seg til macronismen, forteller jeg dem at det ville være et svik mot høyreorienterte velgere: de sistnevnte ønsker tydelighet.

Ifølge Retaileau ønsker vanlige folk ikke noe i nærheten av unntak for illegale migranter begrunnet i absurd rasismestempling, folk ønsker ganske enkelt å beholde det sekulære Frankrike der historietimene ikke preges av woke tankegang om arvesynd og behov for dekolonisering.

– Nyliberal progressivisme og den liberale venstresiden samler seg i troen på innvandring: Begge disse partene tror at «folk er folk» og kan flyttes over landegrenser uten konsekvenser (…) Høyresiden står først og fremst for grenser og kultur: du må beskytte førstnevnte og overføre sistnevnte. Begge deler er umulig med stadig økende innvandring.