Den kulturelle revolusjonen

Sverige på ny kurs

Det skal skje store forandringer i Sverige, om vi skal tro den nye statsministeren Ulf Kristersson - og bakom synger Sverigedemokraterna (SD). For det høres godt i kriminalitet, innvandring- og integreringspolitikken.

Sverige statsminister Ulf Kristersson (M) presenterte i dag sin nye regjering, der han i forkant fortalte om det som skal bli det nye Sverige, eller kanskje riktigere: mer likt det gamle Sverige på en del områder.

– I valget ble vi gitt et mandat om å legge Sverige inn på en ny kurs, sa Kristersson, og la til:

– Forandring er nå mulig.

Kristersson påpekte at partiene i den blå blokken deler overbevisningen om at staten må være god på det den har ansvaret for.

– Staten skal ta tilbake kontrollen. Det er en så stor oppgave at mange til og med tviler på at det er mulig. Vi må bevise at det er mulig, fastslo Kristersson.

For å beholde Sverige som Sverige mente han at evnen til å prioritere er avgjørende, og pekte blant annet på energiforsyning, trygghet og sosialt samhold.

Kriminalitet

At staten skal ta tilbake kontrollen, handler ikke minst om de mange dødelige skytinger og gjengkriminaliteten som plager landet. Ett av Sveriges største problemer, ifølge statsministeren, er dårlig integrering. Det har både ført til utenforskap, trygdeavhengighet og kriminalitet.

Han nevnte at Sverige har hatt 53 dødsskytninger så langt i år (det har vel rukket å bli et par til), som han mener er «en større trussel mot samfunnskontrakten enn noen politikere har opplevd før». Regjeringen skal derfor sette i gang den største offensiven mot gjengkriminalitet noensinne i Sverige, og et eget utvalg mot gjengkriminalitet skal opprettes i Justisdepartementet.

Kristersson ramset opp en rekke endringer han ønsker å utrede, som for eksempel den nye forvaringsstraffen, antakelig etter modell av Norge. Det skal bli straffbart å delta i visse gjenger og flere kriminelle uten svensk statsborgerskap skal utvises. I tillegg skal kvantumsrabatten for kriminalitet oppheves. Alt dette antakelig etter modell av Danmark.

– Kriminalomsorgen må utvides kraftig og utleie av fengselsplasser i utlandet må utredes, sa statsminister Kristersson.

Samtidig var han klar på at offensiven mot de krimelle gjengene vil avstedkomme reaksjoner fra gjengmedlemmer:

– Det blir verre før det blir bedre, sa Kristersson, og la til at staten både må ta og vinne denne kampen.

Når det kom til blant annet fornedringsvold mot unge og kriminalitet mot eldre, skal det forebyggende arbeidet prioriteres. Samtidig skal staten ta et større ansvar for alvorlig unge kriminelle.

– Det opprettes spesielle ungdomsfengsler i regi av staten, sa Kristersson.

Integrering

Statsminister Kristersson viste til at integreringen, eller mangel på sådan, påvirker hele samfunnet på flere ulike områder.

– Det har aldri vært et gjennomtenkt plan på hvor mange som kan komme til Sverige, hvilket verdisyn og hvilke spilleregler som gjelder når man kommer fra vidt forskjellige kulturer.

Retten til asyl skal opprettholdes, men det kommer en rekke innskjerpede krav for innvandrere. Reglene for arbeidsinnvandring skal strammes inn, samtidig skal det utarbeides en utredning for nasjonalt tiggeforbud og skjerpede kontroller med innvandrere. Målet er at alle som kommer til Sverige, skal bli en del av det svenske samfunnet, sa Kristersson.

– Når integreringen fungerer, skaper det et bedre samfunn.

Der innføres derfor krav om svensk språk og selvforsørgelse for svensk statsborgerskap. Det skal også innføres obligatorisk språkscreening for barn, og søskenbarnekteskap blir ulovlig.

Han viste også til foreldreansvaret og sosialtjenestens arbeid.

– Det legges opp til åpnere støtteformer, for eksempel gjennom familiesentre.

I tillegg er menns vold mot kvinner en viktig sak, som vi må anta ikke minst gjelder kulturell betinget vold og sosial negativ kontroll av kvinner.

Han nevnte også at det skal iverksettes en svensk kulturkanon, som er gjennomført i Danmark, men som aldri klarte å lande i Norge. Denne kulturkanonen, som for øvrig burde omdøpes til verdikanonon først som sist, skal etter alle solemerker bidra til et mer verdisamlet Sverige.

Videre skal arbeidet mot antisemittisme intensiveres og, hold dere fast; utenlandsk finansiering av trossamfunn skal gjennomgås.

Samle under fanen frihet og ansvar

Kristersson var gjennom en rekke temaer, som den økonomiske krisen, sikkerhetspolitikken (bl.a. krigen i Ukraina, det kommende Nato-medlemskapet), energipolitikken (bl.a. atomkraftreaktorer), Forsvaret (bl.a. 2 prosent av BNP så fort som mulig, senest i 2026), skolepolitikken (der det ble understreket at den svenske skolen har alvorlige problemer), helsepolitikken (med bl.a. opprettelsen av en nasjonal omsorgsetat og der primæromsorgen bygges ut, samt forbedring av tannpleien, bedre kvinneomsorg), og frie medier og kultur og deres betydning for å holde den demokratiske samtalen levende.

– Vi har løst vanskelige ting før og vi kan gjøre det igjen, sa Kristersson og understreket at han skal danne en regjering for hele Sverige.

– En regjering som vil samle, ikke splitte. Jeg vil lede Sverige fra et splittet land til et forent land.

Kristersson er fullt ut klar over at det blir vanskelig og vil ta tid. Samtidig har den svenske økonomiske veksten stoppet opp og arbeidsledigheten ventes å øke neste år, så Sverige står i en tøff økonomisk situasjon. Derfor et nettopp orden i statens økonomi og budsjett viktig, fastslår han. En av de første oppgavene blir således å hjelpe husholdningene.

– Høykostnadsvern innføres for husholdninger og bedrifter, og regjeringen skal iverksette tiltak for å redusere drivstoffprisene.

Og selv om dagens stønadsordninger holdes på dagens nivå, så skal arbeidslinjen forsterkes. De som går på stønad må regne med at det forventes av de skal forsørge seg selv. Det skal blant annet skje gjennom reduserte skatter og et øvre tak på bidrag.

– Ingenting skaper velstand som arbeid, sa statsministeren – til applaus fra Riksdagen.

Den nye statsministeren avsluttet som følgende:

– Landet vårt har vært preget av frihet og ansvar. Min regjering kommer å navigere etter det. Takk!

Statsrådslisten

EU-minister: Jessika Roswall (M)

Justisminister: Gunnar Strömmer (M)

Migrasjonsminister: Maria Malmer Stenergard (M)

Utenriksminister: Tobias Billström (M)

Bistand- og utenrikshandelsminister: Johan Forssell (M)

Forsvarsminister: Pål Jonson (M)

Sivilforsvarsminister: Carl-Oskar Bohlin (M)

Sosialminister: Jakob Forssmed (KD)

Helseminister: Acko Ankarberg (KD)

Sosialminister: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Eldre- og sosialforsikringsminister: Anna Tenje (M)

Finansminister: Elisabeth Svantesson (M)

Finansmarkedminister: Niklas Wykman (M)

Sivilminister: Erik Slottner (KD)

Kunnskapsminister: Mats Persson (L)

Skoleminister: Lotta Edholm (L)

Næringsminister, energiminister og visestatsminister: Ebba Busch (KD)

Klima- og miljøminister: Romina Pormoukhtari (L)

Kulturminister: Parisa Liljestrand (M)

Integreringsminister: Johan Pehrson (L)

Likestillingsminister: Paulina Brandberg (L)

Landsbygdministerr: Peter Kullgren (KD)

Infrastruktur- og boligminister: Andreas Carlson (KD)